Islám bude využit k okultním sionistickům procesům – Následně bude zničen, rovněž jako Křesťanství a Ateismus současně – Nyní to skrývají pod pojmem „boj proti terorismu“, aby zastínili skutečné pozadí, které chce ovládnout celý svět

Islám bude využit k okultním sionistickům procesům

Následně bude zničen, rovněž jako Křesťanství a Ateismus současně

Nyní to skrývají pod pojmem 

„boj proti terorismu“, aby zastínili skutečné pozadí, které chce ovládnout celý svět

Zničení Islámu a Křesťanství současně, je plán babylonského talmudu, aby byla zavedena nadvláda SIONISMU.

Pokud vidíte za oponu, dojde vám, že islám bude využit k okultním sionistickým procesům. Pokud se do současného děni na Blízkém východě vloží Írán, bude naplněn jeden z bodů sionistického tažení proti Islámu, který chtějí rovněž jako Křesťanství zničit, aby mohli představit svoji vysněnou již NESKRYTOU a celým světem uznanou navládu světa – Novou Chazárii, která se nachází na Ukrajině.

Zde bude vybudován VELKÝ IZRAEL.

Odkaz na článek:

NOVÁ CHAZÁRIE NA UKRAJINĚ

VÁLKA JE ZÁMINKA K VYTVOŘENÍ NOVÉHO IZRAELE

JERUZALÉMA V EVROPĚ

(NOVÉHO DOMOVA PRO ŽIDY)

 

Zničení Izraele je jedním z bodů talmudistického sionistického náboženství, aby mohl z popela jeho zničení povstat židovský (falešný) mesiáš – JAKO FÉNIX.

Arabové moc dobře i tomto plánu vědí a proto se s Izraelem nemusí. Proto se dějí tyto boje, jelikož Arabové vědí , že pokud padne mešita Al Aqsa, židé postaví 3. Chrám, ze kterého bude vládnout Dajjal  tak mu říkají Arabové , celému světu.

Arabové jsou si vědomi sionismu a co to pro CELÝ SVĚT znamená.

Jenže lidé je vidí jako teroristy.

Díky sionistickým médiím, které je takto zastrašili a obrátili tak vše ve svůj prospěch. Sami lidé zničí Araby a rovněž tak zahubí Islám a Křesťanství.

Takový je plán.

Proto to nazvali „boj proti terorismu“.

NEJDE O ŽÁDNÝ TERORISMUS.

VE SKUTEČNOSTI JDE O ZNIČENÍ KŘESŤANSTVÍ, ISLÁMU A ATEISMU SOUČASNĚ.

ABY SE Z TOHO ZRODILA JIŽ NESKRÝVANÁ A VŠEMI UZNANÁ SIONISTICKÁ VLÁDA, S FALEŠNÝM MESIÁŠEM , KTERÉHO BUDE MUSET CELÝ SVĚT UCTÍVAT JAKO BOHA.

TERORISMUS JE ZÁMINKA ABY BYL NAPLNĚN PLÁN BABYLONSKÉHO TALMUDU, DLE KTERÉHO BUDE KAŽDÝ, KDO NEUZNÁ SIONISTICKOU VLÁDU, TERORISTA A ANTISEMITA , KTERÝ MUSÍ ZEMŘÍT.

Vidíte jak umírají Palestinci a všichni Arabové, kteří vzdorují sionismu? Přesně takto potom budou umírat všichni ti, co se postaví na odpor židovskému falešnému mesiáši. Říkáte, že si nemáme vybírat stranu, ale zde nejde o žádné strany, nýbrž o CELÝ SVĚT. Tato válka není proti terorismu, ale proti VŠEM OBYČEJNÝM LIDEM, PROTI PALESTINĚ, KTERÁ VZDORUJE A BOJUJE TAK ZA CELÝ SVĚT, ABY SE NENAPLNIL JEJICH BABYLONSKÝ TALMUD A NEBYL TAK POMAZÁN FALEŠNÝ MESIÁŠ.

Proto je bombardují a skrývají to za „boj proti terorismu“! 

Od kdy jsou malé děti a obyčejní lidé teroristé?

Podívejte se na území dnešní Palestiny/Izraele před rokem 1947 a nyní.

Přesně tak to bude vypadat v Evropě.

O to se snaží nyní v Palestině. Potom se zaměří na zbytek světa. 

Provokují Írán, aby tak naplnili proroctví babylonského talmudu! 

Takový je plán.

Toto není válka proti stranám.

Nejde pouze o Palestinu! Palestina bojuje za nás všechny! JDE O CELÝ SVĚT !!

Jde o válku proti sionismu, proti těm co chtějí ovládnout celý svět a představit svého falešného moschiacha, kterého má tato válka dosadit na trůn.

Jaké strany? 

Jsou jen ti, co nás OVLÁDAJÍ A OBYČEJNÍ LIDÉ, KTEŘÍ VZDORUJÍ A BRÁNÍ SE.

Podívejte se na tyto tři cíle Hizballáhu , první dva z nich budou dle babylonského sionistického talmudu naplněny:


Hizballáh má tři základní cíle:

* Zničení státu Izrael (V terminologii Hizballáhu a Íránu je Izrael označován jako Sionistický režim.)

Omezení vlivu Západu zejména USA na Blízkém východě

Vytvoření islámského státu v Libanonu (Od tohoto bodu bylo po roce 1985 upuštěno)

Svůj věhlas si získal skrze vojenský odpor vůči Izraeli, a to hlavně po jeho invazi do Bejrútu v roce 1982. Hizballáh je materiálně a finančně podporován Íránem.

Od založení Hizballáhu do současnosti je odstranění státu Izrael pro Hizballáh HLAVNÍM CÍLEM.

Jeho manifest 1985 údajně uvádí, že Náš boj skončí pouze tehdy, až tento stát (Izrael) bude zničen.

Generální tajemník Nasralláh prohlásil, že Izrael je ilegální uchvatitel, který je založen na LŽI a domnívá se, že teprve zničení Izraele přinese mír na Blízkém východě. Není východiska z konfliktu v tomto regionu s výjimkou zmizení Izraele.

V rozhovoru s Washington Post, Nasralláh řekl: 

„Jsem proti jakémukoliv usmíření s Izraelem. Domnívám se, že jeho přítomnost je PROTIPRÁVNÍ.

Tak se stane, když izrahell bude pokračovat v operaci okupace Palestiny. Ještě to nezačalo, teprve to vše začne.

Irán už jasně varoval Izrael, že pokud bude pokračovat ve slibované operaci, tak to bude mít dalekosáhlé následky.

Včetně těch ekonomických , které se projeví v Evropské a Americké ekonomice a způsobí tak hyperinflaci.

Válka na Ukrajině byla pouhá show. 

Teprve teď všichni uvidí jak vše souvisí s Blízkým východem a že jakmile se stane něco tam, projeví se to na celém světě.

Izrael a Ukrajina (Nová Chazárie) bude bohatnout a Evropa/Amerika chudnout a chudnout. 

A tak se SIONISMUS dostane na svůj vysněný trůn. Tím, že zničí západní ekonomiky, budou bohatnout pouze sionisté a tím si zajistí nadvládu nad celým světem. Zničení ekonomik, rozpuštění hranic, míchání národností a následné svržení všech vlád z nich udělá pány celého světa.

A o tohle jde.

Chtěli vyprovokovat Írán, aby začala jejich vysněná válka, která sionismus vynese na již neskrytý a všemi uznaný trůn. Tím, že vyprovokují Írán, zničí Izrahell a tím se tak dostanou k celosvětové nadvládě, jelikož je takto všichni uznají.

Írán-Islám a křesťasntví, takto budou zničeny současně. 

Přesně jak to řekl Alber Pike, zasvěcený zednář 33. – nejvyššího stupně.

Islám, Křesťanství a Ateismus budou zničeny současně, jelikož celý svět bude muset přijmout na základě „boje proti terorismu“ víru v židovského moschiacha , kterého po zničení Islámu, Křesťaství a ateismu lidem představí.

Islám bude využit k SIONISTICKÝM ÚČELŮM. Následně bude zničen.

Proto to skrývají nyní pod pojmem „boj proti terorismu“, aby zastínili skutečné pozadí, které chce ovládnout celý svět.

Jde o okultní sionistický proces, ze kterého vzejde neskrývaná sionistická nadvláda s falešným moschiachem, kterého bude muset uctívat celý svět.

Ateismus bude rovněž zničen, neboť na zemi nebude nikdo, kdo by po představení falešného mesiáše, v „něco nevěřil“. 

Vznikne NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ NEW AGE – MESSIÁNSKÉHO VĚKU ANTIKRISTA.

Odkaz na článek NEW AGE:

HNUTÍ NEW AGE

AGENDA NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

PŘÍPRAVA LIDÍ NA PŘIJETÍ JEJÍHO SYSTÉMU

A ti, co nebudou, budou židovským Sanhedrinem (nejvyšším soudním tribunálem) odsouzeni k smrti, jelikož bude zavedno 7 Noahide zákonů, které nebude moct kdokoliv porušit. Jedním ze zákonů bude uctívání falešného mesiáše jako boha – nikdo nebude moct brát jako mesiáše Ježíše Krista.

Antikrista bude muset uctívat celý svět, jelikož on sjednotí národy, vyhlásí – falešný – mír , odsoudí všechny vlády a prohlásí sám sebe za boha. Všichni ho budou brát jako „spasitele, který zachránil celý svět“.

Proto si dejte velký pozor až se objeví „někdo“, kdo bude hovořit o míru, sjednocení a odsouzení všech vlád.

Blíží se obrovská past. Svržení všech vlád, vyhlášení míru, zničení Islámu a Křesťanství je v plánu protokolů sionských mudrců. Budou se snažit lidem namluvit, že je zachrání, že starý zkorumpovaný systém padl, ale přesně toto je ve skutečnosti NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. Nový systém, kde si budou všichni na oko rovni, kde bude falešný mír, jednota, všechny vlády padnou do rukou sionistů a jediného vůdce , který bude vládnout celému světu. To je skutečný Nový světový řád, ke kterému nás vedou.

 

Více informací v článku o falešném mesiáši zde:

Falešný mesiáš

Antikrist – Dajjal

Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

Nelze se obávat terorismu, nýbrž SIONISMU, který je zatím v pozadí.

Brzy však bude vyjeven na SVĚTLO a uznán všemi lidmi, kteří uznají Velký Izrael – Novou Chazárii.

Dávejte si obrovský pozor koho následujete. 

Satan totiž dává lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné LŽI.

Chtějí lidi podnítit bojem proti islámu – „terorismu“, který je řízen sionisty.

Je to plán babylonského talmudu – zničení Islámu a Křesťanství současně, aby byl zavedena nadvláda SIONISMU.

 

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat