ŽIDÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA STAVBU TŘETÍHO CHRÁMU ÚTOK ZE 7. ŘÍJNA BYL ZAHÁJEN Z DŮVODU ZASTAVENÍ RITUÁLU OBĚTOVÁNÍ ČERVENÉ JALOVICE NA VÝSTAVBU TŘETÍHO CHRÁMU MOTIV ZE 7.ŘÍJNA BYL VEDEN PROTI VÝSTAVBĚ TŘETÍHO CHRÁMU, KTERÝ SE SNAŽÍ IZRAEL VYSTAVĚT, ABY MOHL POTÉ OVLÁDNOUT CELÝ SVĚT.

ŽIDÉ SE PŘIPRAVUJÍ NA STAVBU TŘETÍHO CHRÁMU

ÚTOK ZE 7. ŘÍJNA BYL ZAHÁJEN Z DŮVODU ZASTAVENÍ RITUÁLU OBĚTOVÁNÍ ČERVENÉ JALOVICE NA VÝSTAVBU TŘETÍHO CHRÁMU

 

MOTIV ZE 7.ŘÍJNA BYL VEDEN PROTI VÝSTAVBĚ TŘETÍHO CHRÁMU, KTERÝ SE SNAŽÍ IZRAEL VYSTAVĚT,  ABY MOHL POTÉ OVLÁDNOUT CELÝ SVĚT.

Útok ze 7. října byl zahájen z důvodu zastavení rituálu obětování červené jalovice, která je klíčová k výstavbě Třetího chrámu, který chtějí sionisté postavit z důvodu představení a příchodu židovského – falešného – mesiáše, který má ze 3. Chrámu v Jeruzalémě vládnout celému světu a prohlásit sám sebe za Boha. 

Potvrdil to člen Al Qassam – vojenský mluvčí palestinských brigád, Abu Obeida.

Na výstavbu Třetího chrámu však potřebují provést tzv. „očisťující“ rituál, při kterém obětují ČERVENOU JALOVICI a jeji popel použijí k očistě všech Židů a místa, kde bude vystavěn Třetí chrám.

Produkce tohoto popela z červení jalovice je nezbytná pro přestavbu chrámu v Jeruzalémě. 

Byla jen otázka času, kdy se ukáže pravda motivu útoků ze 7. října. A pro ty, co sledují situaci v Izraeli déle, sledují informace o výstavbě 3.Chrámu a informace kolem červených jalovic, bylo více než jasné, proč se začali arabské země obávat. Muslimové vědí jaké mají sionisté plány, vědí o představení falešného židovského mesiáše a vědí, že to bude mít katastrofální důsledky pro celý arabský svět a stejně tak celý svět, který chtějí sionisté spolu s antikristem ovládnout.

Toto je kvalifikační ukazatel konce časů a vzestupu k moci Antikrista – předchůdce návratu Ježíše Krista.

Islámská víra bere toto biblické proroctví také velmi vážně.

Vzhledem k tomu, že Skalní dóm leží na vrcholu, kde mnozí věří, že je na Chrámové hoře Nejsvětější, mnoho Muslimů se obává, že mešita Al Aksá bude zničena. Pokud se to stane, zatáhne to celý svět do světové války, která povede k výstavbě Třetího chrámu a následnému příchodu falešného mesiáše, který tuto válku na oko zastaví, vyhlásí falešný mír, který nebude moci kdokoliv narušit.

Všichni ho za ukončení války budou muset uctívat jako spasitele, který „zachránil“ svět.

A proto se Izrael snaží vyprovokovat celosvětovou válku, která korunuje – dosadí na trůn jejich mesiáše a Izrael se tak stane Novým centrem světové moci odkud bude vládnout falešný spasitel ze Třetího chrámu.

VÝSTAVBA TŘETÍHO CHRÁMU JE KLÍČOVÁ K PŘÍCHODU FALEŠNÉHO MESIÁŠE , NA KTERÉHO ČEKÁ IZRAEL.

A je to skutečně tak.

Sionisté se netají svými plány. To jen svět neví o těchto sionistických plánech, o plánech výstavby Třetího chrámu a už vůbec ne o obětním rituálu červené jalovice, kterou Židé potřebují k výstavbě chrámu. Svět ignoruje tato závažná proroctví, která se právě nyní naplňují.

Toto se děje nyní v roce 2024.

Izraelský voják nakreslil na zeď zbořené mešity v Gaze obrázek Třetího chrámu, který Izraelci plánují postavit na troskách mešity Al-Aksá v okupovaném Jeruzalémě.

Izraelský voják nakreslil na zeď zbořené mešity v Gaze obrázek Třetího chrámu, který Izraelci plánují postavit na troskách mešity Al-Aksá v okupovaném Jeruzalémě.

 

Abu Obeida, vojenský mluvčí brigád Al-Qassam, vystoupil v televizi ke stému dni izraelské okupace v Gaze.

Televizní projev byl poprvé, co se objevil za sedm týdnů, protože během té doby byla všechna jeho veřejná prohlášení buď zvukovými nahrávkami, nebo písemnými prohlášeními.

Několik týdnů se dokonce vedly spekulace, že byl zabit.

Pro lidi a většinu světa zní taková prohlášení podivně, protože si nejsou vědomi židovské víry týkající se židovského rituálu „Parah Adumah“, neboli červených jalovic používaných k tzv. rituální očistě na přípravu výstavby TŘETÍHO CHRÁMU.

Pesach 2024 se blíží , jeden z nejdůležitějších židovských svátků připadá na duben.

Chrámová hora a Chrámový institut se stále více stará o potřebu červené jalovice.

Červené jalovice pod správou Chrámového institutu v Izraeli

Pokud bude popel z červené jalovice použit, bude to první krok ke stavbě Třetího chrámu.

Zásadním bodem byl v roce 2022 příjezd pěti červených jalovic do Chrámového institutu (Temple institute) – židovské organizace zaměřené na zřízení Třetího chrámu na Chrámové hoře v Jeruzalémě, tam kde stojí mešita Al Aksá.

Jalovice jsou v tichosti ošetřovány institutem pro jejich konečný cíl – k židovskému obětnímu rituálu , aby mohl být postaven TŘETÍ CHRÁM, ze kterého bude celému světu vládnout falešný mesiáš (antikrist).

Ten, který se prohlásí za Boha a všichni ho budou muset uctívat.

Proto se tento konflikt v Palestině děje.

Sionisté chtějí nadvládu nad celým světem a aby toho dosáhli potřebují červenou jalovici, která je klíčem neboli ceremoniálním obětním rituálem k Třetímu chrámu.

Toto vzácné zvíře, které je speciálně šlechtěno, je hlavní složkou rituálního očistného obřadu k očištění rituální nečistoty z blízkosti nebo kontaktu s mrtvým tělem.

Od zničení Druhého chrámu jsou dle judaismu všichni dnešní Židé považováni za rituálně nečisté, což brání návratu chrámové služby a dokonce i vstupu na posvátná místa na Chrámové hoře.

Když začal Abu Obeidah vyjmenovávat motiv ze 7. října, řekl, že agrese proti jejich mešitě a operaci Al-Aksá, dosáhla svého vrcholu přivezením červených jalovic.

 

ODKAZ NA SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Falešný mesiáš

Antikrist – Dajjal

Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

 

 

Motiv ze 7.října byl veden proti VÝSTAVBĚ TŘETÍHO CHRÁMU, KTERÝ SE SNAŽÍ IZRAEL VYSTAVĚT, ABY MOHL POTÉ OVLÁDNOUT CELÝ SVĚT.

Osadníci zapojení do projektu červených jalovic zdůrazňují, že cílem je židovský vzestup za účelem rekonstrukce Třetího chrámu – což znamená zničení skalního Dómu – mešity Al Aksá.

To je sionistickým hlavním cílem – zničit mešitu Al Aksá a postavit na jejím místě Třetí chrám odkud bude vládnout falešný mesiáš.

Abu Obeidah vyjmenoval motivy útoku na Izrael:

„Ohlížíme se 100 dní zpět, abychom si připomněli spoluviníky a nezpůsobilé mezi světovými mocnostmi, které se řídí zákonem džungle a připomínáme jim agrese, která dosáhla svého vrcholu proti naší cestě (Al-Quds) a Al-Aqsa, se začátkem jejího skutečného časového a prostorového rozdělení a přinášení červených jalovic jako aplikace odporného náboženského mýtu určeného k agresi proti pocitům celého národa v srdci jeho arabské identity a cestě proroka a Vzestup do nebe.“

Ve svém projevu označil útok ze 7. října za povodeň Al Aksá – neboli ochrana mešity Al Aksá před výstavbou Třetího chrámu.

 

Palestinci nazývají mešitu na Chrámové hoře Al Aksá.

Mešita Al Aksá

Abu Obeidah pokračoval:

„Neunavíme se ani nezakolísáme ve volání všech svobodných lidí národa, aby povstali a podpořili Al Aksá, cestu svého proroka, kterou zločinní sionisté prakticky postupují ke zničení a založení svého chrámu. To je to, co jsme zvolili naše krev v Gaze po dobu 100 dní a o které byl epos ze 7. října.“

Zabezpečení potenciální neposkvrněné jalovice je klíčem k prvním krokům restartování chrámové služby, což znamená odstranění mešity Al-Aksá a budovy Omar, přestavbu chrámu a nakonec i návrat Chrámové hory pod židovskou kontrolu.

Pouhá skutečnost, že všichni Židé budou moci vystoupit na Chrámovou horu, by vytvořila tlak na obnovení tamních bohoslužeb a obnovu chrámu.

Současné úsilí o přestavbu chrámu je podporováno izraelskou vládou a všeobecně podporováno v rámci judaismu, krok k provedení tajemného rituálu červené jalovice neznamená jen návrat ke službě Svatému chrámu; ukazuje na příchod falešného mesiáše a konečné „vykoupení“ Izraele, kdy VÝCHOD – IZRAEL ovládne celý svět.

Je to hlavní cíl SIONISMU.


Postavení Třetího chrámu jehož klíčem je červená jalovice, kterou potřebují k vykonání obětního rituálu.

Podle Rambama bylo v minulých dobách přivezeno devět jalovic, desátou jalovic předvede sám „mesiáš“ – antikrist.

Abu Obeida si uvědomuje konečnou hrozbu – rekonstrukci 3.chrámu a obnovení tamních svatých bohoslužeb, které povedou k zotročení celého lidstva.

Všichni Muslimové – Arabové vědí, že chce Izrael postavit Třetí chrám, odkud bude vládnout falešný mesiáš. Muslimové mu říkají Dajjal.

Křesťané antikrist – protiklad pravého mesiáše – Ježíše Krista. Ten, který přijde ve svém jménu a povýší se nade vše, sám sebe prohlásí za Boha, kterého budou muset uctívat všechny národy.

Gigantický model Třetího chrámu je umístěn jen několik desítek metrů od Chrámové hory, naproti její Západní zdi – zdi nářků, na střeše ješivy ortodoxní organizace Eš ha-Tóra, která celý projekt financovala. Model váží jeden a čtvrt tuny a je vyroben ze zlata, mramoru a kamene přesně podle existujících popisů Druhého a Prvního chrámu. Je postaven v měřítku 1:60, takže zdi chrámového okrsku sahají dospělému člověku po pás a lze vidět i takové detaily jako rituální nádoby nebo ohniště na obětiny.

V září 2022 bylo do Izraele přivezeno pět červených telat.

Po oznámení příchodu červených jalov, arabský svět a Palestinci téměř okamžitě zareagovali a varovali, že potenciální židovský rituál představuje hrozbu pro mešitu Al Aksá a od té doby se připravovali na reakci.

Červená jalovice byla hlavní složkou v nařízeném procesu rituálního čištění od nečistot, které vyplývají z blízkosti nebo kontaktu s mrtvým tělem. Protože prvky potřebné pro tento obřad chyběly od zničení druhého chrámu, všichni dnešní Židé jsou považováni za rituálně nečisté, což brání návratu chrámové služby.

Temple Institute zahájil svůj program Red Heifer před deseti lety, vedený rabínem Azariahem Arielem

 

Ale i v dobách 1. a 2. chrámu bylo zvíře, které splňovalo biblické požadavky, mimořádně vzácné. Protože se nepodařilo vytvořit vhodného kandidáta z rančerů v Izraeli, začal The Temple Institute zkoumat alternativní zdroje pro červenou jalovici.

Boneh Israel, organizace, která spojuje křesťanské milovníky Izraele se Svatou zemí, zasáhla, aby pomohla. Pod vedením Byrona Stinsona, rodilého Texasana, Boneh Israel rančerům rozuměla.

„Nechtěl jsem to udělat, ale právě teď jsem pravděpodobně nejlepší lovec červených jalovic v Texasu,“ vtipkoval Byron.

„Bible říká přivést červenou jalovici k očištění Izraele a já tomu možná nerozumím, ale dělám jen to, co Bible říká.“

„Proroctví se naplnila a Židé jsou zpět v Izraeli,“ řekl Byron.

„Teď potřebují postavit Chrám. Ale je to jako koupit si opravdu pěkné auto. Pokud nemáte klíč, nikam neodjedete. Červená jalovice je klíčem k tomu, aby Chrám fungoval tak, jak má.“

Boneh Israel zveřejnil celostránkové inzeráty v rančerských časopisech a vysvětloval rančerům situaci.

Požádali, aby všechna červená telata byla odložena stranou.

Jedním z hlavních problémů bylo, že vláda požaduje označování telat hned po narození. Ušní štítek vytváří díru v uchu telete, vadu, která tele diskvalifikuje pro micvu. 

Tým rabínů z Temple Institute vyletěl na kontrolu telat v loňském roce. Požadavky jsou neuvěřitelně náročné, vyžadují, aby na celém lýtku nebyly více než dva nezrzavé chlupy. Nesmí být také nikdy použité pro žádnou práci nebo být impregnovány.

Jalovici musí být dva roky a jeden den, aby byla vhodná pro obřad.

Někdy se u telete, které je v mládí dokonale červené, vyvinou černé nebo bílé chlupy, jak stárne, nebo se může objevit skvrna.

Někdy barevné chloupky vypadnou nebo zmizí. Certifikace telete vyžaduje kompletní a intenzivní prohlídku, při které rabín znalý zákonů projde celé tele lupou.

Zatímco židovští osadníci stále častěji útočí na Chrámovou horu, mnoho rabínů to dnes zakazuje, protože starověký židovský zákon nařizuje, že popel jalovice musí očistit oblast, než mohou Židé vstoupit.

Kvůli tomu většina náboženských Židů ani nevstoupí do areálu a ti, kteří ano, mohou chodit pouze po určitých částech.

S rituálem červené jalovice se pak může počet Židů, kteří zaútočí na Al-Aksá, znásobit.

„Mohlo by to vést ke stovkám tisíc ultraortodoxních Židů nebo Sefardi španělských Židů, kteří by mohli skutečně vtrhnout do mešity a způsobit skutečnou náboženskou válku.“  – Dr. Abdallah Marouf, profesor islámské historie v Istanbulu 29 Mayis University a bývalý mediální úředník v mešitě Al-Aksá, řekl MintPress News.

 

Vedoucí představitelé této iniciativy sdělili médiím, že konečným cílem projektu je přestavět Třetí chrám, zničený Římany v roce 70 n. l.

 

ARGETINSKÝ PREZIDENT JAVIER MILEI VYZÝVÁ  K VÝSTAVBĚ TŘETÍHO CHRÁMU  

 

Argentinský prezident Javier Milei řekl, že chce vidět rekonstrukci Třetího židovského Šalamounova chrámu, aby se splnilo proroctví, které přivede židovského mesiáše na Zemi.

To znamená zničení mešity al-Aksá, která se tam nachází a je třetím nejposvátnějším místem v Islámu.

V září 2023 Temple Institute oznámil, že první jalovice v roce 2000 se narodila v Izraeli a že Izraelci shromažďují jalovice.

Očekává se, že tento rituál vykonají do roku 2025.

Tento historický a biblický okamžik je jedním z důvodů války, podobné proroctví o Třetím budovaném chrámu existuje v knize Zjevení, v Bibli svaté.

Poté, co Javier vyhrál své volby, odletěl do Spojených států navštívit 770 Chabad v Crown Heights New York. Stejnou synagogu nechvalně známého tunelu…

Vše odehrává právě nyní a je potřeba si události poskládat do souvislostí a sledovat situaci.

Nenechte se oklamat mírem a prosperitou, kterou světu přinese světový vůdce. Buďte ostražití, dny jsou stále temnější.

Tento proces zahrnuje zničení mešity Al-Aksá.

Argentinský prezident Javier Milei během své návštěvy Jeruzaléma vyzývá k přestavbě Třetího chrámu.

Situace červené jalovice je prvním krokem k přestavbě Třetího chrámu.

Myslí si, že je budou mít připravené letos v dubnu 2024.

Prohlašují, že mohou nechat postavit Třetí chrám během několika týdnů, až budou připraveni.

Vše je připraveno a čeká se jen na poslední kroky jako jsou jalovice atd.

Sledujeme také velkou mírovou dohodu během napětí a války na Blízkém východě. 

To by signalizovalo klamavou mírovou dohodu, která svede lidstvo na antikristovo stranu.

1. Tesalonickým 5:2-11

„Protože až budou říkat: Mír a bezpečí; pak na ně přijde náhlá zkáza jako bolest na těhotnou ženu; a neuniknou.“

2 Tesalonickým 2,5-12

Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal [=antikrist] dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten [=Duch svatý ], kdo tomu brání. 

A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem [= poslední soud, ohnivé jezero]. 

Ten zlý [=antikrist] přijde v moci satanově a bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat