IZRAEL OBVINĚN Z GENOCIDY U MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU V HAAGU – První den slyšení u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu v případu genocidy v Gaze páchané Izraelem

IZRAEL OBVINĚN Z GENOCIDY U MEZINÁRODNÍHO TRESTNÍHO SOUDU V HAAGU

První den slyšení u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu v případu genocidy v Gaze páchané Izraelem

I když probíhalo slyšení, které probíhalo ve čtvrtek a pátek, pokračující bombardování Pásma Gazy izraelskými silami zabilo více než dalších 300 Palestinců a téměř 200 zranilo během posledního 24hodinového vykazovaného období, uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy.

Mimo soud vyzvali propalestinští demonstranti k ukončení izraelských vojenských operací.

Zde jsou klíčové poznatky z prvního dne slyšení u ICJ.

Jižní Afrika žádá o soudní příkaz proti Izraeli, aby zastavil válku.

Slyšení začalo čtením případu Jižní Afriky proti Izraeli a požadavkem, aby Izrael okamžitě pozastavil své vojenské operace v Gaze, protože Jižní Afrika soudu připomněla, že od 7. října bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 23 000 PALESTINCŮ.

 

Právě začalo slyšení u Mezinárodního soudního dvora ICJ, nejvyšším soudu na světě, které má projednávat kauzu genocidy v Gaze podanou Jihoafrickou republikou proti Izraeli, podporované zeměmi Afriky, Jižní Ameriky, Blízkého východu a Asie.

Toto je jasná připomínka toho, že tento případ nepodporuje ANI JEDEN ZÁPADNÍ NÁROD.

Nikdo z Evropy, Severní Ameriky nebo Austrálie.

Pročpak?

Protože to jsou ti samí lidé, kteří se podíleli na této genocidě, podporují ji svými zbraněmi, penězi a jazyky.

Ani jedna západní země nepodpořila soud u Mezinárodního trestího soudu o genocidě v Gaze podané Jižní Afrikou proti Izraeli !

Vlajkonoši – POKRYTCI za „svobodu a lidská práva“ teď najednou mlčí.

Seznam těch, kteří podporují případ genocidy Jižní Afriky:

· Bangladéš

· Bolívie

· Brazílie

· Kolumbie

· Jordánsko

· Malajsie

· Maledivy

· Namibie

· Turecko

· Pákistán Nikaragua

· Palestina Venezuela

· Liga arabských států

· Organizace islámské spolupráce

Velvyslanec Pretorie v Nizozemsku Vusimuzi Madonsela řekl:

„Jihoafrická republika uznává, že genocidní činy a povolení státu Izrael nevyhnutelně tvoří součást kontinua nezákonných činů spáchaných proti lidu, palestinskému lidu od ROKU 1948.

Ronald Lamola, jihoafrický ministr spravedlnosti, řekl, že reakce Izraele na útoky Hamasu ze 7. října v jižním Izraeli PŘEKROČILA ČÁRU.

„Žádný ozbrojený útok na státní území, bez ohledu na to, jak závažný, dokonce ani útok zahrnující kruté zločiny, nemůže poskytnout ospravedlnění nebo obranu proti porušení Úmluvy o GENOCIDĚ z roku 1948, ať už je to záležitost práva nebo morálky,“ řekl.

Lamola dodal, že případ poskytl soudu příležitost jednat v reálném čase, aby zabránil pokračování genocidy v Gaze vydáním soudního příkazu.

 

SEZNAM GENOCIDNÍCH ČINŮ

 

Adila Hassimová, advokátka zastupující případ Jižní Afriky, uvedla to, o čem tvrdila, že jde o sérii porušení Úmluvy o genocidě, jejímž je Izrael stranou.

„Jižní Afrika říká, že Izrael porušil článek 2 úmluvy tím, že se dopustil akcí, které spadají pod definici genocidy. Akce ukazují systematické vzorce chování, z nichž lze usuzovat na genocidu,“ řekla.

Hassim poté vyjmenoval řadu genocidních činů spáchaných IZRAELEM.

„Prvním genocidním aktem je masové zabíjení Palestinců v Gaze“, řekla, když ukazovala fotografie masových hrobů, kde byla pohřbena těla „často neidentifikovaná“.

NIKDO – včetně NOVOROZENCŮ – nebyl ušetřen, dodala.

Druhým genocidním činem byla vážná tělesná nebo duševní újma způsobená Palestincům v Gaze v rozporu s článkem 2B Úmluvy o GENOCIDĚ, argumentoval Hassim.

Izraelské útoky si vyžádaly téměř 60 000 zraněných a zmrzačených Palestinců, z nichž většinu tvoří ŽENY A DĚTIi.

Hassim argumentoval, že velké množství palestinských civilistů, včetně dětí, bylo zatčeno, zavázáno jim oči, nuceno se svléknout, naloženo na nákladní auta a odvezeno na NEZNÁMÁ MÍSTA.

Tembeka Ngcukaitobi, druhý právník zastupující Jihoafrickou republiku, tvrdil, že izraelští političtí vůdci, vojenští velitelé a osoby zastávající oficiální funkce systematicky a explicitně deklarují svůj genocidní záměr.

Ngcukaitobi připomněl komentáře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z 28. října, v němž naléhal na pozemní jednotky připravující se na vstup do Gazy, aby si „vzpomněly na to, co vám Amalek udělal“.

„To se týká biblického příkazu od Boha Saulovi k odvetnému ZNIČENÍ CELÉHO NÁRODA,“ řekl právník.

Jiní členové Knesetu opakovaně vyzývali, aby byla Gaza vymazána, srovnána se zemí, vymazána a rozdrcena, argumentoval právník.

„Vojáci věří, že tento jazyk a jejich činy jsou přijatelné, protože ničení palestinského života v Gaze je formulovanou státní politikou,“ řekl Ngcukaitobi.

 

Kroky Izraele jsou v rozporu s Úmluvou o GENOCIDĚ

 

Slyšení se poté přesunulo k řešení otázky příslušnosti. John Dugard, jihoafrický profesor mezinárodního práva, poukázal na to, že závazky vyplývající z Úmluvy o genocidě jsou „erga omnes“, závazky vůči mezinárodnímu společenství jako celku.

„Státy, které jsou smluvními stranami této úmluvy, jsou povinny nejen upustit od genocidních činů, ale také jim zabránit,“ řekl Dugard. Dodal, že Jihoafrická republika se před podáním případu pokusila kontaktovat izraelskou vládu prostřednictvím velvyslanectví.

Max du Plessis, další právník zastupující Jihoafrickou republiku, uvedl, že orgány a experti OSN, stejně jako lidskoprávní organizace, instituce a státy společně považovaly činy spáchané Izraelem za genocidní nebo přinejmenším varovaly, že palestinskému lidu hrozí genocida.

Právní zástupci Jihoafrické republiky připomněli soudu, že v této fázi nemusí určovat, zda Izrael jednal či nejednal v rozporu se svými závazky podle Úmluvy o genocidě“, protože tak lze učinit pouze ve fázi skutkové podstaty.

V tom, co se zdálo být preventivním argumentem zaměřeným na otupení izraelských výzev, aby byl Hamás souzen podle mezinárodního práva, jihoafrická delegace poznamenala, že Hamás není stát a nemůže být stranou Úmluvy o genocidě ani řízení v Haagu.

Po třech hodinách podrobného popisu toho, co Jihoafrická republika prohlásila za přesvědčivý případ genocidy, byl soud odročen.

 

Thomas MacManus, docent státní kriminality na School of Law, Queen Mary University of London, řekl Al Jazeera, že případ Jižní Afriky je velmi působivý.

„Velmi výstižným způsobem uvedli některá zničující obvinění spojená dohromady tak právně správným způsobem,“ řekl MacManus.

Jako první zahájil svůj projev Vusimuzi Madonsela, Jihoafrický velvyslanec v Nizozemsku:

 

„Chtěl bych vyjádřit vděčnost soudu za to, že svolal toto slyšení v nejbližším možném termínu, aby se mohl zabývat žádostmi Jihoafrické republiky o uvedení předběžných opatření v této věci v naší žádosti.

Jihoafrická republika uznala pokračující Nakbu – GENOCIDU palestinského lidu v důsledku izraelské kolonizace od roku 1948.

Jihoafrická republika na úvod uznává, že genocidní činy a povolení Státu Izrael nevyhnutelně tvoří součást kontinuity protiprávních činů páchaných na lidu, palestinském lidu od roku 1948.

Žaloba zasazuje genocidní činy a pochybení Izraele do širšího kontextu 75 let trvajícího apartheidu, 56 let trvající okupace a 16 let trvajícího obléhání Pásma Gazy.“

 

Úvodní řeč Ronalda Lamoly, jihoafrického ministra spravedlnosti:

 

„Když podáváme ruce palestinskému lidu, činíme tak s plným vědomím, že jsme součástí lidstva.

„V tomto duchu přistoupila Jihoafrická republika v roce 1998 k Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidy,“ řekl zakládající prezident Nelson Mandela.

V tomto duchu přistupujeme k tomuto soudu jako smluvní strana úmluvy. Je to závazek vůči všem, jak vůči palestinskému, tak izraelskému lidu. Násilí a ničení v Palestině a Izraeli nezačalo 7. října 2023. Palestinci zažívají systematický útlak a násilí již 76 let, 6. října 2023 a od 7. října 2023 každý den. V Pásmu Gazy Izrael přinejmenším od roku 2004 nadále vykonává kontrolu nad vzdušným prostorem, teritoriálními vodami, pozemními přechody, vodou, elektřinou a civilní infrastrukturou, jakož i nad klíčovými vládními funkcemi.

Žádný ozbrojený útok na území státu, ať už je jakkoli závažný, dokonce ani útok zahrnující kruté zločiny, nemůže poskytnout ospravedlnění nebo obranu proti porušení úmluvy, ať už jde o právo nebo morálku. Reakce Izraele na útok ze 7. října tuto hranici překročila a dala podnět k porušení úmluvy.

Tváří v tvář těmto důkazům a naší povinnosti učinit vše, co je v našich silách, abychom zabránili genocidě, jak je obsaženo v článku 1 úmluvy, zahájila jihoafrická vláda tento případ. Jihoafrická republika vítá, že se Izrael případem zabývá s cílem, aby věc vyřešil soud.

 

Dále vystoupila Adila Hassim, advokátka zastupující Jihoafrickou republiku:

 

„Toto je případ, který podtrhuje samotnou podstatu naší sdílené lidskosti, jak je vyjádřena v preambuli Úmluvy o genocidě.

Jihoafrická republika tvrdí, že Izrael porušil článek 2 úmluvy tím, že se dopustil jednání, které spadá pod definici genocidy. Tyto činy vykazují systematické vzorce jednání, z nichž lze vyvodit genocidu.“

Adila Hassim dále uvedla, že „prvním genocidním činem je masové zabíjení Palestinců v Gaze“, přičemž ukazuje fotografie masových hrobů, kde byla pohřbena těla, „často neidentifikovaná“.

„Izrael nasazuje 6 000 bomb týdně. Nejméně 200krát nasadil 2 000librové (907kg) bomby na jihu Gazy, který označil za bezpečný. Nikdo není ušetřen. Dokonce ani novorozenci. Šéfové OSN to označili za dětský hřbitov.“

 

Soudnímu dvoru byla ukázána mapa Gazy, zatímco Adila Hassim vyjmenovávala následující body:

 

Gaza je jedním ze dvou základních okupovaných palestinských území, která Izrael okupuje od roku 1967.

Jedná se o úzký pás o rozloze přibližně 365 km2.

Izrael nadále vykonává kontrolu nad teritoriálními vodami tohoto prostoru, pozemními přechody, vodní, elektrickou a elektromagnetickou sférou a některými částmi infrastruktury v Gaze, jakož i nad klíčovými vládními funkcemi.

Vstup a výstup do Gazy leteckou a námořní cestou je zakázán, Izrael provozuje pouze dva hraniční přechody.

V Gaze, která je jedním z nejhustěji osídlených míst na světě, žije přibližně 2,3 milionu Palestinců, z nichž téměř polovina jsou děti.

 

Adila Hassim poté přešla k tomu, co označila za druhý genocidní čin Izraele:

 

Závažné tělesné nebo duševní poškození Palestinců v Gaze, které Izrael způsobil v rozporu s článkem 2B Úmluvy o genocidě.

Útoky Izraele si opět vyžádaly téměř 60 000 zraněných a zmrzačených Palestinců, z nichž většinu tvoří ženy a děti. To vše za okolností, kdy se systém zdravotní péče téměř zhroutil.

Velké množství palestinských civilistů, včetně dětí, je zatýkáno, jsou jim zavazovány oči, jsou nuceni se svlékat a nakládáni do nákladních aut a odváženi na neznámá místa.

Utrpení palestinského lidu, fyzické i duševní, je nepopiratelné.

Druhý advokát zastupující Jihoafrickou republiku, Tembeka Ngcukaitobi, se ujal slova a uvedl následující úvodní body:

 

Jihoafrická republika není sama, kdo upozorňuje na genocidní rétoriku Izraele vůči Palestincům v Gaze. Patnáct zvláštních zpravodajů OSN a 21 členů pracovních skupin OSN varovalo, že to, co se děje v Gaze, odráží připravovanou genocidu.

Genocidní záměr vůči Palestincům v Gaze je zřejmý ze způsobu, jakým Izrael vede vojenský útok.

Je také zřejmý vzorec provádění útoků na rodinné domy a civilní infrastrukturu, které pustoší rozsáhlé oblasti Gazy.

Od 7. října bylo systematicky decimováno jedno procento palestinské populace v Gaze a každý čtvrtý Palestinec byl zraněn.

„Izraelští političtí představitelé, vojenští velitelé a osoby zastávající oficiální funkce systematicky a výslovně deklarovali své genocidní záměry,“ pokračoval Ngcukaitobi. „Tato prohlášení pak opakují vojáci na místě v Gaze, když se podílejí na ničení Palestinců a fyzické infrastruktury Gazy.“

Ngcukaitobi upozorňuje na výroky izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který 28. října 2023 vyzval pozemní jednotky připravující se na vstup do Gazy, aby „pamatovaly na to, co vám udělal Amalek“. „To odkazuje na biblický příkaz Boha Saulovi k odvetnému zničení celé skupiny lidí,“ uvedl právník. „Genocidní výzva Amalekovi byla všechno, jen ne planá. Pan Netanjahu ji zopakoval v dopise izraelským ozbrojeným silám 3. listopadu 2023,“ dodal s tím, že premiérovo provolání používají izraelští vojáci k ospravedlnění zabíjení civilistů v Gaze.

ZDE JE VIDEO S OFICIÁLNÍMI VÝROKY IZRAELSKÝCH PŘEDSTAVITELŮ O GENOCIDNÍCH ZÁMĚRECH PÁCHANÝCH NA PALESTINCÍCH

Ngcukaitobi pak pokračoval ukázkou videa sdíleného na sociálních sítích, na němž byli vojáci natočeni, jak skandují a zpívají: „Ať je Gaza vymazána“.

Dále řekl: Genocidní rétorika je v izraelském Knessetu běžná. Poslanci Knessetu opakovaně vyzývají k vyhlazení, srovnání se zemí, vymazání a rozdrcení Gazy.

Odsuzovali každého, kdo lituje nezúčastněné obyvatele Gazy, a opakovaně tvrdili, že v Gaze nejsou žádní nevinní.

Izraelští zákonodárci nemilosrdně vyzývali k bombardování ze vzduchu, přičemž někteří se vyslovovali pro použití jaderných zbraní.

Novináři a komentátoři prohlásili, že nepřáteli jsou i ženy, těhotné ženy a děti a že je třeba z pásma Gazy udělat jatka.

Záměrné selhání Izraele, který takovéto podněcování ke genocidě neodsoudil, nezabránil mu a nepotrestal je, představuje samo o sobě závažné porušení Úmluvy o genocidě.

Zde je několik dalších komentářů, které Ngcukaitobi pronesl:

 

„Vojáci se domnívají, že tento jazyk a jejich činy jsou přijatelné, protože ničení palestinského života v Gaze je jasně formulovanou státní politikou. Vysocí političtí a vojenští představitelé bez cenzury povzbuzovali 95letého záložníka izraelské armády Ezru Yahina, veterána masakru Deir Yassin proti Palestincům v roce 1948, aby promluvil k vojákům před pozemní invazí do Gazy.

V jeho projevu zazněly stejné názory, zatímco ho vezli v izraelském armádním vozidle, oblečeného v uniformě izraelské armády: „Buďte vítězové, doražte je a nenechte nikoho na pokoji. Vymažte po nich vzpomínku. Vymažte je, jejich rodiny, matky a děti. Tato zvířata už nemohou žít. Pokud máte arabského souseda, nečekejte, jděte k němu domů a zastřelte ho. Chceme provést invazi, ne jako dřív. Chceme vstoupit a zničit, co je před námi. Zničit domy, pak zničit ten po něm a všemi silami je úplně zničit. Vstupte a ničte.“

Dále vystoupil jihoafrický profesor mezinárodního práva John Dugard. Ten uvedl, že se bude zabývat otázkou soudní příslušnosti. Připomíná, že závazky podle Úmluvy o genocidě jsou „erga omnes, závazky vůči mezinárodnímu společenství jako celku.

„Smluvní státy této úmluvy jsou povinny nejen upustit od genocidních činů, ale také jim předcházet.

Jihoafrická republika má dlouhou historii úzkých vztahů s Izraelem. Z tohoto důvodu na tento spor neupozornila soud bezprostředně. S hrůzou sledovala, jak Izrael na strašná zvěrstva spáchaná na jeho lidu 7. října reagoval útokem na Gazu, který vedl k hromadnému zabíjení nevinných palestinských civilistů, z nichž většinu tvořily ženy a děti.“

Dugard se nyní zabývá komunikací mezi Jihoafrickou republikou a Izraelem, která předcházela jednání Mezinárodního soudního dvora.

„Obvinit stát z páchání genocidy a odsoudit ho tak silným výrazem je velký krok,“ řekl a dodal, že Jihoafrická republika se před podáním žaloby snažila prostřednictvím velvyslanectví kontaktovat izraelskou vládu. Podle Dugarda se odpověď „nezabývala otázkami vznesenými Jihoafrickou republikou a existenci sporu ani nepotvrdila, ani nevyvrátila“.

Jihoafrická republika 5. ledna požádala o dvoustranné setkání, na což Izrael odpověděl, že se zástupci obou zemí „zkoordinují“ po skončení jednání u Mezinárodního soudního dvora. Jihoafrická republika odpověděla, že takové setkání by nemělo žádný smysl.

 

Dále dostal slovo profesor Max du Plessis, právní zástupce a obhájce Jihoafrické republiky:

 

Palestinci v Gaze, jako velmi podstatná a důležitá součást palestinské národní, rasové a etnické skupiny, mají jednoduše a zcela oprávněně právo na existenci.

Velvyslanec Jihoafrické republiky v úvodní řeči poukázal na to, že situovat právo na existenci a ohrožení tohoto práva vyžaduje, aby soud uznal, že tato žádost Jihoafrické republiky je podána v určitém kontextu.

To, co se nyní děje v Gaze, není správně formulováno jako prostý konflikt mezi dvěma stranami.

Zahrnuje naopak destruktivní činy páchané okupační mocností, Izraelem, který vystavil palestinský lid útlaku a dlouhodobému porušování jeho práva na sebeurčení po více než půl století.

K tomuto porušování dochází ve světě, kde se Izrael po léta považoval za stát mimo zákon a nad zákonem.

Du Plessis uvádí, že četná prohlášení orgánů a expertů OSN, jakož i různých odborných organizací pro lidská práva, institucí a států „společně považují činy spáchané Izraelem za genocidu nebo přinejmenším upozorňují, že palestinskému lidu hrozí genocida.

S odkazem na prozatímní opatření uvedl:

 

Práva, která Jihoafrická republika uplatňuje podle Úmluvy o genocidě, a jejich ochrana odpovídají samotnému předmětu a účelu úmluvy.

Na základě materiálů předložených soudu lze jednání Izraele, které je předmětem stížnosti, označit přinejmenším za pravděpodobně genocidní.

Důkazy o konkrétním genocidním záměru jsou zřejmé z výroků izraelských vládních úředníků a vojáků vůči Palestincům v Gaze, které lze označit přinejmenším za pravděpodobně genocidní. Tento přinejmenším pravděpodobný genocidní záměr lze rovněž vyvodit ze způsobu jednání vůči Palestincům v Gaze.

Rovněž je opět přinejmenším pravděpodobné, že Izrael nezabránil genocidě, spiknutí s cílem spáchat genocidu, přímému a veřejnému podněcování ke genocidě, pokusu o genocidu a spoluúčasti na genocidě nebo je nepotrestal.

Dále je zřejmé, že Jihoafrická republika je povinna předcházet genocidě, a to i tím, že přijme veškerá přiměřená opatření v rámci svých pravomocí, aby účinně ovlivnila jednání osob, které páchají genocidu a mohou ji spáchat, nebo se přímo veřejně podílejí na podněcování ke genocidě.

 

Du Plessis pokračoval:

 

„Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil jasně: povinnost Jihoafrické republiky je motivována potřebou chránit Palestince v Gaze a jejich absolutní právo nebýt vystaveni genocidním činům.“

Blinne Ni Ghralaigh, další advokátka zastupující Jihoafrickou republiku, řekla Mezinárodnímu soudnímu dvoru, že „je naléhavě nutné přijmout předběžná opatření na ochranu Palestinců v Gaze před nenapravitelnou újmou způsobenou Izraelem porušením úmluvy o genocidě“.

„Generální tajemník OSN a její představitelé popisují situaci v Gaze jako „krizi lidstva“, „živoucí peklo“, „krvavou lázeň“

„Situaci naprostého prohlubujícího se a nesrovnatelného hororu, kdy je celá populace obléhána a napadána a je jí v masovém měřítku odpírán přístup k základním prostředkům pro přežití“.

Jak minulý pátek prohlásil náměstek generálního tajemníka pro humanitární záležitosti, „Gaza se stala místem smrti a zoufalství“.

 

Dále Blinne Ni Ghralaigh varovala před katastrofou v oblasti veřejného zdraví, která se v Gaze odehrává, protože se šíří infekční nemoci. Uvedla několik statistických údajů, které podle ní jasně dokazují nenapravitelnou újmu, jíž Palestinci v Gaze trpí, a dále upozorňuje na zoufalou humanitární situaci:

 

Odborníci varují, že počet úmrtí způsobených hladem a rizikem nemocí výrazně převyšuje počet úmrtí způsobených bombardováním.

V průměru je každý den zabito nebo ohroženo smrtí 247 Palestinců. Mezi nimi je 48 matek každý den, dvě každou hodinu a více než 117 dětí každý den.

Při současném tempu, které nejeví známky zmírnění, budou každý den zabiti nejméně tři zdravotníci, dva učitelé, více než jeden zaměstnanec OSN a více než jeden novinář.

Každý den bude zraněno v průměru 629 lidí. Někteří z nich několikrát, když se přesouvají z místa na místo a zoufale hledají úkryt.

Každý den bude nejméně 10 palestinským dětem amputována jedna nebo obě nohy – mnohým z nich bez ANESTÉZIE.

Další advokát Vaughan Lowe se zabýval judikaturou Mezinárodního soudního dvora, která poukazuje na pět požadavků na předběžná opatření. Postupně je vyjmenovává a uvádí, jak případ Jihoafrické republiky tyto požadavky splnil.

Tento případ se týká izraelských akcí v Gaze, což je území, o němž Rada bezpečnosti OSN před třemi týdny zdůraznila, že je nedílnou součástí území okupovaného v roce 1967 Izraelem.

Zástupce Jihoafrické republiky Vusimuzi Madonsela soudu sdělil, že Jihoafrická republika se obrátila na Mezinárodní soudní dvůr, aby zabránila genocidě a aby tak učinila v rámci plnění mezinárodního závazku, který na Jihoafrické republice a všech ostatních státech spočívá podle úmluvy.

„Obáváme se, že důsledky toho, kdybychom neuvedli jasná a konkrétní předběžná opatření a nepodnikli kroky k zásahu, zatímco Izrael před našima očima ignoruje své mezinárodní závazky, by byly skutečně velmi vážné“

Pro Palestince v Gaze, kteří jsou i nadále vystaveni reálnému riziku dalších genocidních činů.

Pro celistvost úmluvy, pro práva Jihoafrické republiky a pro její obyvatele.

Pro pověst tohoto soudu, který je vybaven pravomocemi a musí je vykonávat, aby umožnil účinnou realizaci práv podle úmluvy.

Zástupci Jihoafrické republiky uzavřeli své argumenty.

Předsedkyně Mezinárodního soudního dvora Joan Donoghue oznámila, že jednání je odročeno a že soud se sejde následující den, aby vyslechl vyjádření Izraele.

 

 

 

 

ZDE JE CELÉ VIDEO Z PRVNÍHO DNE SLYŠENÍ ICJ v PŘÍPADU GENOCIDY JIŽNÍ AFRIKY PROTI IZRAELI V GAZE

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat