Falešný mesiáš – Antikrist – Dajjal, Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

Falešný mesiáš 

Antikrist – Dajjal

Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

Z chaosu se zrodí pořádek a falešný židovský mesiáš, kterého bude (muset) uctívat celý svět.

Tento článek je jeden z nejdůležitějších na našem webu. Doporučujeme si ho přečíst opravdu celý a sdílet kdekoliv jen můžete, jelikož toto je konečný cíl kam to celé vede. To co, budou všichni oslavovat jako jediné řešení a záchranu a naivně si tak myslet, že „dobro“ zvítězilo. Falešný mesiáš je konečný cíl Nového světového řádu, korunka nového systému. (!)

Vůdce, na kterého se sionisté nemohou dočkat a kterého světu představí jako zachránce a spasitele a lidé jim ještě poděkují.

Je to korunka protokolů sionských mudrců, hlavní guru všech vůdců; co se kdy objevili. Vůdce, který nemá ve světové historii obdoby.

Hitler, Stalin, Caesar, Nero – nebyli nikdo, oproti diktatuře, kterou bude zastupovat židovský falešný moschiach/mesiáš.

Dovedete si představit kdyby nyní přišel někdo, kdo by zastavil všechen chaos na zemi, odsoudil všechny války, vyhlásil mír a bezpečnost celému světu, co by to pro lidi znamenalo?

Když vám teď napíšeme, že přesně to je ten důvod proč se vše na zemi nyní ubírá do tak obrovského CHAOSU nevídaných rozměrů, kdy slyšíme zvěsti a zprávy o válkách, každý den se něco chaotického stane, že lidé se sami diví proč se toho tolik děje a přejí si aby to skončilo a volají po spravedlnosti.

A to je také HLAVNÍ DŮVOD proč se to všechno děje.

2 Tesalonickým 2,3-12

Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?

Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.

Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem.

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.

 

Opravdu musíte pochopit, že k tomuto plánu to celé již od začátku vede.

Nic jiného mezi tím není. Je to plán, který je od počátku sionisty a rovněž Bohem dán, jelikož takto se ukáže, kdo skutečně věří pravému Bohu a kdo naopak nalézá zalíbení v NEPRAVOSTI – LŽI a nepřijímá pravdu. Jde skutečně o duše každého z nás. Po příchodu antikrista se ukáže, na jakou stranu kdo patří. Již teď to můžeme u mnoha lidí vidět. Ti, co fandí Izraeli, jsou již nyní jasní.

O tom je celý Nový světový řád.

Antikrist bude charismatický.

Bude umět mluvit (bez předem připraveného textu), dokonce podle jedné teorie bude umět mluvit VŠEMI jazyky.

Také bude umět nazpaměť Tóru (verše, všechno bude zpaměti citovat).

Bude to žid, ale také napůl Palestinec (aby mu uvěřili Arabové) a rovněž bude mít i ruskou rodovou linii. Ovšem jednoznačně to bude žid, z rodu Davida.

Na těchto znacích si židé dávají vždy záležet.

(Satan tak kopíruje Boha).

Bude dělat různá klamná znamení a zázraky, jimiž bude svádět celý svět. Bude kopírovat Ježíše Krista a zázraky, které dělal.

Bude určitě i pohledný, bude říkat přesně, to co chcete slyšet. Stejně tak bude hodně mluvit o přírodě, o tom jak je důležité o ni pečovat a chránit – tuto agendu již nyní používá Agenda 30 a není to náhoda, neboť i to je jeho znak – neboli stopa, která již nyní působí a opět skrytě naznačuje jeho budoucí vládu. Bude to světový guru všech New Age sluníčkářů.

Sjednotí všechny náboženství dohromady a tím vznikne náboženství New Age – Nového věku , uctívání falešného mesiáše jako jediného boha.

Antikrist rovněž ukončí všechny války vyhlásí celosvětový mír, sjednotí všechny národy a lidé ho za to budou oslavovat milovat. Bude za lidi bojovat a proto ho budou mít za HRDINU.

Kdo se však pokusí tento „mír“ narušit, bude brán falešným mesiášem a všemi lidmi jako nepřítel systému, narušitel míru, terorista a tím pádem bude nežádoucí pro Nový světový řád.

Netflix dokonce odvysílal v roce 2020 1. sérii seriálu „Messiah“ – v překladu Mesiáš. Seriál určitě doporučujeme shlédnout. Je tam opravdu vystižena podstata toho co budě dělat a jaký bude. Zázraky, oživování lidi, dokonce tam chodí po vodě. Zkrátka kopíruje Ježíše Krista, aby mu lidé uvěřili. Všiměte si dle přiložených obrázků jak vypadá – podobně jako Ježíš. 

Není opět náhoda, že tento satanistický seriál odvysílali. Samozřejmě ho lidé v seriálu následují a věří mu každé jeho slovo – kromě vlády. Přesně tak to bude v realitě, vlády bude antikrist odsuzovat a trestat a tímto tahem tak svede obyčejné lidi.

Nikdo z lidí si nedovede představit jak velký podvod se chystá.

Čím větší CHAOS je nyní, tím více budou lidé falešného mesiáše vítat. Tento CHAOS včetně organizovaných válek, nepokojů ve společnosti , neschopností vlád po celém světě, je ÚČELOVÝ, aby mohl být falešný mesiáš představen jako ZACHRÁNCE.

To znamená, že všechny světové události včetně všech konfliktů a válek, jsou plánovány a řízeny těmi, kteří vytváří enormní chaos, aby vzbudili dojem potřeby – falešné – „záchrany“ , kterou sionistické elity připravují.

Král Izraele, Moschiach Ben David, mesiáš – tak mu říkají židé, kteří očekávají a modlí se za jeho příchod , jelikož neuznali jako pravého mesiáše Ježíše Krista a očekávají příchod falešného mesiáše, který bude pomazán a vládnout ze 3. Chrámu jehož výstavba se již plánuje. V dnešní době je již organizace Chrámový institut , která vznikla na podporu výstavby 3.Chrámu.

Mají i webové stránky, každý si to může vyhledat – Temple Institut.

Model 3. Šalamounova Chrámu v muzeu Chrámového institutu

DAJJAL

Dajjal – tak mu říkají muslimové, kteří vědí o příchodu antikrista. Stejně jako my říkáme antikrist, muslimové mu říkají Dajjal, nepřítel Boha – nepřítel lidí.

Ten, který vyhlásí falešný mír a prohlásí se za boha, kterého bude muset celý svět uctívat.

A to je hlavní důvod proč probíhají neustálé boje mezi židy a araby, jelikož muslimové vědí, že židé chtějí světu představit Dajjala – antikrista a proto rovněž brání Chrámovou horu na níž stál 2. Šalamounův chrám, kde má být postaven 3. Šalamounův chrám, ve kterém usedne Dajjal – antikrist.

A je to také jeden z důvodů proč začal i tento konflikt v Palestině/Izraeli, jelikož jde opět o Chrámovou horu, kde chtějí židé postavit 3.Chrám.

Mešita Al Aqsa je posvátným místem všech arabů, sionisté chtějí tuto mešitu zbourat a postavit tam 3. Chrám.

Avšak je velmi pravděpodobné, že se mešita Al Aqsa nebude bourat a obě strany se po příchodu antikrista dohodnou na tom, že 3. Chrám postaví vedle mešity Al Aqsy. Avšak je tu ještě jedna možnost a to ta, že ho postaví v Nové Chazárii – což je dnešní Ukrajina, kde bude opět vybudována Nová Chazárie – Nový domov pro židy.

Dle islámské teorie bude Dajjal – antrikrist bude slepý na jedno oko, což dává smysl jelikož na něj má být po 3,5 roce jeho vlády spáchán atentát v němž bude poškozeno jeho oko a poté má vstát z mrtvých stejně jako Ježíš Kristus a vládnout dalších 3,5 roku (dohromady 7 let) , kdy už po jeho vzkřšení ukáže svoji pravou podobu a půjde i proti SVÝM – proti všem lidem a to i proti těm, co ho uctívali. 

A přesně po 7 letech antikristovy vlády se má vrátit pravý mesiáš Ježíš Kristus, který ho zabije dechem svých úst. A všichni ti, co nepoklekli před antikristem – falešným mesiášem a přijali Ježíše Krista jako svého spasitele a jediného pravého mesiáše, mají být spaseni a mít život VĚČNÝ a mají s Kristem kralovat 1000 let v Božim království.

Teorie o tom, že antikrist bude mít po 3,5 roku vlády, pouze JEDNO OKO, sedí dokonale, jelikož tak zapadá proč všechny celebrity, herci, zpěváci ukazují symbol JEDNOHO OKA a také to dává smysl v tom proč je na pyramidě vševidoucí oko. Je to jeden ze znaků falešného mesiáše.

Odkazy jsou na něj opravdu všude. Včetně chaosu, který uměle řídí a vytvářejí za účelem jeho PŘIJETÍ. Stejně tak symbolika jednoho oka je odkazem na antikrista a jeho příchod.

Egyptská mytologie

HOROVO OKO

Všechen tento řízený chaos jsou porodní bolesti FALEŠNÉHO MESIÁŠE – ANTIKRISTA, kterého světu představí Izrael jako svého Krále a spasitele všech lidí na zemi. 

Proto se i mnoha lidem po světě zdá toto divadlo absurdní a proto vždy píšeme, že je tento systém nic víc než dokonale organizovaná show s herci, loutkami a kulisami, které vytváří zdání jakési reality, kterou máte přijmout.

Vše je to však pouhé divadlo, které hraje přesně do jejich karet a odvádí tak pozornost od skutečného nebezpečí pro celý svět – DIKTATURY JAKOU SVĚT NEVIDĚL POD FALEŠNOU VLAJKOU FALEŠNÉHO MÍRU A BEZPEČÍ.

Stalin a Hitler byli nic oproti diktátorovi , kterého mají pro svět již nyní připraveného, pouze čekají na to až se celý starý systém sesype jako domeček z karet a budou tak moci světu představit „zachránce“, spasitele, posla falešného míru, který vyřeší problémy světa, lidé mu za to poděkují, sami mu nasadí korunu a prohlásí ho za záchránce a spasitele všech lidí.

Toto je originální návrh koruny, kterou Izrael navrhl pro falešného mesiáše. Dokonce na ní vytvořili sbírku a lidé přispívají částkami na její vytvoření.

Ani si nedovedete představit jak moc velký podvod a lež se chystá.

Oni už ho dávno mají, pouze čekají na vhodnou chvíli až bude lidstvo připraveno, až bude maximálně potrápeno všemožnými útlaky, ať už se strany vlád, či tohoto systému, zkrátka jde o to, aby lidé přímo po něm volali a prosili aby přišel někdo, kdo je zachrání.

A už to vidíme nyní , co udělalo s lidmi hnuti Qanon a „posel Trump“, který na oko bojuje proti systému, přitom přímo Trump dělá cestu falešnému mesiáši.

Viz. chrámová mince na kterých je vyobrazen. A mince Abraham Accord kde je jeho podpis, se symboly na meči, které naznačují plány a cíle NWO.

Temple Coin – Chrámova mince

Abraham Accord mince

Qanon je znak antikrista. Již nyní hodili ovcím návnadu, aby se těšili a oslavovali v budoucnu Nový světový řád. Ten, kdo byl oblbnut plánem Qanonu a tím, co Trump říká, bude stejně tak oblbnut Antikristem a systémem , který se chystá.

Q je znamení antikrista, které lidi programuje na PŘIJETÍ ANTIKRISTA.

Celé toto hnutí je vedeno duchem antikrista. A jak je napsáno v bibli, že jeho duch (antikrista) je již ve světě, pouze však čeká na správnou chvíli, aby se mohl objevit.

A proto jsou všechny světové události znakem jeho příchodu. Sami lidé volají po míru, bezpečnosti a spravedlnosti.

On přijde a dá všem lidem , co chtějí slyšet, avšak ve formě, kdy každý by se pokusil byť  jen trochu nesouhlasit s jeho vládou, bude nepřítel jeho a systému Nového světového řádu.

Pochopte jak velký podvod se chystá. Vše co se děje, vede k němu.

2 Tesalonickym 2,3-8

Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

Ten se postaví na odpor a ‚povýší se nade všecko, co má jméno Boží‘ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce ‚usedne v chrámu Božím‘ a bude se vydávat za Boha.

Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?

Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.

Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a zničí svým slavným příchodem

 

Ano, přesně tak jak je to psáno.

TA NEPRAVOST JIŽ PŮSOBÍ, ALE JEN SKRYTĚ. Dávno ho mají jen čekají na správnou chvíli, kdy ho lidem představí.

Proto jsou po světě války, hladomory, chaos ve vládách, zemětřesení, katastrofy – bouře nevídaných rozměrů svádějící na klimatickou krizi a uhlíkovou stopu.., vše se to děje proto, aby na základě vyvolání co největší CHAOSU, SAMI lidé volali po spravedlnosti, míru a harmonii – NOVÉM ŘÁDU – PŘESNĚJI ŘEČENO NOVÉM SVĚTOVÉM ŘÁDU.

Všechny tyto události, kreré jsou PORODNÍMI BOLESTMI antikrista a jeho systému, jsou JIMI orchestrovány a realizovány. Jelikož, pokud by nebyl chaos a nepořádek v systému, lidé by změnu nepožadovali a nevolali by tak ke spasiteli, kterého hodlají VE SPRÁVNÝ ČAS lidem představit.

Proto válka na Ukrajině, proto válka mezi Izraelem a Palestinou. Tento falešný mesiáš VŠECHNY tyto konflikty zastaví a všechny lidi SJEDNOTÍ DO NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU.

Tento chaos, všechny tyto války, dosadí antikrista na jeho trůn v již brzy postaveném 3. Šalamounově Chrámu, odkud bude vládnout celému světu.

Bude prohlášen za boha a vládce celého světa. 

Podle protokolů sionských mudrců, mu sama EVROPA nabídne korunu.

A tak také bude. Sami lidé ho dosadí na trůn a sami lidé po celém světě si ho zvolí jako krále celého světa a všech lidí na zemi.

On ukončí všechny války, sjednotí rovněž židy a araby, skrz smlouvu Abraham Accord, která je mimochodem již od roku 2020 podepsána Donaldem Trumpem a zároveň tedy aktivována a připravena na antikristův příchod.

Vše mají dopředu připravené.

Teď už pouze vyvolávají po světě, co největší chaos, aby byl jeho příchod co nejžádanější , aby lidé byli úplně hotoví z toho, že je „zachránil“ a vyjednal světový mír. Aby si lidé vážili všeho co jim řekne a byli hotoví ze všech jeho slov, z jeho naučených postojů a názorů, kterými téměř všechny lidi svede z pravé cesty.

My, co věříme v Ježíše Krista, víme že tento „mesiáš“, který se prohlásí za Boha a usedne v 3.chrámu, není pravý mesiáš, ale antikrist.

Nepřítel Boha, opozice Ježíše Krista.

Tak jako totiž Bůh poslal svého syna – Ježíše Krista, kterého židé (satanova synagoga) nepřijali a ukřižovali , tak nyní pošle satan také svého syna, který však bude uznán (většinou lidí na zemi) jako „pravý mesiáš“ , jelikož lidé odmítají Ježíše Krista – pravdu, neznají PRAVÉHO Boha a tak přijmou falešného spasitele, který přijde, jak je napsáno v Bibli, v moci satana.

Proč v moci satana? Protože to bude ďábel v lidské podobě. Stejně jako Bůh poslal Ježíše Krista , aby tento svět skrze to, že zemřel za každého z nás – zachránil, tak satan pošle svého syna, aby tento svět zničil.

A ti, co neuvěří v to, že je pravý mesiáš, budou pronásledováni a zabiti, neboť satan nenávidí ty, co přijali Ježíše Krista jako jediného pravého mesiáše a proto půjde po nich.

Je to skutečně boj o DUŠE.

To musíte pochopit, aby jste pochopili co ve skutečnosti se děje za šílený plán.

Nejde o nic jiného, než o duše všech lidí na zemi. O to jakou stranu si vyberete a na jakou stranu se přidáte.

Účelově dosazují do všech politik na světě tzv. užitečné idioty , které rovněž dosadí falešného mesiáše na jeho trůn. Proto se vám musí nynější politický systém zdát jako co nejvíce chaotický, plný chyb, válkychtivosti, kterou předvádí všichni politici – jejich loutky – po celém světě. Dodávají zbraně a podporují tak konflikty a války. VŠE JE VŠAK ÚČELOVÉ , aby falešný mesiáš poté vyhlásil celosvětový mír, který nebude moc KDOKOLIV narušit.

Kdo by se byť pokusil narušit tento mír, bude brán jako terorista, rozpoutávač války, nepřítel systému míru – messiánského věku antikrista.

Všechny tyto politické loutky samozřejmě skončí, i to je v plánu v protokolech sioniských mudrců. Všechny vlády po celém světě nakonec padnou a to bude ten BOD ZLOMU, kdy se objeví antikrist, který se stane pánem celého světa.

Protože on lidem řekne, co chtějí slyšet. Bude mluvit „pravdu“ , kterou lidé chtějí slyšet. Jen si vezměte, když teď někdo promluví z politiků (třeba Fico, Putin, Trump, Babiš) o míru, jak jsou všichni lidé hotoví, jenom z těch slov a toho, že mluví tzv. ‚rozumě‘ a ne jako všichni ti, co podporují války a posílání zbraní.

Lidé jsou hotoví, že k nim někdo mluví s rozumem o míru, jakoby tak byli osvíceni.

A představte si, že takto přesně bude hovořit antikrist – o světovém míru, o tom jak všechny vlády dělají chyby a rozpoutávají defacto války, jak musíme žít v míru a harmonii, dovedete si představit jak hotoví z něj lidé budou ?

Proto se toto všechno děje. Proto dosazují do funkcí tyto neschopné idioty, kteří budou po jeho příchodu okamžitě ODSTRANĚNI.

Lidé uvítají Nový světový řád a sami si dosadí „Svého – falešného – spasitele na trůn. Budou ho brát jako záchrance, jako někoho, kdo se pomstil všem těm politickým loutkám, vyhlásil světový mír a zastavil tento jimi vytvořený chaos.

Budou ho milovat. Kdokoliv se mu poté postaví na odpor, bude brán jako nepřítel systému. Ne jenom jako nepřítel systému , ale jako nepřítel falešného mesiáše a všech lidí.

Sami lidé nás , co před ním nepoklekneme, budou udávat a vydávat soudům, neboť  lidé ho budou tak zbožňovat, brát ho jako svého zachránce, že ho budou bránit a stejně tak jeho systém.

Dejte si však skutečně pozor aby jste se nedali oklamat tím co přijde, protože stejně jako nyní organizují tento ÚČELOVÝ CHAOS, který ho dosadí na trůn, stejně tak organizují to, že padnou vlády a nastoupí falešný mesiáš.

Vše je to v sionistické režii a rovněž v protokolech sioniských mudrů.

Pouze se vymění zlo za daleko větší ZLO.

Zlo, které si nikdo nedokáže nyní představit. To, co zažíváme nyní , je NIC oproti tomu, co teprve přijde. Skutečně to začne až po jeho příchodu. Tyhle vlády jsou pouze sionem a chabadem dosazené loutky, které nic neznamenají a které mu uvolní cestu jakmile přijde.

Účelově dosadili neschopné politiky, aby poté lidé vítali nový systém a poklonili se falešnému mesiáši.

Všichni ti, co jsou nyní za mír – Trump, Putin, Babiš, Fico, Bin Salman – budou mít v Novém Světovém řádu svou roli a místo. 

Trump, Putin, Bin Salman, Si – jsou určitě 4 z deseti králů – správců, kteří mají dostat vládu spolu s antikristem. Nebudou již totiž prezidenti ani politici, ale správci území messiánské éry (věku). Antikrist bude však nad nimi všemi nejvyšší a pouze on bude rozhodovat o všech lidech na zemi. Oni budou pouze správci území, které dostanou.

Musíte opravdu pochopit, že tento CHAOS po celém světě, neni nic jiného než ÚČELOVÝ CHAOS, z kterého se zrodí ANTIKRIST – FALEŠNÝ MESIÁŠ, KRÁL IZRAELE A VŠECH LIDÍ NA ZEMI, KTEŘÍ PŘED NÍM POKLEKNOU.

NARODÍ SE Z POPELA CHAOSU, JAKO FÉNIX Z POPELA POVSTANE

FÉNIX je znamení antikrista, kterého zednáři používají. Stejně jako pták Fénix se zrodí z popela, tak antikrist se zrodí z popela chaosu, všech těch válek, katastrof, politických hádek, zrodí se z nefunkčnosti tohoto systému, aby přinesl a představil světu nový systém – Nový světový řád. Systém, kde nebudou války a chaos, ale ŘÁD postavený na pravidlech, které když někdo poruší, bude zabit.

A to doslova.

Bude to systém falešné rovnosti, falešného míru a falešného bezpečí, kde budou lidé pod neustálou kontrolou a jediným vůdcem, který tomu bude vládnout.

Jehož neuctětí jako boha, se bude trestat smrtí.

Vytvářejí tedy, co největší zdání chaotického systému, krerý bourají a připravují vše na příchod antikrista a Nový světový řád.

Zednáři a Sionisté používají toto heslo – ORDO AB CHAO – POŘÁDEK Z CHAOSU.

Na našem webu, jsme o tomto heslu psali již několikrát. Tímto heslem se sionisté řídí a nyní aplikují na celý svět. Co největší chaos, který dosadí falešného mesiáše na jeho trůn, který zavede pořádek – ŘÁD.

Proto mnoho lidí neví co je ve skutečnosti Nový světový řád (NWO). Toto ještě stále není Nový světový řád, ale pouze PORODNÍ BOLESTI, které do něj vedou. Nyní se stále ještě bourá starý systém, až do roku 2030, kdy bude NWO plnně zaveden.

Nyní se ještě stále bourá starý systém, aby z jeho popela povstal NOVÝ.

Tohle jsou poslední kousky starého systému, který vidíme nyní. Vše chtějí transformovat do digitální éry.

A ta bude hlavní součástí antikristovy – messiánské éry. On totiž bude vládnout UMĚLÉ INTELIGENCI a tím pádem celému světu. 

Neboť, vzpomeňte si na článek, který jsme psali: 

Klaus Shwab – Kdo ovládne umělou inteligenci , stane se PÁNEM SVĚTA.

A o to přesně jde. Proto vše nyní chystají na jeho příchod. Jakmile přijde antikrist, už nebude muset nic dělat. Přijde do hotového. On se pouze posadí na trůn a bude vládnout – jako soudce bude soudit lidi, jak řekli rabíni ze Sanhedrinu, který bude znovu – po příchodu falešného mesiaše – aktivován.

 

Podívejte se na toto video, které bylo již na několika platformách smazáno:

Sanhedrin byl nejvyšší soudní tribunál na světě (skládající se 71 mužů) , který rovněž odsoudil a ukřižoval Ježíše Krista. Jsou to nejvyšší rabíni , kteří budou v messiánské éře nejvyšší radou světa, budou to poradci antikrista. Sanhedrin má být znovu aktivován po antikristově příchodu. Již nyní se členové Sanhedrinu připravují, provádějí zkoušky a dokonce i rituály , které jsou spojeny s postavením 3. Chrámu a příchodu falešného mesiáše.

Jeho členové jsou jsou již vybráni, jsou to nejvyšší rabíni v Izraeli, kteří se rovněž podílí na stavbě a plánech 3. Šalamounova chrámu odkud bude vládnout falešný mesiáš celému světu. 

Organizace, která se zabývá stavbou 3. Chrámu se nazývá Chrámový Institut – Temple Institut. Má dokonce i webové stránky. (Každý si je může vyhledat).

Přípravy jsou opravdu v plném proudu.

Dokonce už mají červenou jalovici, která je pro židy důležitá k zasvěcení 3. Chrámu. Přesněji řečeno její popel, který potřebují jeho zasvěcení. Tato jalovice se rodí jednou za 2000 let. Byla rovněž zapotřebí k zasvěcení 1. a 2. Chrámu.

Popel z jalovice, nezbytný pro obnovení bohoslužby ve Svatém chrámu, je jedním z nejvíce fascinujících a tajemných přikázání Tóry. 

Podívejte se na toto důležité video o 3. Chrámu přímo z konference Chrámového institutu :

Přípravy opravdu probíhají, jen lidé o tom nevědí a nezajímají co se ve skutečnosti děje za události, které se dějí v POZADÍ. Všechny ty médiemi propagované události, které se dějí po světě, mají za úkol zakrýt toto – přípravy, které se dějí na celosvětovou událost příchodu falešného mesiáše a jeho messiánské éry.

Ale kdo chce hledá a zajímá se, co ve skutečnosti se děje.

Na stránkách Chabadu Lubavitch, tj. messiánská sionistická sekta, která je jedna z hlavních, která se podílí na příchodu falešného mesiáše, na jejich stránkách je mnoho informací o messiánské éře , ničím se netají.

Vše je veřejné. Dokonce za covidu padla prohlášení z řad židovských rabínů, že jediným lékem na covid je „mesiáš.“

Covid byl řízená psychologický kabalistický celosvětový rituál, který měl za úkol změnit kompletní MYSL lidí a připravit tak lidskou mysl na přichod antikrista.

Korona byla jeho korunou.

Od roku 2020 začal chaos a s ním covid – korona – koruna antikrista , která byla hlavní a přelomovou událostí v nové éře jejíž cílový rok je 2030 a tudíž jeho příchod naplánován na tento rok (2030), kdy bude NWO plnně zavedeno a aktivováno jeho příchodem.

Do té doby se bude chaos neustále stupňovat, aby byl co nejvíce jeho příchod žádanější a lidé doslova volali a žadonili o záchranu , kterou jim sionisté dají v podobě jakou nezažili.

Toto bude skutečný trest všech, za to že nepřijali skutečného a jediného mesiáše Ježíše Krista. Stejně jako to bude i trest pro ty, co ho přijmou, jelikož ten kdo přijme antikrista , nepříjímá Ježíše Krista, nezná skutečnou a jedinou pravdu a tudíž nebude spasen. Pouze ten, kdo vytrvá až do konce a vzepře se vládě antikrista a jeho systému, bude spasen a mít život věčný v Božím království.

Budou se vám snažit namluvit, že Boží království nastane po příchodu falešného mesiáše, ale to je obrovská LEŽ, která opět lidi programuje na přijetí antikrista.

To hlásá mimochodem i Qanon, že po zbourání tohoto systému přijde 1000 let míru a prosperity. To je obrovská lež. Qanon je skutečně antikristovo hnutí programující tu probuzenější část na jeho přijetí.

Skutečné 1000leté králoství nastane až po příchodu Ježíše Krista, kdy bude antikrist a jeho vláda zničena. Nikoliv nyní potom, co bude světu představen falešný mesiáš.

To je lež, která má lidi zmást a naprogramovat je do messiásnké éry , aby se mu poté poklonili.

Nedejte se oklamat nikým, kdo by tvrdil a snažil se vám namluvit něco jiného, že to co přijde je dobré a správné. Není. Bude to systém a vláda, jakou svět nezažil.

Bude to systém, kde nikdo nebude moci cokoliv namítat proti systému a antikristu, který bude pánem celého světa diky lidem, kteří si ho sami zvolí a sami ho prohlásí za mesiáše.

Nedejte se oklamat nikým, že je pravý mesiáš. Jediný pravý mesiáš byl a je Ježíš Kristus, kterého sionisté ukřižovali a zabili tak jedinou pravdu a pravého mesiáše, který zemřel za každého z nás, aby každý , kdo v Něho uvěří, měl život věčný. Jenže oni ho nenávidí. Zabili ho. Satan ho nenávidí. A proto lidé a židé přijmou falešného mesiáše, jak jim řekl sám Ježíš. Tak se stane. Věděl to, stejně jako to věděl Bůh.

 

Jan 5,37-43

A sám Otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas ani jste nespatřili jeho tvář a jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal.

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Nečekám slávu od lidí.

Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu.

Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.

 

Tak jako Bůh poslal svého syna Ježíše Krista, tak satan pošle svého syna, který bude znakem zániku celého světa.

Všech duší, které nepřijali pravdu a které přijmou zlo za své, namísto pravdy, která by je zachránila a která za nás , za všechy lidi na světě, zemřela, abychom byli spaseni.

Jakou stranu si vyberete vy?

Bude to na každém z vás. Každý má svobodnou vůli, každý si vybere podle svojí vůle.

Jen se předtím však zamyslete, protože vaše volba se může stát zkázou pro vaši duši, stejně jako se vaše volba může stát spasením a životem. Je to na každém.

Nedejte se však oklamat tím, co přijde.

To, co přijde, nemá ve světové historii obdoby.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

NWO

K ČEMU TO VEDE

PSYOP QANON

ŘÍZENÁ OPOZICE VYSVĚTLENÍ HNUTÍ A HESEL

Protokoly Sionských Mudrců

 

Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat