Konec národní idenitity Na Slovensku změnili občanské průkazy na BIOMETRICKÉ DIGITÁLNÍ A BIOMETRICKÁ KONTROLA ZAČÍNÁ

Konec národní idenitity Na Slovensku změnili občanské průkazy na BIOMETRICKÉ DIGITÁLNÍ A BIOMETRICKÁ KONTROLA ZAČÍNÁ

Konec národní idenitity Na Slovensku změnili občanské průkazy na BIOMETRICKÉDIGITÁLNÍ A BIOMETRICKÁ KONTROLA ZAČÍNÁ Po celém světě připravují SION ELITY zánik národních států. Slovensko není výjimkou. Do roku 2030 má být NÁRODNÍ IDENTITA potlačena. Proto vyměňují doklady a přidávají na ně jednotné symboly a vlajky. Obzvlášť na dokladech, jako se to stalo na Slovenku, kde z občanského průkazu odebrali národní symboly a nahradili je těmi EVROPSKÝMI. Slovenské ministerstvo vnitra vydává od 1. prosince 2022 biometrické občanské průkazy s bezkontaktním čipem. Do elektronického čipu občanského průkazu se nově zapisují otisky dvou prstů a podoba obličeje, a to formou zakódovaných biometrických dat. Do čipu se zapisují údaje, které jsou uvedeny…
Přečíst vše