SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM KONTROLY VLIV NA ŽIVOT A JEHO NEBEZPEČÍ

SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM KONTROLY VLIV NA ŽIVOT A JEHO NEBEZPEČÍ

SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM KONTROLY VLIV NA ŽIVOT A JEHO NEBEZPEČÍ   Když se velká diktatura naučí využívat velká data a TECHNOLOGIE, vznikne nástroj, který už tak omezenou svobodu jednotlivce ještě více OMEZÍ. Co je Sociální kredit? Aplikace "Social Credit System" (SCS; zjednodušeně pouze Sociální kredit) sleduje aktivity občanů Číny a na základě získaných dat zpracovaných dle předem daných algoritmů uděluje APLIKACE jednotlivým Číňanům jejich celkové hodnocení čili jejich SOCIÁLNÍ KREDIT.  TENTO SYSTÉM SE TESTUJE V ČÍNĚ, ABY SE POTÉ ROZŠÍŘIL A IMPLEMENTOVAL DO CELÉHO SVĚTAČÍNA JE ZKUŠEBNÍ ZEMĚ, KDE SE TENTO SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM TESTUJE    Daný systém dle čínských představitelů zlepší CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA, A to jak v…
Přečíst vše