NESARA – GESARA (SAINT GERMAN) PŘÍSAHOU K PŘIJETÍ GESARY SE ZAVÁŽETE NOVÉMU FINANČNÍMU SYSTÉMU ŠELMY GESARA JE PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

NESARA GESARA (SAINT GERMAN)

PŘÍSAHOU K PŘIJETÍ GESARY SE ZAVÁŽETE NOVÉMU FINANČNÍMU SYSTÉMU ŠELMY

GESARA JE NOVÝ SYSTÉM ŠELMY 

PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

GESARA NESARA PENÍZE , KTERÉ SE BUDOU PO PÁDU SYSTÉMU ROZDÁVAT LIDEM, KTEŘÍ SE DOBROVOLNĚ NECHAJÍ UPSAT A SLOŽÍ PŘÍSAHU JEJICH NOVÉMU DIGITÁLNÍMU SYSTÉMU.

Bylo zdokumentováno, že v roce 1729 Saint Germain pracoval na založení a financování nového světového peněžního trustu. Světový trust Saint Germain nyní obsahuje většinu bohatství, které bude distribuováno světu, jakmile dojde k novému finančnímu celosvětovému RESETU – PÁDU SVĚTOVÉ EKONOMIKY.

Saint Germain je jednou z nejdůležitějších postav v systému víry New Age a říká se, že je nanebevzatým mistrem.

Jeho lepším popisem je padlý anděl známý jako Lucifer, kterému se také říká Gadreel.

Kniha Enochova se zmiňuje o Gadreelovi a nazývá ho andělem, který oklamal Evu v zahradě Eden.

Dnes je program tzv. „prosperity – světové důvěry“ Saint Germain známý jako NESARA a GESARA.

NESARA znamená zákon o národní ekonomické bezpečnosti a reformě.

Platí pouze pro USA.

Zatímco GESARA, zákon o celosvětové ekonomické bezpečnosti a reformě, platí pro zbytek světa.

Po staletí k této světové důvěře přispívaly elitní rodiny, které na oko „následují světlo“ – agendu druhé šelmy, šelmy ze země.

Saint Germain konkrétně uvedl, že peníze v jeho světovém trustu budou v budoucnu použity na prosperitu a humanitární účely.

Nyní, po více než 250 letech příspěvků od bohatých a sionistických elit, rostoucího zájmu, je světová důvěra Saint Germain přes jeden Quattuordecillion dolarů.

To je jednička se 45 nulami za sebou.

Vypadá to takto:

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

TYTO PENÍZE SE BUDOU PO PÁDU SYSTÉMU ROZDÁVAT LIDEM, KTEŘÍ SE DOBROVOLNĚ NECHAJÍ UPSAT A SLOŽÍ PŘÍSAHU JEJICH NOVÉMU DIGITÁLNÍMU SYSTÉMU.

LIDÉ, TAK ZAPRODAJÍ SVOJI DUŠI ZA PÁR DROBNÝCH, KTERÉ JIM BUDOU Z NOUZE HOZENY. NUTNO PODOTKNOUT, ŽE TYTO PENÍZE NEBUDOU ROZDÁVÁNY V HOTOVOSTI, ALE PŮJDE O BLOCKCHAIN DIGITÁLNÍ MĚNU, KTERÁ CELÝ SVĚT UVRHNE DO ABSOLUTNÍHO DIGITÁLNÍHO OTROCTVÍ.

Je důležité poznamenat, že Spojené státy nebyly nic jiného než Saint Germainův vlastní zednářský experiment.

Důvod, proč existuje program speciálně pro Spojené státy a samostatný celosvětový program, je ten, že USA do značné míry určují, co se děje ve zbytku světa. To znamená, že když se něco stane v Americe, prolne se to do celého světa. Světové trhy se řídí dolarem. Když je trh v USA problémech, odráží se to do celého světa. A přesně o to jde – přenastavit celý finanční systém, který je závislý na akciích a trzích v USA.

Jde o předání moci druhé šelmě.

První šelma – systém na, který jsme byli zvyklí – nyní končí a předává moc druhé šelmě vystupující ze země  nového finančnímu digitálnímu systému, kterému se budou muset lidé poklonit, jinak budou vyloučeni ze společnosti.

Systém, který jsme znali, se nevrátí.

Vše vede do digitální doby – digitálního otroctví řízeného umělou inteligencí, kdy bude každý pohyb monitorován. Ten, kdo si myslí, že je Gesara Nesara „záchrana“ a povede k lepší době – k tzv. „prosperitě“, kterou vám slibují, se dalece plete.

GESARA NESARA je pouhá NÁVNADA, na kterou lidé lákají, aby přijali a vítali NOVÝ SYSTÉM ŠELMY, který bude přitom jejich digitálním vězením.

 

Zjevení 13,11-15 :

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. (Zj 13,16-17)

 

Představte si den až se stane toto – na všech bankomatech budou nápisy “MIMO PROVOZ“ a vy už si nikdy nevyberete svoji hotovost. 

K TOMU PŘESNĚ SYSTÉM GESARA VEDE. K DIGITÁLNÍMU OTROCTVÍ. HOTOVOST CHTĚJÍ ZRUŠIT. PROTO LIDI LÁKAJÍ NA TENTO SYSTÉM, KDY LIDÉM NA OKO ROZDAJÍ DIGITÁLNÍ KREDITY, KTERÝMI SI KOUPÍ JEJICH DUŠE A ZAVEDOU TAK DIGITÁLNÍ DIKTATURU. JAKMILE SKONČÍ HOTOVOST, SKONČÍ SVOBODA. 

 

 

Pokud tento systém přijmete, nebude už cesty zpět. Je to past, která je lákává za účelem chytit vás jako myš do pasti se sýrem, ze které živí neuniknete.

Jde tu o naši DUŠI. O každou duši na této zemi. Chtějí vaši duši a proto vám nabídnou špinavé digitální peníze, kterými si koupí vaši duši.

Jakmile jim dovolíte vzít vám vaši duši kvůli těmto penězům, které stejně nebudete moci použít jak by jste chtěli skrz všechna omezení, která chystají kvůli jejich vymyšlené agendě v boji proti „změně klimatu“…jakmile jim dobrovolně odevzdáte s přísahou vaši duši, nebude už cesty zpět. Nenechte se zaprodat za pár digitálních peněz, které budou pouze čísly – kreditem.

Je to v podstatě systém sociálního kreditu, jako v Číně. Budete si myslet, že je to super, ale nebude. Je to past, kterou chystají po pádu tohoto finančního systému.

Sionisté chtějí, aby spadl tento systém – oni sami ho bourají, proto chtějí, aby jste si mysleli, jak je tento systém nespravedlivý, neudržitelný, chaotický – to vše chtějí, aby jste si mysleli.

Aby až přijdou po pádu tohoto systému s novým digitálním systémem, jste ho vítali a přijali ho jako „záchranu“.

Proto chtějí, aby jste tento nynější systém nenáviděli, přesně pro to, aby jste ten nový vítali s otevřenou náručí, přijali znamení šelmy a poklonili se jim jako spasitelům, kteří přinesli řešení, které vás jakože na oko vytáhlo z krize a pádu systému.

PÁD A ZHROUCENÍ SYSTÉMU JE TOTIŽ NAPLÁNOVÁNO K ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŠELMY – SYSTÉMU UMĚLÉ INTELIGENCE.

To byl plán Saint Germain od samého začátku. World trust bude spuštěn v USA pod názvem NESARA a bude první zemí, která bude distribuovat digitální měnu.

ODKAZ NA SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

GESARA NESARA JE UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM

PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

Systém falešných proroků

Dr. Harvey Francis Barnard, absolvent systémové filozofie v Louisianě a inženýrský konzultant a učitel, vytvořil návrh NESARA koncem 80. a začátkem 90. let.

Vytiskl 1 000 kopií svého návrhu s názvem Draining the Swamp: Reforma monetární a fiskální politiky (1996) a rozeslal kopie všem členům Kongresu, protože věřil, že rychle projde svými přednostmi.

Říká se, že NESARA byla tajně schválena Kongresem USA 9. března 2000.

Armáda pod hrozbou přinutila Billa Clintona, aby ji podepsal.

Ti, kteří stojí za sionistickým hnutím QAnon, jsou součástí systému druhé šelmy.

Ve skutečnosti donutili Clintona – kabalistu, který je součástí prvního systému šelmy, aby podepsal systém NESARA do zákona.

Qanon je falešný prorok druhé šelmy, který láká lidi k přijetí tohoto nového digitální systému šelmy. Je to sionistické hnutí, které lidi láká na přijetí Nového světového řádu a jeho uctívání.

Tváří se jako záchrana, ale není, neboť záchrana je pouze v Kristu.

Je to falešné světlo, které se tváří jako pravda, ale není. Kristus nás varoval před falešnými proroky, které se převlékají za následovníky světla.

Satan je Světlonoš – Nositel falešného světla, který se převléká za světlo, aby svedl z pravé cesty lidi a hlavně vyvolené, o které mu jde nejvíc.

Satan chce zatratit, co nejvíce duší, neboť on sám bude zatracen a skončí v ohnivém jezeře. Proto dělá vše pro to, aby zatratil, co nejvíce duší – a aby lidé nedošli k pravdě, kterou je Kristus. Nenávidí člověka, žárlí na nás a proto dělá vše proto, aby člověka zatratil a zničil. Proto se sionisté – následovníci Satana (satanova synagoga) snaží získat vaše duše tím že lidem nabídnou nový systém šelmy, který budou nuceni lidé přijmout, digiální falešné peníze , kterými si koupí lidské duše.

Qanon je falešný prorok, který dláždí cestu antikristu.

Dá se rovněž říci, že Qanon je duch antikrista, který zatím není odhalen, ale už se zarývá do mysli lidí , kteří doufají v tento systém a svět – uctívají Q jako Boha a doufají v záchranu světa, což je přesné falešné poselství Antikrista (falešného židovského mesiáše), kterého sionisté hodlají představit světu.

Vše, co hlásá sionistické hnutí Qanon je čistě luciferiánská agenda, která se připravuje falešný mír a prosperitu – peníze, na které lákají. Je vidět, že lidé takto dobrovolně zaprodají svoji duši za 30 stříbrných, které jim nabízí samotný satan.

Pokud máte máte konceptuální myšlení a dokážete si chránit vaši svobodu a DUŠI, tak nový systém odmítnete.

Stoupenci Qanon si toto však neuvědomují a slepě toto sionistické hnutí, které chce ukrást jejich duše, dál následují.

GESARA je součástí Pařížské dohody, která byla podepsána v roce 2015.

Na program NESARA lze pohlížet z několika různých perspektiv.

 

New Age říká, že NESARA je:

„Duchovně řízený finanční program, který lze připsat zpět Saint Germain.

Byl navržen tak, aby poskytl světu nový ekonomický systém v době přechodu.“

(VELKÉHO RESETU)

Přechod neboli RESET, který zmiňují, se děje právě teď,

 

FALEŠNÉ SVĚTLO, KTERÉ VEDE DO ZÁHUBY

Síla a moc se přesouvá z temné kabaly – kapitalismu neboli systému první šelmy do Aliance nebo systému falešných proroků; od první šelmy k druhé šelmě, jak jsme probírali výše.

Heslo Q „z temnoty do světla“, což je zednářské sionistické heslo – From Darkness to Light. Jde o falešné světlo antikrista, které bude představeno světu jako „ZÁCHRANA“, kterou budou muset lidé uctívat. Falešné světlo vedoucí do záhuby, které pohltí duše lidí, kteří se mu dobrovolně a věrně oddají.

Je to falešné světlo vydávající se za skutečné a „spasitelské“.

Slibovat lidstvu slavnou budoucnost po odstranění kabaly je falešná budoucnost.

A co je hlavní..

Prostředky NESARA budou nejprve použity k odkoupení všech ropných korporací, bank, farmaceutických kartelů a vynulování všech jejich dluhů.

Toto opravdu mluví za vše, neboť se veškerá moc pouze přesune do jiných rukou, které řídí opět ti, co RESET zkonstruovali a byli jeho režiséry.

Jakmile budou všechny tyto prostředky vyplaceny, budou zbývající prostředky rozděleny mezi lidi.

NESARA a GESARA vytvoří nový systém celosvětové DIGITÁLNÍ měny, která bude pastí Nového světového řádu. Nový finanční systém, který se neřídí se bankéři a běží na – digitálním blockchainu účetnictví každé transakce, která kdy byla provedena.

To nabízí plnou transparentnost, tímto digitalizovaným systém bude soukromí všech lidí 100% narušené a SLEDOVATELNÉ.

Každá vaše transakce, vše bude monitorováno, včetně vašeho pohybu, podle transakcí, které provedete.

 

VĚČNÁ PŘÍSAHA

Tento článek je však hlavně o přísaze , kterou bude muset každý jednotlivec složit než vstoupí do Nového systému šelmy – Nového světového řádu. Bez této přísahy vám žádné – digitální – peníze – kredit nedají. Je to obrovská past, kterou lidé zaprodají svoji duši.

Tato přísaha je originálním znamením šelmy, které vejde v platnost ihned po složení přísahy.

Od každého jednotlivce vyžadovat, aby učinil závazek použít tyto peníze na humanitární účely.

Nebo bude muset učinit nějakou rozsáhlou PŘÍSAHU LIDSTVU – NOVÉMU SYSTÉMU ŠELMY.

Není divu, že na to již existuje plán.

Zní takto:

„Při této věčné přísaze se svobodně zavazuji:

Věnujte mou mysl objevování znalostí.

Věnujte mou duši snaze o osvícení

Věnujte mé úsilí procesu hojnosti

Zasvěťte mou existenci přivedení všech lidí na všech místech ke sjednocení

A zasvěťte můj život a dny na této planetě ochraně a hojnosti lidského druhu

V tento den

Přijměte tento věčný slib“

Toto je originálním zasvěcením se novému systému šelmy. Jde o rituální přísahu, která bude vyžadována od všech lidí, kteří nový systém (NWO) uvítají. Je to past, na kterou se chytne mnoho duší, vzhledem k tomu, co jim sionisté za lákadla nabízejí. 

Chytí se opravdu mnoho lidí. Proto vás opravdu varujeme , aby jste se nechytili do pasti s názvem GESARA NESARA, která se zdá sice na poslech a na pohled velmi lákavá, spravedlivá, ale je to zlo převlečené do dobra, které se pouze tváří jako dobro. Je to past, skrz kterou chtějí dostat vaši duši a uvést ji do věčného zatracení. Musíte si opravdu uvědomit, že na tomto těle nezáleží, ale na DUŠI ano. A je pouze na vás, komu ji odevzdáte – zasvětíte. Tato přísaha je přísahou samotnému satanovi – je to přísaha systému, který řídí ďábel za pomocí jeho přisluhovačů, kteří chtějí dostat vaši duši.

Skrz peníze, které budou pouze digitální čísla , nebudou skutečné. BUDE TO ILUZE.

A za to chcete zaprodat svou duši ?

Za digitální čísla, za tento systém, za království satana? Problém je v tom, že lidé opravdu milují a uctívají tento systém a tento svět, takže když jim nabídnou peníze , klidně složí i tuto ďábelskou přísahu.

Netuší, co to bude však znamenat pro jejich DUŠÍ a jejich SPASENÍ.

Kristus nám dává svobodu zadarmo. Stačí v Něho uvěřit , protože každý, kdo v Něho uvěří a uzná ho jako pravého a jediného Mesiáše, vejde do Božího království a získá, tak život VĚČNÝ.

NE však na této zemi jako vám to slibuje falešný prorok (duch antikrista) QAnon. Kristus každému zadarmo dává život věčný – v Nebeském království.

Kdežto satan nabízí život plný prosperity v tomto systému, zde na zemi – vylepšení vašeho těla technologiemi (transhumanismus) , chce vytvořit bioroboty a dát lidem nesmrtelnost v tomto těle na pozemském světě.

To je absolutně proti Bohu a Jeho STVOŘENÍ. Každý, kdo toto přijme, není již na Boží obraz a plnně se oddal systému šelmy. Přijetím tohoto Bohu rouhajícímu se systému, lidé zatratí svoji duši.

Satan chce z lidí vytvořit bioroboty, které bude moct ovládat na dálku, kontrolovat a řídit jejich mysl. Je to lhář a otec lži, bude dělat s jeho přisluhovači vše proto, aby vás svedl z pravé cesty.

Pro mnohé lidi se zatemněnou myslí se může zdát ta přísaha v pořádku , obzvlášť, když jde pro tzv. „dobro lidstva.“

To je ta past, protože ďábel je „největší humanista a vždy dělal a dělá, že mu na lidech záleží. Je to totiž lhář – otec LŽI.

Je to nositel falešného světla, který se schovává za opravdové světlo – pravdu. Přitom lidi nenávidí a chce je zničit. Žárlí na člověka a nenávidí ho od té doby, co ho Bůh vytvořil.

Nezní vám to povědomě ? Je to stejné jako když za agendy covid říkali jak nás chtějí zachránit vakcínami, jak máme zůstat doma a chránit se před ostatními. Tvrdili jak na hotovosti zůstávají viry a jak je lepší ji zrušit…ano, satan a jeho sionistický kult (satanova synagoga) dělají vše proto, aby lidi zničili a zatratili tak jejich duše, zatímco si hrají na největší humanisty , ochránce přírody, lidí, zvířat a všeho stvoření.

 

K té věčné přísaze

Jakub 5:12 silně nesouhlasí :

„Ale nade všecko, bratří moji, nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani při žádné jiné přísaze, ale vaše ano buďte ano; a vaše ne, ne; abyste neupadli do odsouzení.“

Matouš 5:34-35 říká totéž:

„34. Ale pravím vám, vůbec nepřísahejte: buď při nebi, protože je to Boží trůn; 35. nebo při zemi, neboť je podnoží Jeho nohou.“

Lidé ve Spojených státech jsou těmi, kdo jsou nejvíce ohroženi podpisem této přísahy a přijetím těchto finančních prostředků, což je znamení šelmy.

Lidé v USA budou první a pravděpodobně si neuvědomí, že během několika dnů nebo týdnů poté, co tento systém přijmou, bude celý svět na úplně stejném systému.

Všechny banky na celém světě budou nuceny oznámit nový kvantový finanční systém GESARA již po několika dnech od oficiálního oznámení NESARA.

 

Jubileum a klamání vyvolených

Celá tato myšlenka je založena v HEBREJŠTINĚ a nazývá se Jubileum, kde jsou všechny dluhy smazány.

SATAN SE SNAŽÍ OKLAMAT VYVOLENÉ A SVÉST JE TAK Z PRAVÉ CESTY

PROTO LIDEM SLÍBÍ FALEŠNÉ DIGITÁLNÍ PENÍZE – KREDIT A SMAZÁNÍ VŠECH DLUHŮ.

TÉMĚŘ KAŽDÝ DRUHÝ ČLOVĚK SE NA TUTO PAST CHYTÍ.

V USA bude období odkladu, kdy budou současné bankovky Federálního rezervního systému nadále přijímány a poté STAŽENY z oběhu.

Po uplynutí této doby však bude přijímána pouze NOVÁ MĚNA.

Jinými slovy, bez něj nebudete moci nakupovat ani prodávat, jak říká

Zjevení 13:17 :

„A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.“

 

BEZ PŘIJETÍ NOVÉHO SYSTÉMU ŠELMY A JEJICH KREDITU, BUDOU LIDÉ ÚPLNĚ VYLOUČENI ZE SYSTÉMU.

BEZ PŘIJETÍ GESARY NEBUDE MOCI NIKDO NAKUPOVAT ANI PRODÁVAT.

POKUD TENTO SYSTÉM PŘIJMETE A SLOŽÍTE VĚČNOU PŘÍSAHU, ZAPRODÁTE SVOJI DUŠI.

NENÍ CESTY ZPĚT POKUD TENTO SYSTÉM PŘIJMETE. JDE O VĚČNOU PŘÍSAHU, KTERÁ NEPŮJDE VZÍT ZPĚT.

Vždy existují skryté významy a nejhorší ze všeho je, že váš podpis je v rukou zla a lze jej zkopírovat.

Ať už čip podepíšete nebo přijmete, získáváte značku a vzdáváte se svých lidských práv včetně svojí DUŠE, kterou odevzdáte dobrovolně zlému.

Nebudou vás muset nutit. Každý si vybere jak bude žít. Nebude to povinné, pouze ti, co to nepřijmou budou omezeni v tom, že nebudou moci využívat systém.

Ale pokud vám záleží na svobodě, pravdě (Kristu), na vaší duši, tak tento tlak ustojíte a nevzdáte se. Jakmile to přijmete, tak jste prohráli. Pokud to však ustojíte a vytrváte, tak vás čeká to nejlepší, co si můžete vůbec přát – skutečný domov, Nebeský ráj u Boha, našeho Nebeského Otce.

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

5 Komentáře

    • Záchrana je jednoduchá…..uvědomit si, že nás energeticky dokonale ovládají , jako my kuřata chovaná na farmě a po té jim přestat energeticky chutnat.

  • Dostávat příjem -podíly na bohatství země dlouhodobě gratis, je víc než podezřelé a hraničí s upsáním se Satanovi, co vládne této zemi již celá milénia. Jsme ve válce o vědomí a vše co vnímáme ve 3D realitě je hologramem.

  • Vidím, že ani Zuzana nedostala odpoveď. Mi to pripadá ako ďalší spôsob genocídy. Riadne vás vystrašíme, a vy sa choďte rovno obesiť.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat