Všechny peníze, které byly poslány na Ukrajinu, byly použity na zahájení války na Blízkém východě A rovněž tak na budování Nové Chazárie na Ukrajině – Nového domova pro židy

Všechny peníze, které byly poslány na Ukrajinu, byly použity na zahájení války na Blízkém východě

A rovněž tak na budování 

Nové Chazárie na Ukrajině – Nového domova pro židy

Ukrajina dodává zbraně Hamásu.

Nejenže na ožebračování států zbohatla, ale podporuje zločiny na obou stranách.

Všechny peníze, které byly ve poslány na Ukrajinu, byly ve skutečnosti použity na zahájení světové války a rovněž tak na budování Nové Chazárie na Ukrajině – Nového domova pro židy.

Odkaz na článek NOVÁ CHAZÁRIE :

NOVÁ CHAZÁRIE NA UKRAJINĚ

VÁLKA JE ZÁMINKA K VYTVOŘENÍ NOVÉHO IZRAELE

JERUZALÉMA V EVROPĚ

(NOVÉHO DOMOVA PRO ŽIDY)

Toto nemá nic společného s náboženstvím, půdou nebo politickou stranou.

Jsou to všechno ONI – Sionisté.

Ti, kteří mají kontrolu, ti kteří vládnou celému světu , chtějí být pány celého světa a prosazují svou AGENDU.

To, co se děje, je velmi chytrá a dobře naplánována skutečná událost s falešnou vlajkou „terorismu“.

Každý premiér, prezident, politik zaprodený sionistům – každá země se chystá zúčastnit tohoto řízeného a dobře naplánovaného útoku, který je opět zorchestrován těmi samými, kteří stojí za všemi světovým válkami a údalostmi, které jsou vždy v JEJICH režii.

Všichni prezidenti slouží sionistickému Izraeli, jak o tom již několik let píšeme a tak se nedivte, když vzdávají nyní hold svým pravým a skutečným pánúm, kteří tahají za jejich nitky. Všichni prezidenti a politické loutky skládají slib u zdi nářků v Izraeli a tak je jasné, že musí vyvěsit izraelskou vlaječku a podporu této krajiny.

Nemohou se vzepřít. Nikdo se vzepřou příkazům, nebudou již žáducí.

Proto se vztyčují všude po světě izraelské vlajky rovněž jako se vztyčovali ukrajinské, které jsou velmi příbuzné Izraeli, jelikož jde o barvy a vlajku bývalé Chazárie , kterou na Ukrajině znovu budují – Nový Jeruzalém – Nový domov pro židy.

I Bratislava ukázala komu slouží

A dá se tedy předpokládat, že se židé po tomto řízeném a předem naplánovaném konfliktu budou hromadě stěhovat na Ukrajinu. Tak je to naplánováno a předem připraveno. Proto Zelensky objížděl jednotlivé státy a odevšad žebral penízky, aby mohli Židé budovat Novou Chazárii v Evropě. Chtějí tam obnovit svoji říši a tím tak docílit NADVLÁDY NAD EVROPOU a poté nad celým světem – po nastoupení falešného mesiáše (antikrista) na trůn).

To, co denodenně Izrael provádí s Palestinským lidem jako je masové vyvlastňování palestinského majetku a půdy, nezákonné vraždy, nucené přesuny, drastická omezení pohybu, ale také odepření svobodného přihlášení se k národnosti a občanství. Jedná se o zločiny, které vytváří systém apartheidu a tedy zločiny proti lidskosti.

Mezinárodní trestní právo blíže definuje systém apartheidu jako nezákonné jednání vykonané v systému útlaku a nadvlády, které je součástí systematického a rozsáhlého útoku. Mezi konkrétní zločiny zahrnuje například vraždu, mučení, nedobrovolné přesuny nebo popírání základních práv a svobod.

Vše to do sebe zapadá a tento předem naplánovaný konflikt v tomto sionistickém plánu hraje obrovskou roli, aby svůj cíl sionisté dovedli do konce. Tak jak to měli naplánované již od počátku a to dokonce ještě než jim byl Balfourovou deklarací byl nějaký stát Izrael vůbec dán. Je to plán, který je jasně popsán v protokolech sionských mudrců.

Včetně očekávaného izraelského krále – moschiacha – falešného mesiáše, který vyhlásí FALEŠNÝ MÍR a potom, co mu bude nasazaena EVROPOU koruna, bude vládnout celému světu. 

To on přinese světu mír a proto se toto vše děje.

Z nepořádku a chaosu se zrodí pořádek – falešný mír – Nový světový řád.

Jedna vláda.

Jeden vůdce.

Jeden řád, který nebude moct KDOKOLIV zpochybnit.

O antikristovi – falešném messiánském mírotvůrci – vydáme brzy samostatný. Je to potřeba, protože plno lidí si nedokáže představit, co je skutečné NWO zač , jak bude ve skutečnosti vypadat a jaké kroky bude falešný mesiáš dělat, co udělá, zavede a jaký bude. Je to velmi důležité téma, jelikož k jeho vládě to vše vede.

Už nyní to jde vidět ve světě. Lidé si ho přejí, sami ho volají. A o to jde. Sami lidé si ho zvolí a sami lidé ho prohlásí za krále celého světa. Proto se dějí veškeré tyto války, chaos, utrpení..aby mohl přijít a všemu tomu chaosu dát ŘÁD.

Napíšeme o tom brzy.

Je důležité v této době věřit pouze Bohu a tomu, co skutečně vidíme, používat rozum a nevěřit falešným spasitelům, kteří budou dávat nějaké „naděje“. Zde je důležitá víra v Boha, zde se ukáže na jakou stranu, kdo patří a komu ve skutečnosti věří. Zda věří systému a nebo Bohu, který poslal svého jediného syna, aby každý , kdo v něho uvěří, byl spasen a měl život věčný. (!)

ZEDNÁŘSKÉ HESLO:
ORDO AB CHAO – Z CHAOSU POŘÁDEK

A židé tu pravdu ukřižovali. Nebyli to žádní „římští vojáci“, ale židé – sanhedrin (tehdy nejvyšší soudní tribunál, který bude znovu zřízen), ukřižovali ho a zabili pravdu, řvali, že je falešný mesiáš. A za těmi stejnými židy- sionisty, kteří nyní válčí a zabíjejí děti a ženy pod falešnou vlajkou „boje proti terorismu“ , stojí všechny sv. politici a prezidenti..proč asi? Protože oni vládnou a mají všehny politické loutky, včetně všech bank, médií, pod palcem.

Pochopte, že stejně jako nenáviděli Ježíše, nenávidí i nás – nežidy. Jsme pro ně pouzí goyimové, kteří si nezaslouží žít. A proto sionisté od té doby vládnou, nikam nevymizeli. Jsou to pokrevní linie. Sionismus a judaismus je vyučován rabíny v Izraeli od malička. Pochopte jak se věci mají. Stačí se podívat trochu zpět do historie a pochopíte, kdo je nad všemi, koho nesmíte kritizovat, kdo napsal protokoly sionských mudrců, kdo nechal ukřižovat Ježíše a dodnes to svádí na Římany, kdo je všemi politickými loutkami oslavován a proč..zamyslete se a odpovězte si sami. Ale upřímě. Ne tak jak to chce systém, ale logicky se zamyslete, nad historií, nad událostmi a třeba pochopíte.

Ale třeba taky ne.

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat