Zřejmě se chystají obětovat Izrael a spolu s ním i Evropu a Ameriku, aby tak naplnili plán babylonského talmudu a stali se tak již neskrytou a všemi přeživšími lidmi uznanou světovládou světa. To je celý plán messiánské éry – okultní talmudická poslední válka, která je předem připravena, z níž povstane jako fénix z popela FALEŠNÝ moschiach, falešný spasitel, kterého bude muset uctívat celý svět

Zřejmě se chystají obětovat Izrael a spolu s ním i Evropu a Ameriku, aby tak naplnili plán babylonského talmudu a stali se tak již neskrytou a všemi přeživšími lidmi uznanou světovládou světa. 

 To je celý plán messiánské éry – okultní talmudická poslední válka, která je předem připravena, z níž povstane jako fénix z popela FALEŠNÝ moschiach, falešný spasitel, kterého bude muset uctívat celý svět

Je to nejspíš tak, pokud tento konflikt neskončí, jako všechny předešlé palestinsko-izraelské konflikty, tak jsme na pokraji počátku poslední války, ve které má podle babylonského talmudu – kterého se židé a všichni sionisté drží – zahynout 2/3 LIDSTVA.

Tímto jimi vytvořeným proroctvím o poslední válce, ve které zahyne 2/3 lidstva, se sionisté drží a také ho naplňují. JIŽ NYNÍ.

Mají to dokonale připravené, díky řízeným útokúm neboli ZÁMINCE, kterou 7.10. 2023 vyprovokovali a oznámili tak světu, že Hamás – což je ve skutečnosti organizace vedená Mossadem, zaútočil na Izrael. Stejně jako 11.září s dvojčatama, kde opět vytvořili (ti samí) „nepřítele“ – terorismus, aby poté přišli s jejich předem připraveným „řešením“.

Toto je úplně to samé.

Tentokrát však nejspíš chystají něco, co odrovná celý svět.

Izrael se zřejmě chystá zničit sám sebe – nastane holokaust číslo 2, kdy bude zničen Izrael a s ním 2/3 listva, aby z jeho popela mohl povstat falešný mesiáš. Stejně jako vznikl Izrael v jeden den, bude zničen v jediný den.

A není to opravdu jen tak, protože takto se vyjadřují dokonce i rabíni z Izraele.

Doslova obětují (znovu) svůj národ, aby si zajistili NADVLÁDU NAD CELÝM SVĚTEM, VE KTERÉM BUDE VLÁDNOUT ŽIDOVSKÝ KRÁL – FALEŠNÝ MESIÁŠ.

Je to poslední válka, vedená talmudistickým okultním pozadím, která dosadí na trůn židovského moschiacha, který vyhlásí falešný MÍR, sjednotí národy a zavede NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – TZV. MÍROVOU DIKTATURU, KTEROU KDOKOLIV BY SE POKUSIL NARUŠIT, BUDE OKAMŽITĚ ZA NEPŘÍTELE SYSTÉMU, ROZPOUTÁVAČ KONFLIKTŮ, TERORISTA A NARUŠITEL MÍRU.

 

Podívejte se na toto důležité video, kde Adam Green podrobně vysvětluje, co se chystá a jaký mají plán :

Chápete jak obrosvký podvod to je?

Co za extrémní podvod se chystá?

V této válce však nemá padnout pouze Izrael, ale dle babylonského talmudu, který NAPLŇUJÍ, má zahynout 2/3 listva, což znamená, že Evropa a Amerika, pokud se zapojí Írán , budou zničeny.

A to sionisté chtějí. Rabíni v Izraeli se vyjadřují, že tato poslední válka, před příchodem Moschiacha, bude pomstou všem „NEPŘÁTELŮM IZRAELE“ – AMALEKU, kteří nenávidí židy-sionisty.

Označením „Amalek“ jsou myšleny všichni nepřátelé Izraele, tzn. ti, co jsou proti talmudu, všem zvěrstvům, ti, co brání Palestinu,všichni ti, co věří v Ježíše Krista a nepřijmou falešného mesiáše , jsou sionisty – satanovou synagogou – označováni jako AMALEK – nepřátelé Izraele.

Pokud se konflikt rozšíří a zapojí se Irán, což bylo snem sionistů, rozpoutat válku s Íránem, který plní úlohu v jejich režii, skutečně padne Evropa a stejně tak Amerika a bude tak naplněn babylonský talmud, kdy se stanou již skutečnými neskrytými vládci celého světa, které uzná celý svět.

Tato válka má být dle sionistických rabínů POMSTOU všem nežidům – goyimům (tak nás nazývají židé) , abychom se jim z této pomsty poklonili a uznali, že oni jsou VYVOLENÍ, ti kteří trpěli a proto si zaslouží NADVLÁDU nad celým světem.

Falešný mesiáš v náhradě za zničení země předků odevzdá Židům vlastnictví nad celou planetou.

Výňatek z talmudu:

Přišli jste o domov, svoji zemi, ale hleďte, vašim domovem od této chvíle až navěky budiž celá Země, kterou ve víře odevzdávám vám já, Jehova, Pán nad hlubinami, nebesy a vším živým. Již nebude vyhnanství vašeho, neboť na celé planetě budete doma a bude vám patřit vše, od obzoru k obzoru. Tak bude a tím jest dáno!

3 sv. válka byla také předpovězena ve karetní hře Illuminati Card Game z roku 1994, ve které bylo mimo jiné předpovězeno i mnoho dalších událostí – včetně 11.září, pandemie, ekonomického kolapsu a dalších předem naplánovaných sv. událostí

Už chápete?

Chápete jak jsou chytří? 

Vše to dělají ve jménu JEJICH NÁBOŽENSTVÍ, které ovládne celý svět.

Dovedete si představit co se stane až bude Izrael zničený? 

Jak budou lidé lomit rukama a litovat je a proto jim SAMI LIDÉ ODEVZDAJÍ NADVLÁDU NAD CELÝM SVĚTEM A PŘEŽIVŠÍ SE ODDAJNĚ POKLONÍ FALEŠNÉMU MESIÁŠI, KTERÉHO LIDEM PŘEDSTAVÍ.

Dává to velmi velký smysl a vše to do sebe zapadá.

A je velice pravděpodobné, že nynější Izrael, bude zničen, aby byli židé celosvětově uznáni jako již neskrytá a všemi uznána SVĚTOVLÁDA, která povstane z popela, chaosu, války jako „řešení“, které budou muset všichni uznat.

Stejně jako na konci 2.sv. války, v roce 1948 vytvořili stát Izrael na území Palestiny a to díky holokaustu, který byl orchestrován opět těmi samými, kteří nyní zničí Izrael za účelem vytvoření JIŽ NESKRYTÉ SVĚTOVÉ ŽIDOVSKÉ NADVLÁDY, kterou po válce nebude moct kdokoliv narušit nýbrž zpochybnit.

Chápete co se chystá za obrovský podvod? Uvědomujete si roszah tohoto podvodu? 

Jestli opravdu naplňují sionistické proroctví babylonského talmudu – je to konec absolutní suverenity všech států, KONEC ATEISMU, KŘESŤANSTVÍ, VEŠKERÉ SVOBODY , SVOBODNÉHO NÁZORU A MYŠLENÍ. Absolutní konec všech suveréních národů a vlád.

Jak víme tak židé neboli talmudičtí sionisté, kteří se řídí těmito jimi napsanými „proroctvími“ si na těchto událostech dávají velmi záležet. Proto se již nyní a nejen nyní, vyjadřují v Izraeli jedni z nejvyšších rabínů, kteří otevřeně a naplno prohlašují, že tato válka, bude poslední a největší.

Tato válka je předpovězena jako Gog Magog. 

Arabové jí říkají Al-Malḥamat Al-Kubra.

Apokalyptická velká bitva, která se podle islámské eschatologie odehraje na konci časů. Malhama Al-Kubra je prorokována jako nejbrutálnější bitva v historii lidstva. Obecně odpovídá bitvě u Armagedonu v křesťanské eschatologii a vyskytuje se krátce před vznikem Dajjala (Antikrista).

Po této válce VŠICHNI na světě uznají židy jako zachránce a pokloní se tak jejich moschiachovi Ben Davidovi, kterého světu představí jako zachránce, mírotvůrce a krále.

O falešném mesiáši jsme psali v minulém článku, který všem doporučujeme rozhodně přečíst.

Odkaz:

Falešný mesiáš

Antikrist – Dajjal

Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

Pokud bude Izrael opravdu zničen, židé se budou hromadně přesouvat na Ukrajinu – na území bývalé Chazárie, kde má být vytvořena Nová Chazárie.

O tom jsme psali v tomto článku:

NOVÁ CHAZÁRIE NA UKRAJINĚ

VÁLKA JE ZÁMINKA K VYTVOŘENÍ NOVÉHO IZRAELE

JERUZALÉMA V EVROPĚ

(NOVÉHO DOMOVA PRO ŽIDY)

Ale to není vše..

Do Evropy budou proudit miliony uprchlíků z celého Blízkého východu. Ti kompletně rozvrátí Evropu, budou velké nepokoje, vytržnosti, které způsobí kompletní rozvrat společnosti. Zkrátka vytvoří enormní CHAOS, ze kterého se poté zrodí pořádek (NWO – Nový světový řád)

To však zapříčiní střety mezi křesťany a muslimy, kteří se takto zničí navzájem a tím se tak posílí opět sionistická agenda, agenda samotného satana, která bude poté všemi uznánana.

Stejně jako falešný mesiáš, který je strůjcem tohoto CHAOSU.

Chtějí aby Křesťané, doslova ztratili půdu pod nohama, aby byli zmateni natolik, že se vzdají své víry a naopak přijmou jejich moschiacha, který je tak svede z pravé cesty. PROTO SI MUSÍ DÁVAT KŘESŤANÉ DÁVAT V TĚCHTO DNECH VELKÝ POZOR KOHO NÁSLEDUJÍ A KOMU VĚŘÍ A ABY NEBYLI SVEDENI FALEŠNÝM SVĚTLEM – FALEŠNÝM MESIÁŠEM, KTERÉHO SVĚTU BRZY PŘEDSTAVÍ.

Pochopte , že jim jde o to, aby padlo KŘESŤANSTVÍ , PRAVÁ VÍRA V JEŽÍŠE KRISTA.

CHTĚJÍ ZNIČIT VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA.

Sionisté musí zničit víru v Ježíše Krista, pravého jediného mesiáše, kterého nenávidí, kterého zabili, aby v budoucnu lidé přijali – falešného mesiáše , kterému se bude muset poklonit celý svět.

Albert Pike

Psali jsme o něm již několikrát.

Byl to zasvěcený zednář 33. nejvyššího stupně , který kdysi napsal ve své knize „Morals and Dogma“ o 3 světových válkách. Všichni si pozorně přečtěte jak bude podle zasvěceného zednáře 33. stupně probíhat 3.sv. válka.

Jako většina okultistů měl i Albert Pike tzv. ,,duchovního průvodce,, ,který mu poskytoval „moudrost“ ohledně způsobu dosažení Nového světového řádu. Jednu zprávu, kterou obdržel od svého průvodce, popsal v dopise, který adresoval Mazzinimu, 15. srpna 1871. Tento dopis detailně líčil plány na tři světové války, které byly považovány za nezbytné, aby mohl být nastolen JEDNOTNÝ světový řád.

Pike v tomto dopisu napsal :

„Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Illuminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání. Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat-revoluci), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu

– původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení KŘESŤANSTVÍ A ATEISMU, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Chápete? 

„Obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. „

To znamená, že bude lidem představen FALEŠNÝ MOSHACH, kterého lidem napřímo představí a lidé ho přijmou jako svého boha (!!). Proto mu poté postaví 3. Chrám, kde se mu pokloní všechny národy.

Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení KŘESŤANSTVÍ A ATEISMU, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.

Toto je také doufám vše jasné. Ateismus a křesťanství bude ZNIČENO. 

To znamená, že nikdo nebude moct věřit v Ježíše Krista, křesťanství jak jsme psali , bude ZNIČENO.

Ale toto je také důležitá část – ATEISMUS BUDE ROVNĚŽ ZNIČEN. To znamená, že všichni budou muset přijmout víru ve falešného mesiáše. NIkdo nebude moct „nevěřit ničemu“. Každý bude muset uctívat jejich „boha“ – antikrista. Ateismus bude zničen rovněž jako křesťanství (!). A to je dost zásadní bod, nad kterým by se měli všichni zamyslet. Zkrátka na světě nebude nikdo, kdo by nemohl věřit v „něco“. Všichni ho budou muset uznat. Jinak zemřou. A to doslova..

Proto se toto všechno děje. Je to duchovní kabalisticko-talmudický proces, který zničí ATEISMUS A KŘESŤANSTVÍ SOUČASNĚ.

Proto válka na Blízkém východě. Vše to souvisí s budoucími událostmi a souvislostmi, které plánují.

Jeden světový řád

Roku 1859 byl Albert Pike, fascinovaný myšlenkou celosvětové jednotné vlády, zvolen, aby koordinoval aktivity sionistů ve Spojených státech. Řekl, že je potřeba vytvořit politickou stranu, která bude udržovat svět ve válčení, dokud oni nepřinesou světu MÍR. Pike řekl, že se tak bude dít „pomocí slov a pera, pomocí všech našich vnějších i tajných vlivů, pomocí peněz a v případě potřeby pomocí meče…“

 

Albert Pike byl zednář, kabalista, satanista a okultista, vlastnil náramek, pomocí kterého vyvolával Lucifera, s nímž neustále komunikoval. Byl vrchním mistrem luciferiánské skupiny známé jako Řád Palladia (neboli Svrchovaná rada moudrosti).

Byl zednářem 33. (NEJVYŠŠÍHO) stupně zasvěcení, jedním ze zakládajících otců a vedoucím Starodávného Přijatého Skotského Řádu svobodného zednářství a zároveň hlavním velitelem severoamerického svobodného zednářství v letech 1859 až 1891. V roce 1869 byl vrchním vůdcem mezi rytíři Ku Klux Klanu. V roce 1871 napsal 861-stránkovou příručku svobodných zednářů, známou jako Mravnost a dogma Starodávného a Přijatého Řádu svobodného zednářství.

Všimněte si dvouhlavého orla , značí heslo ORDO AB CHAO – POŘÁDEK Z CHAOSU. Celého tohoto chaosu, zmatku a nepořádku, povstane antikrist, který se bude vydávat za zachránce světa, proto musí rozpoutat větší konflikt, aby lidé přijali řešení v podobě tohoto falešného mesiáše, na kterého čeká Izrael.

Prvního června roku 1928 vyšel Rotthschildy vlastněný žurnál „La Revue de Paris,“ který na straně 574 otiskl dopis Barucha Levyho Karlu Marxovi. (1. fotografie) Z něj je vybrán následující úryvek:

„Židovský národ se stane mesiášem. Rozpustěním ostatních ras, odstraněním hranic, svržením monarchií a zavedením republiky, ve které budou lidé privilegovanými občany, dosáhnou SVĚTOVÉ NADVLÁDY.

V rámci tohoto Nového Světového pořádku zastanou děti Izraele všechny vůdčí pozice, aniž by se setkaly s opozicí. Vlády, sestavené z rozlišných lidí, představujících republiky světa, padnou bez potíží do rukou židů . Pro židovské pány pak bude velmi snadné zrušit soukromé vlastnictví a učinit z něj v všudypřítomné státní prostředky. Tím bude naplněn slib Talmudu, který praví, že až přijde čas vykupitele (židovského mesiáše), budou židé držet bohatství světa ve svých rukou“.

dopis Barucha Levyho Karlu Marxovi

Už chápete o co jde? Stanou se pány celého světa. Tím, že zničí Izrael, budou lidmi opět oplakáváni a dostanou  tak to o co jim jde od samého začátku – nadvládu nad CELÝM SVĚTEM. TO JE CELÝ PLÁN MESSIÁNSKÉ ÉRY, KTERÁ DOSADÍ NA TRŮN ANTIKRISTA A UDĚLÁ Z ŽIDŮ JIŽ NESKRÝVANÝMI A VŠEMI UZNANÝMI PÁNY SVĚTA.

VŠE JE TO V PROTOKOLECH SIONSKÝCH MUDRCŮ, KTERÉ BY SI MĚL PŘEČÍST KAŽDÝ, ABY POCHOPIL SOUČASNÉ A BUDOUCÍ UDÁLOSTI.

Nenechte se opravdu nikým svést a oklamat. Obratte se k PRAVÉMU BOHU, důvěřujte pouze Ježíši Kristu, protože on byl a je jediný PRAVÝ MESIÁŠ, kterého oni zabili a kterého neuznali.

Jehož víru chtějí zakázat a zničit.

Touto válkou, která je vedena talmudistickým okultním pozadím, aby dosadila na trůn falešného mesiáše, ke kterému již nyní i když tu ještě není, vzhlíží celý svět.

Věřte pouze pravému Bohu. Toto je boj o naše duše, je to duchovní válka, kde se ukáže kdo na jakou stranu patří. Kdo vytrvá až do konce a bude spasen.

A kdo naopak podlehne slovům anrikrista a spadne tak do zatracení. Nenechte se oklamat falešným mírem, který vyhlásí. Jde o obrovskou past, do které padne mnoho lidí. Ti, kdo však vědí, co přijde a mají oči upřené oči k Ježíši Kristu, jedinému pravému mesiáši, vědí, že to bude falešný mír a že jakmile lidé budou volat „Mír a bezpečí“ , nic nám nehrozí vtehdy na ně přijde záhuba.

Dejte si pozor aby jste nepodlehli falešnému mesiáši a jeho slovům, bude mluvit totiž tak dobře, že by svedl i vyvolené. Věřte pouze pravému Bohu, nikoliv někomu, kdo mluví o „míru“.

Budou to slova samotného satana, který se přesvléká za anděla světla. A přesně takto oklamal ďábel celý svět a proto ho i následují.

Nejde o naše těla, ale o duše.

Je to duchovní boj, ve kterém se ukáže, kdo jde s Bohem a zápasí s ďáblem a kdo jde naopak s ďáblem do věčného zatracení.

Kdo miluje pravdu a kdo miluje lež.

Kdo nazývá pravdu lží a lež pravdou.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Falešný mesiáš

Antikrist – Dajjal

Spasitel na kterého naivně čeká tento svět

Izrael chce zavést zákon, který ZAKÁŽE víru a evangelium v Ježíše Krista, porušovatele chce trestat VĚZENÍM

NOVÁ CHAZÁRIE NA UKRAJINĚ

VÁLKA JE ZÁMINKA K VYTVOŘENÍ NOVÉHO IZRAELE

JERUZALÉMA V EVROPĚ

(NOVÉHO DOMOVA PRO ŽIDY)

 

Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat