GESARA NESARA JE UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

GESARA NESARA JE UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM 

PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
Blíží se obrovský PODVOD, který bude vítat celý svět a opravdu hodně lidí se chytí na nový systém tzv. „BOHATSVÍ“.

Plno lidí tomuto podvodu již podlehlo.

Gesara Nesara je součást plánu Nového Světového Řádu. Mnoho lidí si myslí, jak je to úžasný systém, jak se všichni budou mít „úžasně“. Gesara je ve skutečnosti UNIVERZÁLNI ZÁKLADNÍ PŘÍJEM.

Pokud si dokážete spojit souvislosti, dojde vám, že je to strašný podvod ve snaze nalákat „probuzené“ lidi na NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.

Pokud ale věříte něčemu takovému, jakože by dali jen tak lidem „zdarma“ peníze se zcela „dobrým“ úmyslem, tak jste na velkém omylu.

ELITY, PREZIDENTI A ANI POLITICI NIKDY NIC NEMYSLÍ DOBŘE.


 

GESARA NESARA JE UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM

 

Dali tomu pouze jiný název, aby opět NALÁKALI „probuzenější“ publikum a tak stáhli probuzené lidi na svoji stranu. Je to pouze jiný název pro univerzální základní příjem. Představují vám to jako úžasnou reformu, která nastolí „mír“, dá všem peníze, odpustí dluhy a exekuce a zavede nový systém. A o tom to je. NOVÝ SYSTÉM.

Falešná rovnost, falešná prosperita, falešný mír, falešné peníze, které budou pouze VIRTUÁLNÍ.

HOTOVOST S NÁSTUPEM TOHOTO SYSTÉMU ZRUŠÍ.

Je to PAST. Zlo převlečené do dobra.

Žádné peníze „poddložené zlatem“. Říkají vám to, aby na to lidi nalákali. Nějak přece lidi musí NALÁKAT NA NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.

Něčím si ty lidi koupit musí.

 

 

 

Proto vám nyní slibují v NOVÉM SYSTÉMU peníze.

Špinavé peníze, kterými si vás koupí.

Vaši DUŠI.

Nevěřte jim. Nevěřte vládám. Nevěřte žádnému politikovi. Je to předem naplánovaná HRA.

Každý národní stát má mít SVOJI MĚNU.

JAKÁKOLIV HESLA JAKO „CELOSVĚTOVÁ A CELOSVĚTOVÝ SYSTÉM“ JE SOUČÁSTÍ PLÁNU NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU.

TENTO PŘÍJEM POKRYJE POUZE ZÁKLADNÍ POTRAVINY. BUDE TO KONTROLNÍ SOCIÁLNÍ SYSTÉM , KTERÝ BUDE VYHODNOCOVAT SOFWARE POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE (AI).

Proto kolují chytlavé zprávy po sociálních sítích, ve kterých se píše, že po krachu bank, bude aktivován „KVANTOVÝ FINANČNÍ SYSTÉM“. A to je právě ono:

VIRTUÁLNÍ SYSTÉM ŘÍZENÝ UMĚLOU INTELIGENCÍ, KTERÝ BUDE LIDEM PŘIDĚLOVAT PŘÍJEM / KREDIT / SKÓRE

TĚM „PROBUZENĚJŠÍM“ TO POJMENOVALI GESARA NESARA

Připravují lidi na tento celosvětový krach, tak aby poté vítali tento nový systém a naivně si mysleli, že starý systém byl poražen.

 

 


BOHATÍ V NOVÉM SYSTÉMU NEBUDOU

Museli lidem dát nejdříve ten „nejhorší“ systém (kapitalismus), aby lidé cítili tu „nerovnost“ vůči lidem (bohatí a chudí) a aby si SAMI lidé řekli, že takhle to nejde a nefunguje a tím tak vyprovokovali žárlivost , aby lidé chtěli sami svrhnout tento (starý) systém a chtěli NOVÝ SYSTÉM. Píšeme o tom stále dokola.

Proto se nám tento systém musel zdát jako ten nejhorší, založený na vysoké spotřebě a aby potom lidé vítali nový , „krásný, vyvážený“ systém. Vše je to plán už od samého počátku. 

O tomto všem se píše v PROTOKOLECH SIONSKÝCH MUDRCŮ.

Pokud znáte protokoly a stále nechápete jejich plány, nejste v žádném případě probuzeni a naopak směřujete do pasti Nového světového řádu.

Jakmile bude tento digitální systém zaveden, je lidsvo v totální pasti.

Skončí i ty poslední kousky SVOBODY.

 

 


Proč ničí nekonomiku? Proč krachují banky po celém světě?

Vše je dokonale promyšené a naplánované.

Vždy když vytvoří PROBLÉM, přijdou s „ŘEŠENÍM“. O tom jsme si také mnohokrát psali. Všechny tyto pády a krachy systému, jsou VŽDY předem naplánované, promyšlené a řízené. Ví jak se zachováte, znají vaše reakce a mysl, zkoumají to celé roky.

Vaše chování, vaše kroky, vědí jak se zachováte a že budete chtít sami ZMĚNU, protože lidé jsou ZÁVISLÍ na systému a tímto způsobem a plánem , který připravují (GESARA NESARA) vás uvrhnou do ještě většího otroctví než jste doposud byli.

Gesara Nesara je součástí plánu AGENDY 30 a stejně tak VELKÉHO RESETU.

Velký reset patří k celosvětovému krachu BANK a AGENDA 30 patří k „řešení“ – Gesara, které je tzv. lékem na Velký Reset.

 

 


QANON A GESARA NESARA JSOU STEJNÉ AGENDY JAKO VELKÝ RESET A AGENDA 30. STEJNÁ LOGA, JEN JINÉ NÁZVY.

 

Stačí zapnout konceptuální myšlení a spojit si všechny souvislosti a inforamce, o kterých zde píšeme.

Chtějí zavést systém, ve kterém všichni budou mít STEJNĚ a dostanou jen tak peníze. Jen tak určitě ne.

Jsou to špinavé peníze. Nic není zadarmo, jde jim o naše DUŠE.

Takto uplatí lidi a lidé se snadno chytí do pasti Nového Světového řádu.

Gesara Nesara nabízí registrace již nyní. Je to systém šelmy, který brzy nastaví po celém světě. Celý svět bude slavit den až vyhlásí tento nový systém virtuálních „peněz“..

Je to past a mnoho lidí do ní spadne. Peníze totiž znamenají všechno v této době.

Je to jedna velká past, pouhá iluze falešného míru.

Takto vznikne NEW AGE neboli GOLDEN AGE (zlatý věk), jak tomu říkají stoupenci Q.

 

 


Nevěřte AGENDĚ Gesara Nesara, jsou to špinavé peníze a jeden velký podvod.

Tento plán bude aktivován po celosvětovém krachu, který nyní probíhá. Může to být za rok, dva roky, pět let i deset let, ale STANE SE TO. Chtějí přenastavit celý finanční systém na jednu světovou DIGITÁLNÍ MĚNU.

Proto po celém světě padá ekonomika.

„Záchraný člun“ už je prý připraven.

 

 


Dali jsme dohromady co vše nabízí AGENDA GESARA NESARA.

GESARA je druhá šelma ze země, KTERÁ BUDE NUTIT VŠECHNY, ABY PŘIJALI ZNAMENÍ ŠELMY.

GESARA ho bude 100% vyžadovat.

1. ŠELMA Z MOŘE JE NYNĚJSÍ SYSTÉM, který musí být ZNIČEN / ODHALEN, ABY NASTAL SYSTÉM ANTIKRISTA.

PROTO NABÍDNOU TOTO EKONOMICKÉ „ŘEŠENÍ“ FALEŠNÉHO MÍRU, PROSPERITY A BEZPEČÍ.

2. ŠELMA BUDE VŠECHNY NUTIT, ABY PŘED NÍ KLEKALI A ABY PŘIJALI ZNAMENÍ ŠELMY.

Proto odpustí dluhy všem a slíbí lidem peníze. Je to velká past.

PRVNÍ ŠELMA, ALE NEZANIKNE. DÁVÁ POUZE POVĚŘENÍ TÉ DRUHÉ ŠELMĚ, PROTOŽE BYLA RANĚNÁ. TENTO SYSTÉM JE RANĚNÝ SKRZ EKONOMIKU A BRZY SPADNE. PROTO PŘICHÁZÍ DRUHÁ ŠELMA (ANTIKRISTŮV SYSTÉM) A „ŘEŠÍ“ VŠECHNY PROBLÉMY PRVNÍ ŠELMY – PRVNÍHO SYSTÉMU.

PROTO VŠE NYNÍ MUSÍ „ODHALIT“ , ABY NASTAL SYSTÉM ANTIKRISTA , ABY LIDÉ NADÁVALI NA TENTO SYSTÉM A VÍTALI TAK NOVÝ SYSTÉM.

AŽ TENTO SYSTÉM ÚPLNĚ PADNE, NASTANE SYSTÉM VIRTUÁLNÍ MĚNY ( NWO ) A S NÍM VYHLÁSÍ AGENDU GESARU. HOTOVOST BUDE ZRUŠENA.

ZDE JSME PŘELOŽILI CO VŠE NABÍZÍ AGENDA GESARA A NOVÝ SYSTÉM ANTIKRISTA.

JE TO NA POHLED VELMI LÁKAVÉ, ALE NENECHTE SE ZMÁST.

JSOU TO ŠPINAVÉ PENÍZE.

JE TO ĎÁBLOVA VELKÁ PAST.

NA PENĚZÍCH NEZÁLEŽÍ A ANI NA TOMTO HMOTNÉM SVĚTĚ.

JDE TADY O DUŠI! LIDÉ, CO S TÍM BUDOU SOUHLASIT, DOSLOVA ZAPRODAJÍ SVOJI DUŠI ĎÁBLU.

 

 


Zákon byl schválen v březnu 2000 a podepsán do zákona v říjnu 2000.

Tento zákon se nazývá NESARA

Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformaci.

 

Tento zákon stanoví následující:

 

– Odpouští kreditní karty, hypotéku a další bankovní dluhy v důsledku nezákonného bankovnictví a vládních činností

– Zbavuje daň z příjmu

– Zbavuje IRS;

– Vytváří paušální nepodstatné „pouze nové položky“ příjmy z daně z obratu pro vládu

– zvyšuje výhody pro seniory

– obnovuje ústavní právo

– zavádí nové prezidentské a kongresové volby do 120 dnů po oznámení NESARA

– sleduje volby a zabraňuje nezákonným volbám nebo zvláštním zájmům skupiny

– vytváří novou americkou měnu státní pokladny, tzv.“duhovou měnu“, za podpory zlata, stříbra a platiny drahé kovy

– Vrací ústavní zákon všem našim soudům a právním záležitostem

– Začlenil nový systém státní pokladny USA do souladu s ústavním zákonem

– Omezuje Federální rezervní systém

– Obnovuje finanční soukromí

– Rekvalifikuje všechny soudce a právníky v ústavním právu

– Zastavuje všechny agresivní vojenské akce americké vlády po celém světě

– Navazuje mír na celém světě

– fáze celosvětové distribuce prosperity obrovského bohatství, které se hromadí po mnoho desetiletí

– uvolňuje obrovské částky peněz pro humanitární účely Umožňuje uvolnění nových technologií, jako jsou alternativní energetická zařízení


 


VŠECHNY TYTO KROKY SE JEVÍ ÚČELOVĚ JAKO DOBRÉ, ABY LIDI NALÁKALI NA PŘÍJETÍ NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU. VŠECHNY SLIBY JSOU VŽDY LÁKAVÉ A PLNÉ NADĚJĚ. JE TO PAST.

VIDÍTE SAMI, ŽE POSLEDNÍ KROK NESARY JE UVOLNĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. KDYKOLIV SE JEDNÁ O TECHNOLOGIE A NOVÉ SYSTÉMY SPOJENÉ S NÍ, JDE O TECHNOKRACII NWO.


 

 

Zjevení 13,11-15

Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. (Zj 13,16-17)

 

NENECHTE SE OKLAMAT SYSTÉMEM, KTERÝ PŘIJDE.

 

ODKAZ NA SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY :

 

KONEC HOTOVOSTI Trump, Putin a Si společně připravují nový digitální měnový systém založený na BLOCKCHAINU

 

UNIVERZÁLNÍ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM PAST NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU

 

 

Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

1 Komentář

  • Zjeveni 13/-11-15 a 16,17 je zcela špatně vyložen!!Tyká se šelmy a ta predstavuje politický systém,který se právě odehráva což je DepState,Chazaromafie a vyvraždováni lidi vakcinama,jedama v potravinách a kosmetice,povolování zvráceností všeho druhu,HARP,chemtrals,falesný lzivý Grindal,GBLT,,OSN,WHO,NATO,EU vytvorena za účelem zniceni evropských zemi od ekonomiky po morálku,migraci,depopulaci a vyhlazeni moudrých Slovanů poštvánim je proti sobě!!!Planovaný rozvrat východniho bloku,války na Ukrajině podporov.Sorosem,Schwabem k napadeni RF a ukradeni jejich zdrojů!!Tento roh tedy predstavuje tohle a druhy roh je antikrist Vatikán,satanska zbraň proti lidstvu v bibli popsaná,jako nevěstka oděna v purpurovém rouchu zbroceném krví nevinných,která se prohlásila za Boha na Zemi od r.530 hrůzovlada až do zatceni papeže Napoleonem v 1844.Posel ve vyhnanstvi a potom „tento roh“opet zacal nabirat na moci zkrze ten roh politický,výse popsaný!!A ten politický roh vykonava vůli Vatikanu antikrista doteď!!!Dalsí povim a vysvetlim až se mi ozve p.Ing.David Vrána…neni tu prostor.bressy1313@gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat