TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA GOG MAGOG AL-MALHAMA AL-KUBRA VÁLKA, KTERÁ JE PŘEDZVĚSTÍ PŘÍCHODU ANTIKRISTA

TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA
GOG MAGOG
AL-MALHAMA AL-KUBRA
VÁLKA, KTERÁ JE PŘEDZVĚSTÍ PŘÍCHODU ANTIKRISTA

 

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TENTO ČLÁNEK A SDÍLEJTE HO KAM JENOM MŮŽETE.

CHYSTÁ SE 3.SV.VÁLKA. POSLEDNÍ VÁLKA, KTERÁ SMETE CELÝ SVĚT, CELÉ NÁRODY. JELIKOŽ BUDE NEJNIČIVĚJŠÍ A ZÁROVEŇ NEJRYCHLEJŠÍ VÁLKOU JAKOU SVĚT KDY ZAŽIL. PŘEČTĚTE SI TENTO ČLÁNEK. A OBRAŤTE SE K BOHU DOKUD JE ČAS. ČIŇTE POKÁNÍ. PŘIJMĚTE JEŽÍŠE KRISTA DO SVÉHO SRDCE A BUDETE SPASENI, SVĚŘTE SVOJI DUŠI BOHU. SVĚŘTE MU SVOJI DUŠI, NEBOŤ KAŽDÝ, KDO PŘIJME KRISTA A UZNÁ, ŽE ON JE JEDINÝ PRAVÝ MESIÁŠ, MÁ ŽIVOT VĚČNÝ A VEJDE DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ. OBRAŤTE SE K BOHU. TENTO SVĚT JDE DO SKÁZY. 

NEŘEŠTE TENTO POZEMSKÝ SVĚT,  ALE TEN , CO MÁ PRO VŠECHNY TY , CO HO NÁSLEDUJÍ, PŘIPRAVENÝ BŮH.

PŘICHÁZÍ OBROVSKÁ VÁLKA, POSLEDNÍ, KTERÁ NA TRŮN DOSADÍ ANTIKRISTA A ZAVEDE NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. PRO TY CO PŘEŽIJÍ TUTO VÁLKU, NASTANE PEKLO NA ZEMI, JELIKOŽ SE MU CELÝ SVĚT BUDE MUSET POKLONIT.

PROTO PŘIJMĚTE JEŽÍŠE DO SVÉHO SRDCE, UŽ NENÍ ČAS. TATO VÁLKA BUDE STRAŠNÁ A NIČIVÁ. ZAČNE S POZEMNÍ INVAZÍ DO GAZY, ZNIČENÍM IZRA*LE..PŘEČTĚTE SI TENTO ČLÁNEK, KTERÝ JSEM SDÍLELA V ROCE 2021 AŽ SE UDIVÍTE JAK MOC JE AKTUÁLNÍ.

 

Jak přeměníte celý systém, aby se tak stalo celosvětově a okamžitě?

VÁLKOU a ekonomickým celosvětovým krachem. Zničením VŠEHO. Tím, že zbouráte STARÉ a potom vybudujete NOVÉ.

Jak se vzdají lidé soukromého vlastnictví? VÁLKOU. Jelikož už nic nebudou mít a co zůstane bude použito pro VŠECHNY PŘEŽIVŠÍ LIDI.

VÁLKA = GREAT RESET

Přesně takto se lidé vzdají všeho, jak by se teď mohli lidé vzdát všeho? Nikdy by to neudělali. Ale válkou ano. Válkou mohou zlikvidovat vše, co jsme doposud znali. Lidé budou válkou natolik otřeseni , že se dobrovolně a ze solidarity k ostatním přeživším lidem, vzdají veškerého majetku.

Přeživší vše budou sdílet jak oznámil přece Klaus Shwab. A proč asi? Protože všechno okolí bude zničené a lidé budou vše sdílet na základě nově vytvořených komunit – nového systému.

Podívejte se na Gazu a představte si to v celosvětovém měřítku. Nemají nic. Vodu na příděl, elektřinu na příděl, potraviny na příděl.Přesně takto to bude. Válkou můžete změnit CELKOVĚ CELÝ SYSTÉM. Nazvali to Great Reset, neboť budou budovat Nový systém.

Použijí všechny technologie a přejdou tak okamžitě na nový finanční systém vyhodnocovaný UMĚLOU INTELIGENCÍ. Vše vybudují znovu, tak jako v těch filmech, kde nám ukazovali budoucnost.

Jak začal film DÁRCE?

„Z popela zkázy byla zbudována SPOLEČENSTVÍ, chráněná HRANICÍ. Veškeré vzpomínky na minulost byly VYMAZÁNY. Po ZKÁZE jsme začali ZNOVU. A vybudovali NOVOU SPOLEČNOST, naprosto JEDNOTNOU. A stavebními kamenami této JEDNOTY byla PRAVIDLA.“

Ti, co přežijí válku, kterou nyní provokuje Izrael, budou budovat NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. Vše co jsme znali zničí. Nic nebude jako doposud.

Přesně toto je plán k úplnému zničení tohoto – starého-systému, jinak by nemohli celosvětově najet na nový systém šelmy- systém umělé inteligence, systém absoultní kontroly pro ty jenž se poddají.

Vše touto válkou zničí. A tak starý systém padne. A vybuduje se nová éra, nová historie, nový řád, tak jako nám ukazovali ve všech těch filmech o budoucnosti.

 

Proroctví o zničení Středozemě – Evropy nám bylo ukázáno v Tolkienovo příběhu, kdy sám přiznal, že trpaslíci prezentují židy.

Ti v příběhu přinesli zkázu na národ, který jim pomohl. Všechno máme na očích. Napsala jsem o tom článek už asi před týdnem, který potom sdílím.

Izrahell byl vytvořen na základě proroctví, aby byl v této válce zničen, ve válce , kde budou použity nukleární zbraně. Aby všichni přeživší lidé po této obrovské válce uznali JEDNU SVĚTOVOU VLÁDU – NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD. Toto byl záměr vytvoření Izraele, jeho zničení a s ním zničení všech národů, aby z popela této zkázy povstala neskrývaná nadvláda sionistů. Jsme kousek před vypuknutím největší a nejničivější války v dějinách lidstva. Je plno rabínů a lidí, kteří o této válce veřejně mluví. Po válce se bude budovat nový svět, nasadí všechny ty nové technologie slouźící na kontrolu všech přeživších lidí. Je to konec všeho co jsme znali…konec veškerého života jež jsme znali doposud.

VÁLKA = GREAT RESET


Článek z oficiálního webu cia, ve kterém je detailně popsán plán uvedení a představení antikrista na světové scéně. Vybrali jsme tu nejdůležitější část, která pojednává o jedné z karet illuminati card game – karetní hra z roku 1994, která predikuje události, které se již stali a stanou.

Předpověděla (oznámila) např. 11.září , či útok na Pentagon. Dokonce i „pandemii“, těch karet je skutečně hodně. Jedna z těchto karet je World War Three – třetí světová válka.

Přečtěte si tedy, co bude znamením této války Gog Magog a co se bude dít po této válce, která je nazývána mnoha rabíny a proroky jako předmessiánská válka , vedoucí k představení antikrista – falešného „zachránce světa“.

Nyní se dostáváme k hrsti karet představujících poslední dějství tohoto globálního dramatu, abychom tak změnili – transformovali společnost, aby mohl přijít Antikrist.

 

3. sv. válka je na dosah, poslední válka, která z nich udělá již neskrývanou a všemi uznanou nadvládu, pány celého světa, řekli nám to ve filmech..po ní Nový světový řád a falešný mír , který nebude moci kdokoliv narušit, jinak bude jako nyní „terorIsta a antisemita“.

Tato válka bude poslední a dosadí na trůn antikrIsta a jeho systém umělé inteligence. Starší aktuální video s budoucími událostmi a systémem , který nám ukázali ve filmech – dokumentech. 

Všechny filmy o budoucnosti začínají tak, že před tím systémem vypukla „VÁLKA“ , která byla ZÁMINKOU k vytvoření systému absoulutní KONTROLY za účelem zničení veškeré SVOBODY.

 

Podívejte se na toto video s ukázkami filmů, kde nám ukázali budoucnost přeživších lidí po válce.

ZÁVĚREČNÁ KAPITOLA KARTY – 3. SVĚTOVÁ VÁLKA

Ve spodní části této karty je uvedeno: „Jakýkoli národ, který provede přímý útok na zničení proti jinému národu, ztrojnásobí moc. Pokud uspěje, útočící národ získá kartu spiknutí a okamžitě další žeton akce! Neúspěšně, útočník je zničen a započítává se do vítězných podmínek bránícího hráče. „

Konečným cílem plánu Iluminátů je představení Antikrista na světové scéně.

V souladu s biblickým proroctvím však může k „narození“ Antikrista na světové scéně dojít až na konci globální války. Války, ve které mohou být zničeny CELÉ NÁRODY.

Toto je proroctví a toto je plán Iluminátů.

Nejprve si poslechněte proroctví a řekněte nám, že Antikrist bude světovým lídrem:

„Stál jsem na mořském písku a viděl jsem, jak se z moře vynořilo zvíře se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho rozích deset korun a na jeho hlavách jméno rouhání … a celý svět byl v úžasu před zvířetem. „ [Zj 13: 1, 3]

Z této pasáže a dalších víme, že Antikrist bude vládcem světa.

Nyní poslouchejte, jak nám proroctví říká, jakými prostředky vznikne.

„A uslyšíte války a pověsti o válkách … Nebo povstane národ proti národu a království proti království … To vše je počátek porodních bolestí.“ [Mat 24: 6, 7, 8]

Z této pasáže si musíme uvědomit, že slovo „trápení“ zde znamená „narážky na narození“. Doslova Ježíš předpovídá, že vzhled Antikrista bude jako „bolest při narození“ a bolestí při narození bude VÁLKA, pověsti o válce, zemětřesení a hladomor na mnoha místech. 

Antikrist se tudíž „narodí“ z této války – jako FÉNIX povstane z popela chaosu a zastaví tuto válku, takto ho lidé uznají za mesiáše.

Všechny části plánu, o kterých jsme mluvili – všechny tyto karty Illuminati Card Game – vyvrcholí objevením – představením Antikrista na světové scéně, aby zahájil jeho globální vládu. Třetí světová válka je plánovaná válka, která umožní objevit Antikrista.

Tato plánovaná třetí světová válka značí v našich městech tři války – přírodní katastrofy a terorismus. 

Toto jsou části této války:

1) Izrael jde do války se svými arabskými sousedy. Americká invaze do Iráku byla plánována v roce 1952 jako spouštěč, který způsobí, že Izrael půjde do války.

2) Konfrontace na Korejském poloostrově, která ohrozí existenci lidstva.

3) Čína napadá Tchaj-wan

4) Jakmile začne válka mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy, začnou teroristické útoky proti vybraným městům všech průmyslových zemí, jejichž obyvatelé stále volí. Plánuje se, že New York bude zničen teroristickým jaderným zařízením [„Hle, bledý kůň“, William Cooper).

5) Vyskytnou se přírodní katastrofy

Všechny tyto katastrofy mají mít devastující kumulativní účinek.

Lidé budou tak zpanikařeni, že budou prosit vládu, aby zavedla přísné stanné právo a cokoli jiného, co by mohlo nastolit POŘÁDEK. 

Když nám naši vůdci řeknou, že musí „dočasně“ pozastavit náš vládní systém, všechny svobody a práva, pokud doufají v nastolení pořádku, lidé s radostí odsouhlasí a naše svobody budou NAVŽDY ZTRACENY. 

 Až se kouř rozplyne z válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, přijde Antikrist – přivolá ho to.

„Duch míru se vznáší v blízkosti lidstva a hledá příležitost, jak svou přítomnost pocítit. Duch míru není abstraktní pojem, ale silný jedinec, ovládající síly dosud neznámé pro naši zemi. Velké síly čekají na hodinu, kdy budou funguvat jako „Osvoboditelé a Vysvoboditelé lidstva.“

Dveře do jejich Vchodu však musí otevřít samotné lidstvo a budou otevřeny jednotným aktem vůle, vyjádřeným prostřednictvím nějakého slovního vzorce a vyjádřeného zvukem. (Blue Beam)

Budou přineseny činností prováděnou současně všemi muži a ženami dobré vůle a všemi světovými uchazeči a učedníky. Dveře se neotevřou, pokud akt vyvolání nebude podpořen soustředěnou vůlí. Řízené odhodlání muže nebo skupiny, která je použití navrhovaného vzorce, modlitby nebo vzývání je zásadní.

 

Dovolte mi, abych vysvětlil, co démon, mistr D.K., právě odhalil prostřednictvím Alice Baileyové:

Několik minut před vznikem Antikrista (Ducha míru) bude každý na zemi slyšet nějaký nadpřirozený zvuk – a duchovně ho pocítí. 

V žádném jiném okamžiku světové historie nebude zasaženo tolik lidí najednou, ve stejnou chvíli! 

Tato akce je navržena tak, aby způsobila, že se budou všichni rozhlížet kolem sebe , budou ohromeni tím, co se právě stalo, a přemýšlet, co to všechno znamená.

Lidé se budou ptát sami sebe, „co způsobilo tento neuvěřitelný zvuk“? 

Tento zvuk doslova „pohltí“ duši všech lidí na celém světě a způsobí, že se jejich duše nějak „zatřesou jako miska želé“. (BLUE BEAM)

Poté, když je pozornost každého vzbudena a soustředěna („soustředěná vůle“), budou se obrazy Antikrista objevovat současně po celé zemi a budou mluvit k lidstvu, každý ve svém vlastním jazyce. Prorokovaná „znamení a zázraky“ začnou.

V příštích několika okamžicích však nastane další elektrizující „zázrak“. Když budou lidé poslouchat falešného Krista – Antikrista – mluví s nimi ve svém vlastním jazyce, brzy si uvědomí, že jeho obraz byl nadpřirozeně upraven!

 

Poslechněte si vysvětlení Billa Lamberta:

„Když se lord Maitreya objeví, bude se různým lidem jevit jako různé bytosti.

* Bude vypadat jako muž muži a jako žena ženě

* Bude vypadat jako bílý až bílý, jako černý až černý, jako indián indiánům atd.“

„Nezáleží na tom, zda ho sledujete osobně nebo v televizi. Ukáže, že je pro všechny lidi vším na co čekali.“

Doslova bude tento ,,člověk,, VYFUKOVAT mysl lidí.

Ti praktici magického umění, přívrženci New Age a všichni členové mystických náboženství, kteří si velmi přáli, aby se objevil jejich Velký, dostanou od Boha „silný klam“ (2 Tesaloničanům 2:11).

Uvidí všechny „klamná znamení a zázraky“, které se budou neustále sypat z tohoto okultního nadčlověka, budou „spěchat za bestií“, aby ho uctívali celým svým srdcem, myslí a duší.

Je opravdu důležité se obrátit k Bohu a činit pokání. Tento svět je v moci satana. Nikdo ho nevyléčí, nic. Není to v naší moci. Je už zachráněn skrze KRISTA. Ale aby jste byli zachráněni i VY a byla spasena vaše DUŠE, musíte přijmout Krista. Nebojujte za tento svět, který spěje do zkázy. Brzy se vylije hněv na všechny národy..přijměte Krista a budete mít život věčný.

 

Izrael po této válce gog magog představí světu falešného mesiáše a falešný mír.

Po válce se vytvoří nová unie, nové společenství NWO všech států, které v této válce zachovají „svá“ území. Nad všemi státy této unie – spojených 70 národů (70 NATIONS), bude IZRAEL spolu se Saudskou Arábií.

Dost o tom hovoří i smlouva Abraham Accord, kterou 15.9.2020 podepsal Trump. 

Tímto dnem nás zaprodali Izraeli..celý svět. 

Dokonce ani někteří muslimové o této smlouvě nevědí. Okamžitě by se jinak ozvali. Bylo to však celé pod falešnou vlajkou koronaviru a tak ty podstatné bytostně důležité zprávy zakrývali touto falešnou pandemií.

Válka je nevyhnutelná. Bude to však opět divadlo, neboť všechny státy se podílí na vybudování VELKÉHO IZRAELE.

Je to sionistický plán, o kterém již psal Albert Pike ve své knize „Morálka a Dogma“. Potřebují vytvořit, co největší chaos, nepokoje, hlad.

Jde jim o to, aby poté přijali lidé řešení, které přijde z Izraele – falešného mesiáše, který bude v tomto „zlatém věku (messiánské éře) , vládnout celému světu.

Tato válka sjednotí – zbylé přeživší – národy, kdy lidé budou doslova prosit na kolenou o záchranu a pomoc. A o to jde. Je několik proroctví o této válce.

Gog Magog.

V koránu je popisována jako Al-Malhama Al-Kubra – Podle islámské eschatologie apokalyptická velká bitva, která nastane na konci časů . 

Malhama Al-Kubra je prorokována jako nejbrutálnější bitva v historii lidstva. Obecně odpovídá bitvě u Armagedonu v křesťanské eschatologii a vyskytuje se krátce před vznikem Dajjala (Antikrista) .

V babylonském talmudu je napsáno, kterého se sionisté drží, je napsáno, že příchodu mesiáše bude předcházet obrovská válka, ve které zahyne 2/3 lidstva.

Je opravdu nutné vědět jak velkou past na nás chystají.

Potřebují dostat lidi na kolena, na samé dno, aby se poté klaněli antikristovi, falešnému světlu, které oslepí mnoho lidí natolik, že ho budou vzývat a bránit.

On lidi po té válce sjednotí , nastolí falešný mír. Kdo ho poté nebude vzývat – bude automaticky nepřítel systému. Kdo by si proti němu dovolil něco říct, když sjednotí národy a podá lidem ,,pomocnou ruku,, ? Ta ruka je však stáhne do záhuby.

On přijde jako „světlo“, falešná naděje v této tmě. Sjednotí všechny národy , tak se vybuduje Nový světový řád.

Jedna světová vláda, vedena z nového centra moci – Izraele. Vznikne 10 mocností – regionů, ve kterých vzkniknou zóny, jako jsme to viděli např. ve filmu vyměřený čas, equilibrium, dárce a seriálu bariéra.

Opravdu chystají neskutečný podvod, kterému naletí obrovský počet lidí.

Žádný boj mezi západem a východem neexistuje , to si musíte uvědomit.

Je to opět řízená sionistická operace , sloužící k rozbití a zbourání starého řádu/systému. Obě strany financují ti samí lidé, kteří rozpoutali 2.sv. válku, všechny revoluce, 11. září, agendu covid..a mnoho dalších řízených událostí. Aby nastolili NOVÝ ŘÁD, musí zbourat ten starý.

Proto se vám tento systém musí nyní zdát chaotický, nerovný, nespravedlivý, plný rozepří ..Je to vše účelové.

Sami lidé si totiž vybojují nwo.

Boj mezi jednotlivými zeměmi je iluze, divadlo. Je to proto aby jste si mysleli, že jim jde o peníze , ekonomiku. Jistě, ale toto už není o ekonomice , ani penězích.

Vše se pohybuje na duchovní rovině. 

Jakýkoliv krach na burzách a ekonomice, vždy znamenal vypuknutí války. Rok 1929 je toho důkazem. Tímto chtějí nejen snížit populaci, přelozdělit jednotlivá území a přesunout světovou moc do Izraele..chtějí hlavně aby jste ze všeho vinili SVÉ VLÁDY.

Neboť  teď  ty vlády začnou padat , jedna po druhé. Sami se budou odvolávat, a to hlavně až vypukne tento konflikt.

Zaprodají svůj vlastní lid cizí moci. Samozřejmě víme komu.

Proto ta válka musí přijít, neboť takto zatřesou národními státy, zničí již veškerou soběstačnost , nezávislost a suverenitu. Lidé se stanou otroky této nové unie, která nebude evropská, vznikne superstát – 70 nations , spojení 70 národů.

Nikde v médiích se o tomto komfliktu více nevyjadřují, neboť by vypukl chaos a anarchie,což samozřejmě přijde.

Bude to neskutečný chaos, uvidíme hrozné věci. Lidem, co se doteď vysmívali moc do smíchu nebude, protože se to bude týkat nás všech. 

Otázkou je jak se lidé poté postaví k falešnému mesiáši, když přijde s oním ,,zázračným řešením,, . 

Zde je ta největší past. Jak dobře víme, tak chtějí protlačit noahide zákony, dle kterých kdokoliv nebude uctívat antikrista, bude veřejně popraven.

Toto chtějí protlačit a již se o to snaží. Je velmi pravděpodobné, že se jim to podaří, neboť lidé přijmou poté cokoliv, jenom aby skončila tato válka a aby žili znovu jakémsi „pokoji a míru“.

Samozřejmě, že si všichni přejeme mír, nicméně toto bude úplně jiný mír.

Kdokoliv se ho bude snažit potom narušit, demonstrovat, či něco namítat na nový systém totální kontroly , bude za teroristu. Doslova. 

Nepřítele systému, kterému záleží více na svobodě než na bezpečnosti sebe a okolí.

Válka musí přijít právě proto, aby si poté NIKDO V NWO NEDOVOLIL NARUŠIT MÍR A CELKOVOU STRUKTURU NOVÉHO SYSTÉMU.

Proto musí lidé doslova dychtit po tom pokoji, většina si to nedokáže představit, že by něco takového mohlo přijít.

A to je právě ono. Tohoto oni využijí. Lidé byli zvyklí na pohodlí, nemuseli se starat o své přežití, byli dá se říci zajištění.. nyní toto bude otřeseno. Všichni to pocítí. Takto se také lidé vzdají svého majetku, neboť vše bude pozastaveno a ZNIČENO.

A přesně takto lidé hromadně přejdou na nové technologie a systém umělé inteligence.

K tomu všemu se chystá krach, větší než byl v roce 1929. Každým dnem se čeká , kdy tato obrovská bublina praskne, aby se poté mohlo přejít na nový finananční systém postaveném na digitalizaci – umělé inteligence.

To je také jeden z důvodů tohoto konfliktu. Přerozdělení světového vlivu a bohaství. Jak víme tak Izraelská ekonomika každým dnem nabírá na síle a staví se do čela světové velmoci, spolu se SAE, se kterou podepsali Abraham Accord.

Takže to je důvod proč se likvidují národní státy, ekonomiky, střední soběstačná třída, národní suverenita a vlády. Aby byl světu představen antikrist, musí padnout vlády a tímto světovým konfliktem to začne. Sami se vzdají a budou vyhnáni z Evropy.Jakmile to udělají, začne taková kontrola, oproti kterému byla 2. sv. velice slabý odvar.

CHAOS A Z NĚHO POŘÁDEK – NOVÝ SYSTÉM NWO :

PŘÍDĚLY VODY A POTRAVIN, UNIVERZÁLNÍ PŘÍJEM SPOJENÝ SE SOCIÁLNÍM KREDITEM, NEUSTÁLÉ CORONAFAŠISTICKÉ KONTROLY, 5G VYSÍLAČE SPOJENÉ S UMĚLOU INTELIGENCÍ A LIDMI, VYSOKOFREKVENČNÍ POKRYTÍ INTERNETU VE VŠECH MĚSTECH NA KONTROLU OBYATELSTVA , ZDEVASTOVANÉ KRAJINY, ZÁKAZ POHYBU A VYCHÁZENÍ , OMEZENÍ ELEKTŘINY – ENERGIÍ, TOMU CELÉMU BUDE VLÁDNOUT ANTIKRIST, KTERÝ PŘINESE SVĚTU PO TÉTO VÁLCE FALEŠNÝ MÍR A PROSPERITU.

Toto je finální cíl satana, plán ke kterému to celé vedlo. 

Nejde o peníze, o fyzickou válku, jde jim o naše DUŠE. Chtějí dostat vaši duši, proto celou tuto agendu spustili. Nesmíme se opravdu spoléhat na tento svět, ani záchranu z tohoto světa. Spoléhejme pouze na Boha. Neboť oni úmyslně dostanou lidi na dno, úmyslně budou vytvářet , co největší CHAOS, aby jste poté přijali „řešení“ v podobě falešného mesiáše a nového systému šelmy.

Nenechte se nikým oklamat a zlomit.

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat