Izrael chce zavést zákon, který ZAKÁŽE víru a evangelium v Ježíše Krista, porušovatele chce trestat VĚZENÍM

Izrael chce zavést zákon, který ZAKÁŽE víru a evangelium v Ježíše Krista, porušovatele chce trestat VĚZENÍM

 

 

Dva vlivní členové izraelského Knesetu předložili návrh zákona, který postaví mimo zákon výuku evangelia Ježíše Krista v Izraeli a odsoudí porušovatele do VĚZENÍ.

Izrael již zakazuje křesťanům obracení se nezletilých na víru, ale tento nový zákon půjde ještě dále a zakáže VEŠKERÉ SNAHY ŘÍKAT LIDEM O JEŽÍŠI.

Legislativa s názvem Navrhovaný trestní zákon: Dodatek – Zákaz nabádání k náboženské konverzi – 2023 zavádí Moshe Gafni a Yaakov Asher z United Torah Judaism. 

Zákon by se vztahoval na každého, kdo by se pokusil někoho přesvědčit, aby změnil své náboženské přesvědčení, nicméně legislativa konkrétně zmiňuje křesťanskou víru.

 

 

Matouš 24-9

Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

Lukáš 21,12-19

Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí. Když vytrváte, získáte své životy.

 

 


JERUZALÉM, IZRAEL

 

Je možné, že by izraelská vláda mohla letos přijmout legislativu, která by zakázala lidem sdílet poselství evangelia právě v zemi, kde se Ježíš narodil, kde byl vzkříšen, kázal, zemřel, pohřben a vstal z mrtvých?

Neděle a Velikonoce – dva nejposvátnější dny v kalendáři pro ty, kdo následují Ježíše jako Boha i pravého Mesiáše, dva členové Knesetu (izraelského parlamentu) minulý týden představili návrh zákona, který by ZAKAZOVAL veškeré snahy říkat lidem o Ježíši.

Návrh zákona by poslal porušovatele tohoto zákona DO VĚZENÍ.

Navrhovaná legislativa by postavila mimo zákon veškeré snahy lidí jedné víry, kteří jakýmkoliv způsobem chtějí diskutovat nebo se snaží přesvědčit lidi jiného vyznání, aby zvážili změnu svého současného náboženského přesvědčení.

Trestem za to by byl JEDEN ROK VĚZENÍ.

Pokud je rozhovor s nezletilým – někým mladším 18 let – trest by byl DVA ROKY VĚZENÍ.

 


Tento zákon by se vztahoval na lidi, kteří vedou duchovní rozhovory s Izraelci jakéhokoli náboženství.

Ve svém oficiálním vysvětlení zákona však dva izraelští zákonodárci výslovně zdůraznili varování, aby zastavili zejména KŘESŤANY. 

Zdá se tedy, že primárním cílem návrhu zákona je zakázat následovníkům Ježíše (Jeshua v hebrejštině) vysvětlování, proč věří, že Ježíš je JEDINÝ PRAVÝ MESIÁŠ, s nadějí, že by Izraelci mohli zvážit jeho následování.

Návrh zákona činí zločin pouze z prostého osobního rozhovoru o Ježíši s jinou osobou.

Bylo by také nezákonné pro „někoho, kdo žádá osobu – přímo, digitálně, poštou nebo online – za účelem obrácení svého náboženství (!!)

JAKÉKOLIV KÁZÁNÍ O KRISTU BY BYLO TRESTÁNO VĚZENÍM.

 


Vytváření a zveřejňování online videí vysvětlujících evangelium židovským nebo muslimským lidem v Izraeli – a lidem jakéhokoli jiného náboženského vyznání – by se tak náhle stalo nezákonným. Vydávání knih, jiné tištěné literatury, online článků, podcastů nebo jiných forem médií, které vysvětlují život a službu Ježíše a Jeho poselství obsažené v Novém zákoně, by se také stalo nezákonným.

Stejně tak by bylo možné diskutovat o poselství evangelia prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, psaných dopisů a nebo sociálních médií, včetně odpovídání na otázky iniciované lidmi, kteří nenásledují Ježíše.

Takto se zachází s křesťany, když káží evangelium v Izraeli:

„Naše církve jsou ohroženy izraelskými radikálními okrajovými skupinami,“ řekl patriarcha Theofilos III. „V rukou těchto sionistických extrémistů křesťanská komunita v Jeruzalémě velmi trpí.

Naši bratři a sestry jsou oběťmi zločinů z nenávisti. Naše kostely jsou pravidelně znesvěceny a ničeny vandaly. Naši duchovní jsou vystaveni častému zastrašování.“ – křesťan žijící v Izraeli

 


Zrovna minulý měsíc židovský extremista z Ameriky znesvětil sochu Ježíše uvnitř jeruzalémského kostela.

„Nemůžeme mít v Jeruzalémě modly,“ řekl židovsko-americký vandal.

„Toto je velmi vážná věc, nemůžeme v Jeruzalémě uctívat kameny falešných bohů.“

All Israel News uvedlo, že návrh zákona postavit mimo zákon vyučování evangelia v Izraeli má nyní solidní šanci, že PROJDE, když ortodoxní a ultraortodoxní židovští členové ovládají zákonodárný sbor.

Benjamin Netanyahu prozatím tento zákon „pozastavil“. Pouze na oko. Víme, že v budoucnu bude tento zákon CELOSVĚTOVĚ prosazen.

 

ÚRYVEK Z PROTOKOLŮ SIONSKÝCH MUDRCŮ :

14. PROTOKOL

1) Až my budeme pány světa, nestrpíme žádné jiné náboženství než našeho jediného Boha, s nímž je spjat náš osud, protože jsme vyvolený národ a náš osud je osudem celého světa. Z toho důvodu zničíme každé jiné náboženství. Jestliže tím dáme vznik novým bezbožníkům, tento přechodný jev nemůže zhatit náš plán. Bude sloužit jako výstraha příštím generacím, které přijmou mosaické učení, vedoucí nás k panství nad celým světem. Potom můžeme představit onu tajemnou pravdu, na níž spočívá celá síla naší víry.

3) Dnes je již prakticky všude uznána svoboda vyznání. Z toho plyne, že konečné zhroucení KŘESŤANSKÉ víry je už jen otázkou několika roků. Omezíme vliv duchovenstva do té míry, že v porovnání s minulostí bude prakticky nicotný.

ODKAZ NA CELÉ PROTOKOLY SIONSKÝCH MUDRCŮ :

Protokoly Sionských Mudrců


 

Podívejte se na oficiální přeložené video, které bylo vysíláno z Izraele před 5 dny :

 

Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat