DIGITALIZACE – PLÁN WEF NA OVLÁDNUTÍ CELÉHO LIDSTVA VYSVĚTLENÍ PLÁNU ELIT

DIGITALIZACE – PLÁN WEF NA OVLÁDNUTÍ CELÉHO LIDSTVA VYSVĚTLENÍ PLÁNU ELIT

 


Tvrzení, že globalistické skupiny „jen sedí a mluví o nudných ekonomických otázkách“ a nic, co dělají, nemá absoultně žádný vliv na globální politiku nebo váš každodenní život, je MYLNÉ.

V některých případech nám bylo dokonce řečeno, že tyto skupiny elit „neexistují“.

Globalisté mají více než jen malý vliv na VLÁDY, SOCIÁLNÍ POLITIKU A EKONOMICKÉ VÝSLEDKY.

Příliš mnoho lidí bylo svědky skutečné globalistické agendy v akci během pandemických lockdownů.

Na západě nedosáhli toho, co chtěli, což byla věčná lékařská tyranie v čínském stylu s očkovacími pasy jako povinnou normou.

Globalistická strategie se změnila a oni se snaží přizpůsobit. Připouštějí určitou míru vlivu, ale předstírají, že jsou k tomu benevolentní nebo lhostejní.

Odpověď na tuto lež je poměrně jednoduchá. Klaus Schwab z WEF si přímo vychutnával vzrušení z počátečního vypuknutí pandemie a prohlásil, že covid je dokonalou „příležitostí“ zahájit to, co WEF nazývá „VELKÝ RESET“.

Vize Resetu Klause Schwaba, kterou nazývá „4. průmyslová revoluce“, je skutečným světem noční můry, ve kterém vše řídí UMĚLÁ INTELIGENCE, společnost je zhuštěna do digitálních enkláv zvaných „CHYTRÁ MĚSTA – SMART CITIES“ a lidé jsou utlačováni zdaněním uhlíku.

 

 


WEF aktivně podporuje koncept „sdílené ekonomiky“, ve kterém nebudete „nic vlastnit, nebudete mít žádné soukromí“ a budete za to údajně rádi, ale jen proto, že nebudete mít JINOU MOŽNOST.

O čem však zde píšeme, je proces, kterým elity doufají, že dosáhnou své dystopické epochy a také globalistické myšlení, které se hodí k hrůzám TECHNOKRACIE.

Společný naivní předpoklad mezi skeptiky spiknutí je, že globalisté jsou normální lidské bytosti se stejnými pudy a omezenými touhami jako my ostatní. Mohou mít nějakou moc, ale světové události jsou stále „náhodné“ a rozhodně ne řízené.

TO JE VELKÝ OMYL.

VŠECHNY VELKÉ – CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI JSOU ŘÍZENÉ

Globalisté nejsou jako my. Nejsou lidé. NAOPAK PŘÍMO POHRDAJÍ LIDSTVEM a snaží se s ním skoncovat.

A kvůli tomu mají úplně jiné touhy ve srovnání s většinou z nás, které zahrnují touhy po DOMINANCI.

To, s čím tady máme co do činění, nejsou normální lidé se svědomím, etikou nebo empatií.

Jejich chování je mnohem více podobné vyšším fungujícím psychopatům a sociopatům než běžným lidem na ulici. Viděli jsme to všichni v plné parádě během agendy covid a krutých pokusech prosadit očkovací pasy; jinak řečeno:

JEJICH ČINY PROZRAZUJÍ JEJICH NAPLÁNOVANOU HRU

 


Komentáře novozélandské premiérky a účastnice WEF Jacindy Ardernové mluví za vše.

Přiznává záměrnou taktiku vytvoření dvoustupňového třídního systému ve vlastní zemi založeného na stavu povinného očkování.

V jejím chování není žádná výčitka ani vina, je přímo HRDÁ na to, že podniká takové autoritářské činy navzdory četným studiím, které dokazují, že jsou opatření neúčinná.

Kromě reakce na covid však lidem, kteří popírají globalistické spiknutí, navrhuji, aby se hlouběji ponořili do filozofických kořenů organizací jako WEF – SVĚTOVÉ EKONOMICKÉ FÓRUM.

 


Celá jejich ideologie se dá shrnout do několika slov – FUTURISMUS A BOŽSTVÍ.

Futurismus je ideologické hnutí, které věří, že všechny „nové“ inovace, sociální nebo technologické, by měly v zájmu pokroku NAHRADIT PŘEDCHODZÍ EXISTUJÍCÍ SYSTÉMY. Věří, že všechny staré způsoby myšlení, včetně představ o principech, dědictví, systémech náboženské víry, kodexech chování atd., jsou berličkami, které brání lidstvu od velikosti.

Bourají STARÝ SYSTÉM, aby mohli vybudovat NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD.

Jaká je velikost, kterou futuristé hledají? Jak bylo uvedeno výše, chtějí BOŽSTVÍ.

VLÁDNOUT CELÉMU SVĚTU.

Éra, ve které je přírodní svět a lidská vůle zotročena rukama několika VYVOLENÝCH. Příklad – následující prezentace z roku 2018 od „guru“ WEF Yuval Harari o budoucnosti lidstva, jak ji vidí globalisté.

 

Harrari : Lidstvo již v příštím století nebude existovat kvůli „digitální evoluci“ a LIDSKÉMU HACKOVÁNÍ.

Základ vize WEF je postaven na myšlence, že DATA jsou novým svatým grálem, novou INOVACÍ.

Je dobré vidět, že to někdo jako Harari vyjádřil s takovou arogancí, protože je to nepopiratelný důkaz – Globalisté si myslí, že vybudují zcela CENTRALIZOVANOU EKONOMIKU a společnost založenou spíše na LIDSKÝCH DATECH než na produkci.

Jinými slovy, VY se stáváte PRODUKTEM. Průměrný občan, VAŠE MYŠLENKY A VAŠE CHOVÁNÍ se stávají akciemi obchodu.

Globalisté také věří, že DATA jsou NEJCENNĚJŠÍ, protože je lze využít k OVLÁDÁNÍ CHOVÁNÍ lidí, K HACKNUTÍ TĚLA A MYSLI za účelem vytvoření lidských LOUTEK nebo vytvoření SUPERBYTOSTÍ – BIOROBOTŮ.

Sní o tom, že se stanou malými bohy s všemocnými znalostmi.

Yuval dokonce hrdě hlásá, že inteligentní design už nebude říší Boha v nebi, ale nového DIGITALIZOVANÉHO ČLOVĚKA.Zatímco Harari mluví o „demokracii“ versus „digitální diktatura“, pokračuje v tvrzení, že centralizace se může stát systémem vládnutí.

Neříká to proto, že by se bál diktatury, ale protože to byl VŽDY ZÁMĚR WEF. Globalista tvrdí, že vládám nelze věřit, že budou mít monopol na digitální pramen a že někdo musí zasáhnout, aby reguloval data; ale „kdo by to udělal?“, ptá se.

Odpověď už moc dobře zná.

OSN, globalistická SION skupina, neustále tvrdí, že by měla být řídícím orgánem, který převezme kontrolu nad AI a regulací dat prostřednictvím UNESCO.

To znamená, že Harari si hraje na tzv. „zastánce lidí“, přitom moc dobře ví, že lidé, kteří budou kontrolovat data, JSOU LIDÉ JAKO ON.

V ŽÁDNÉM BODĚ Harariho projevu nenavrhuje, že by měl být některý z těchto vývojů BRÁNĚN NEBO ZASTAVEN.

V ŽÁDNÉM BODĚ nenabízí myšlenku, že digitalizace lidstva je špatná a že existují jiné lepší způsoby života.

Ve skutečnosti se vysmívá konceptu „návratu“ do starých kolejí; pouze budoucnost TECHNOLOGIÍ A UMĚLÉ INTELIGENCE je pro globalisty příslibem, vše ostatní je překážkou jejich návrhů.

Ale jde o to, čeho se globalisté snaží dosáhnout, je fantazie.

Lidé NEJSOU ALGORITMY, přestože by je Harari chtěl mít.

Lidé mají zvyky, to ano, ale jsou také nepředvídatelní a jsou náchylní k náhlým událostem. Jsou INDIVIDUÁLNÍ.

A TU CHTĚJÍ ZNIČIT.

Psychopati bývají robotičtí lidé, jednají impulzivně, ale také velmi předvídatelně. Chybí jim představivost, intuice a předvídavost, a tak není divu, že organizace psychopatů jako WEF kladou tak obsedantní hodnotu na AI, algoritmy a chladnou technokratickou evoluci.

Nevidí svá data jako budoucnost lidstva; vidí to jako SVOU budoucnost

– Budoucnost nelidí, neboli anti-lidí.

Kdo bude vyrábět veškeré zboží, služby a nezbytnosti požadované v tomto odvážném novém světě?

Jistě, globalisté nabídnou velkolepé SLIBY o robotické výrobní ekonomice, ve které se lidé již nebudou muset zapojovat do podřadné práce, ale to bude DALŠÍ LEŽ. Stále budou potřebovat lidi, kteří budou pěstovat plodiny, udržovat infrastrukturu, starat se o výrobu, bojovat za ně atd.,jen nás budou potřebovat méně.


 

Ekonomika postavená na datech je ekonomikou závislou na iluzi.

Data jsou prázdná a často nesmyslná, protože podléhají předsudkům interpreta. Algoritmy lze také naprogramovat podle předsudků inženýrů. Na datech není nic ze své podstaty OBJEKTIVNÍ – vše závisí na záměrech lidí, kteří je analyzují.

 


Pokud jste dostatečně důvěřiví, abyste věřili, že algoritmus je neomylný, pak byste mohli být vedeni k přesvědčení, že mnohé nepravdy jsou pravdivé, a být přesvědčeni, že se budete chovat proti SVÉ PŘIROZENOSTI.

Dovolili jste zaujatému digitálnímu fantomovi, aby diktoval VAŠI IDENTITU a udělali jste ze sebe „hackovatelného“.

Mezitím elitáři vytvářejí iluze o překonávání svých smrtelných omezení „hackováním“ lidského těla, stejně jako čtením myslí mas a předpovídáním budoucnosti na základě datových trendů. Je to posedlost, která ignoruje nepředvídatelné mzdy LIDSKÉ DUŠE, právě ten prvek svědomí a představivosti, který psychopatům chybí.

Je to něco, co NELZE HACKNOUT.

Legitimita systému založeného na datech a hackování lidstva, o které WEF usiluje, je méně důležitá než to, o čem se mohou přesvědčit masy. Pokud se podaří průměrného člověka přesvědčit, aby si v blízké budoucnosti implantoval svůj mobilní telefon do své mysli, lidstvo by se mohlo stát základním způsobem hacknutelným.

Algoritmy pak NAHRAZUJÍ SVĚDOMÍ, EMPATII A VEŠKERÉ PRINCIPY.

 

 


Bez těchto věcí se veškerá morálka standardně stává relativní.

Zlo se stává dobrem a dobro zlem.

Ze stejného důvodu, pokud se podaří lidstvo přesvědčit, aby odložilo své mobilní telefony a žilo život méně zaměřený na technologie, pak se digitální impérium globalistů docela snadno zhroutí. Neexistuje žádný systém, který by elity mohly zavést, aby se jejich digitální vědomí stalo realitou BEZ SOUHLASU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

Bez rozsáhlého celosvětového rámce, ve kterém lidé ochotně přijímají algoritmy spíše než vlastní zkušenosti a intuice, globalistické náboženství totální centralizace umírá.

Prvním krokem je přijmout, že spiknutí elit skutečně existuje.

Druhým krokem je přijmout fakt, že spiknutí elit je zlomyslné a destruktivní. 

Třetím krokem je ODMÍTNOUT jim vyhovět jakýmkoli nezbytným způsobem.


 


Podpořte nás sdílením. Děkujeme ♥

Naty a Péťa

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat