Allatra je proukrajinská sekta připravující lidi na NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Allatra je proukrajinská sekta připravující lidi na 

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮPo celém světě se šíří proukrajinská sekta Allatra s krycím názvem :

„Tvořivá společnost“.


 


Obzvlášť v Česku a na Slovensku tato sekta nabírá na síle a sbírá nové členy. Hnutí pochází z Ukrajiny. Poprvé bylo registrováno v roce 2014 v Kyjevě.

Je to velice nebezpečné hnutí, které vede do Nového světového řádu.

Zdá se , že ne.

Že patří mezi ty „probuzené“. Částečně ano. Ale opak je pravdou. Patří sice mezi ty probuzenější, ale o to právě jde.

NWO ( nový světový řád ) nejde totiž po těch , co nosili roušky, poslušně se nechali očkovat, mávali vlaječkama..tyhle už dávno oni mají v hrsti. Naopak jdou po těch probuzenějších.

Je to tedy ALTERNATIVA pro „probuzené“ lidi.

Pro ty, co se jen tak lehce a snadno nepodvolí připravovanému digitálnímu systému.

Probuzení lidé by to nepřijali. Nejsou tak hloupí, aby se podvolili tomu čemu se vzepřeli. A proto vznikají tyto podvodné alternativy jako je právě sekta Allatra, Qanon, new age -ezo- agendy jakéhosi „světla“ a falešné jednoty.

To jsou všechno podvodné agendy vedoucí přímo do Nového světového řádu.

Nabízí lidem mír, jednotu, společenství, komunitu, prosperitu, rovnost. A to jsou všechno znaky NWO a Velkého resetu.

Prezentují to jako úžasný systém, kde nebudou války, hlad, kde bude panovat mír, láska, jednota.

Ale jak už jsem psala několikrát, tak toto byl celou dobu jejich účel.

Oni účelově vytvořili tento systém , v kterém nyní žijeme. Kde panuje chaos, vlády a politici se neumí mezi sebou domluvit, všechno je drahé, lidé chudnou, bohatí bohatnou..zkrátka vytvořili chaotický systém, aby sami lidé chtěli onu jejich ZMĚNU, která je předem připravená, tak aby lidé sami prosili o nový systém.

Proto se tento nynější systém musí zdát lidem chaotický, nespravedlivý, zkrátka hrozný.

Chtějí aby lidé volali o pomoc, aby si sami vyprosili Nový světový řád. Aby jim ještě za něj poděkovali.

A proto právě vznikají takovéto sekty, které mají lidi navnadit do tohoto nového systému „jednoty“ , falešného míru a prosperity.

Je to past, kterou mnoho lidí neprokoukne.

Oni mluví hezky. Moc hezky se to poslouchá. Hovoří inteligentně. Zmátne to opravdu každého, protože lidé chtějí věřit v dobro. Chtějí mír, lásku, jednotu.. Ale tohle je úplně něco jiného. Není to tak jak to na první pohled vypadá. Chtějí pouze nalákat lidi.

Proto je dobré sledovat symboly.

A jejich symbolika hovoří za vše.

ZDE JE ZNAK SEKTY ALLATRASymbol trojúhelníku , uvnitř ležatá osmička jako symbol nekonečna. Kolem trojúhelníku kruh uzavřený šipkou.

Symbol trojúhelníku je jasný. Je to odkaz na zednářství – zednářský symbol. Ležatá osmička značí nekonečně se opakující cyklus. Kruh se šipkou odkazuje na Urobose , hada požírající si svůj ocas.

Urobos – had požírající sám sebe, jedná se o symboliku nekonečna.

Had urobos je údajně ten, jež přesvědčil Evu v ráji aby snědla zakázané ovoce. Jde tedy o pokušení, které vede ke ZKÁZE – destrukci.
Uroboros je symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a okultismem. Představuje cyklickou podstatu věcí – nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení.

– SEBEDESTRUKCE a sebeobnovu.

Jde o skutečně nebezpečnou reptiliánskou destruktivní sektu, jejíž kořeny sahají až do dob starého (nového) Egypta.

Pokušení tohoto hnutí vede ke zkáze.

Jsou to sice krásná a lákavá slova o kterých její členové mluví, tato slova jsou ale jako jed.

Význam názvu proukrajinské sekty AllatRa.

 

Allat v předislámské době.

V předislámské době obyvatelé Arábie uctívali bohyni nebe a deště jménem ALLAT. Některé arabské kmeny uctívaly Allat jako bohyni slunce.


 

 

 


Pro Araby byla Allat manželkou Alláha, jejíž jméno bylo AL-LAT. Byla uctívána v Mekce ještě 2000 let před islámem. Slavná muslimská pouť do Mekky byla původně její svatyní. Jméno Allat jednoduše znamená „Bohyně“ stejně jako Alláh znamená Bůh.
Takže Allat bychom měli. Je to manželka Alláha. Islámská symbolika.

Kdo je Ra ?

 

Bůh Ra

Jeden z nejmocnějších bohů ze starověkých legend, Bůh Ra, je staroegyptské božstvo slunce. 

Během páté dynastie se Ra stal jedním z nejdůležitějších bohů v egyptské kultuře.

 

 

 

 

Jde tedy o název, který odkazuje na egyptskou kulturu – což znamená otroctví.

Islamizaci národů. Spojení všech národů. To je ta JEDNOTA.

Jednotné celosvětové náboženství.

Jedna vláda.

Jedna digitální měna.

Jeden vůdce.

 

 

Oko Boha Ra

 

Tzv. JEDNOTA, o které tyto hnutí mluví znamenají jednotný celosvětový systém platící pro všechny lidi.

NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD 

Kdo se potom vzepře bude za nepřítele systému. Odpadlíka, co nechce poslouchat jejich pravidla.

Tato sekta hlavně lidi láká na technologie, které po pádu tohoto (starého) systému lidem nabídnou.

A divím se , že toho se ti probuzenější, co jim naletěli, neděsí. Naopak to vítají.

Kdekoliv někde mluví o volné energii a nových technologiích, digitalizaci komunikací, jedná se VŽDY o Nový světový řád.

Na to opravdu pozor. Mluví o tom zase hezky a lákavě, ale je to past.

Se spuštěním sítí 5G se uvolní mnoho technologií. Volné energie. Místo televize si budou lidé pouštět hologramy a přehrávat holografické vzpomínky. Tyto sekty to prezentují jako úžasnou věc, protože to je přesně to o co jim jde. Nalákat vás na to , skrz tato přesvědčující manipulativní videa, které vás mají připravit na nový systém. Tak aby jste ho uvítali. Připravit vás na nové technologie, které budou spíše lidi kontrolovat a omezovat je, než aby jim pomáhali.

Dejte si opravdu pozor komu důvěřujete.

Je mnoho polopravd, které kolují po internetu. Allatra je na facebooku, tik toku, instagramu. Netají se svými zájmy a už vůbec ne tím, že to jsou reptiliáni – démonské bytosti, které chtějí ovládnout lidstvo.

Allatra se dá přirovnat k jehovistickému hnutí.

Členové allatry sami o sobě dokonce tvrdí, že jsou potomci Annuaki.

Což jsou reptiliáni – padlí andělé, DÉMONI.

Sami oni zveřejnili několik videí, kde je vidět jak se jim mění zorničky.


 


 

Podívejte se na toto video:


Mnoho lidí to bere opět jako super věc.

Že se nám ukázali mimozemšťani a že tady žijí s námi.

Ano, žijí. Ufo jsou ale padlí andělé – démoni. Nejsou hodní, jen se tak tváří. Ve skutečnosti jsou velmi zlí. Reptiliáni chtějí od počátku ovládnout lidstvo. A s touto manipulativní sektou hrající si na spasitele lidstva, se jim to daří. Hollywood je plný reptiliánů. Tato sekta si hraje na spasitelskou, hraje si na zachánce světa, zatímco ve skutečnosti chce lidi zotročit a nastolit úplnou celosvětovou kontrolu.


 


 


Jsou to démoni, nejsou to bytosti, co by nám chtěli pomoct. Chtějí nás zničit. A lidé s nimi sympatizují, netuší jaké jsou jejich pravé úmysly a záměr s celým světem.

Podvod s padlými anděly je zase na jiné téma – konkrétně projekt Blue Beam, o kterém také bude na našem webu brzy článek, tak aby jste si složili všechny dílky dohromady a spojili si všechny souvislosti s tím, co se děje a co na nás chystají.

Je oprvdu mnoho videí, kde se jim mění oči. Je to skutečně dábelské, jde z toho mráz po zádech. Není to úžasné, jak si někteří myslí. Nový světový řád se skutečně ničím netají.

Jako bonus je nedávné video, které zveřejnila Allatra a to s novou členkou Soňou Pekovou, která na začátku agendy covid vystupovala jako řízená opozice a teď přesně vyplulo na povrch kam tato zaprodaná vlastizrádkyně patří.

Je to odporné video plné lží a manipulací.

Kolik jí za to oblbování asi zaplatili..

Prý podle Pekové žijeme v hologramu a celý svět je jen iluze.

Totální výmaz uctívačů New Age. Manipulace vedoucí do nového světového řádu a příprava na fungováni lidí ve virtuální realitě. 

 

 

Dejte si pozor na takové manipulace.

Ve videu mluví hezky, pomalu a zřetelně.

Tak to má také působit, aby do jejich satanisticko-okultistické sekty přivedli,co nejvíce nových členů. Má to opravdu dobře naučené, to se musí nechat. 

 

Allatra také upozorňuje na klimatické změny a působení v přírodě. Což je zase AGENDA 30 a její cíle. Kdekoliv je lež o klimatických změnách, je to Nový světový řád.

Spolupracují s agendou Velkého resetu – Světovým ekonomickým fórem (WEF).

Jejich hlavním sponzorem je také katolická církev – papež František. Mají ho dokonce na své webové stránce.

Je to seskupení VŠECH náboženství po celém světě, s účelem vytvořit JEDNOTNÉ CELOSVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ (víru ve falešného mesiáše podle PROTOKOLŮ SIONSKÝCH MUDRCŮ).

 

 

 

 

 

Mají také knihu, která připomíná Bibli.

Satan vše napodobuje.


 

Tato kniha je knihou okultního hnutí New Age. Po rozpadu a úplném vymýcení křestasntví, nahradí tato satanská kniha Bibli.


Autorka píše pod pseudonymem, její pravá identita je neznámá.

Jakmile se měsíc otočí naležato, tak jak je nakresleno v symbolu AllatRa, představuje temnotu, zhoubu a je pro listvo jednoznačně destruktivní. 


 


Všechna náboženství nebo spolky, které mají ve znaku ležatý měsíc, jsou pro lidstvo likvidační.

Pokud tato sekta lidi učí, že smrtonosný ležatý měsíc se jmenuje Allat, tak klidně. Tím jen potvrzují, že mají v zájmu nás zničit.  


Mimo tyto zjevné okultní náboženské prvky nalezneme při podrobném zkoumání také různé rituální praktiky, uctívání vlastních svatých (např. Agapita).

 

 

Agapit pocházel z Kyjeva a za života Antonína Pečerského v Kyjevskopečerském monastýru byl postřížen na monacha. AllatRa je démonské učení a připravuje lidi na nový systém falešné rovnosti , „lásky a jednoty“. Vede lidi k antikristu tzv.

„Zlatému věku“ (Novému světovému řádu).

Dejte si pozor komu důvěřujete. Ne všichni, kdo mluví proti systému, jsou pro lidi. Satan dává lidem 1000 pravd, aby uvěřili jedné jediné LŽI.

Jde po probuzených, ne po těch, co už dávno má.

 

Naty a Péťa 

 


By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat