STEJNĚ JAKO BYL V JEDINÝ DEN STÁT IZRAEL VYTVOŘEN, BUDE V JEDINÝ DEN NA POKYN SIONISTŮ ZNIČEN
PO JEHO OBĚTOVÁNI SE ZRODÍ VELKÝ IZRAEL NESKRÝVANÁ NADVLÁDA ŽIDŮ

STEJNĚ JAKO BYL V JEDINÝ DEN STÁT IZRAEL VYTVOŘEN, BUDE V JEDINÝ DEN NA POKYN SIONISTŮ ZNIČEN 

PO JEHO OBĚTOVÁNI SE ZRODÍ VELKÝ IZRAEL NESKRÝVANÁ NADVLÁDA ŽIDŮ

Velmi mnoha lidem uniká o co zde ve skutečnosti jde.

Neuvědomují si proti jakému zlu stojíme a vůbec proti KOMU. Žádní sionisté nepadnou, nikdo z nich nepadne jelikož naplňují plán Velkého Izraele.

Psali jsme o tom několikrát , 3 roky dozadu a stějně někteří stále nechápou rozsah a ZLO , které sionisté připravují.

Velký Izrael je plán, který naplňují právě nyní. Nedovedete si představit proti jakému obrovskému zlu stojíme. Pochopte, že tito sionisté, nejsou tupí a ví moc dobře co dělají, aby naplnili a dotáhli jejich plán do finálního konce.

Dovedete si představit, že proto dokonce udělají to, že doslova OBĚTUJÍ cely Izrael, aby naplnili jejich sionistický plán a stali se tak diky projevené litosti všech lidí na zemi, již neskrývanou a všemi přeživšími lidmi uznanou nadvládou celého světa! 

Dovedete si představit proti čemu stojíme? A nebo stále nechápete proti jakému zlu stojíme..? 

Pochopte, že jsou vedeni samotným ďáblem, který tento plán orchestruje a radí jim od počátku jak mají postupovat.

Tento plán byl vytvořen ještě předtím než započala 1. a 2. sv. válka. 

Tento plán mají od počátku sionisté dán, jelikož pouze takto je CELÝ SVĚT UZNÁ, že si zaslouží tento „utlačovaný, nenáviděný, svatý, vyvolený“ národ NADVLÁDU NAD CELÝM SVĚTEM.

Tím, že obětují sebe, zajistí si nadvládu nad celým světem, chápete? Jsou ochotni se nechat vybombardovat, stejně jako byli ochotni podstoupit holocaust, aby vznikl roku 1948 stát Izrael.

Proti takovému zlu stojíme. Proti těm, co klidně obětují své lidi, aby si zajistili NADVLÁDU nad celým světem.

Toto je holocaust číslo 2. Ovšem v daleko roszáhlejším měřítku než byl holocaust číslo 1. Zde bude obětována Evropa i Amerika. Izrael však jako první, jelikož toto je plán sionistů držících se talmudu a jeho proroctví, které se týká celého světa – války, která má být nejkrvalečnější a nejničivější válkou v dějinách lidstva. 

Která dosadí na trůn židovského krále – falešného mesiáše a udělá z židů pány celého světa.

Dokonce rabíni a sionističtí židé se o této válce sami vyjadřují a veřejně hovoří, že všichni se po této válce pokloní ŽIDŮM. 

Neboli sami lidé budou chtít být otroky židů.

Toto se zřejmě stane po zničení Izraele:

*Připomínám, že to psal židovský rabín na blogu idnes*

Proto se Izrael snaží vyprovokovat Írán a poštvat všechny lidi proti Arabům , kteří vědí co jsou sionisté zač.

Izrael, Evropa, Amerika – bude obětována v této válce a přesně takto se zrodí jejich nadvláda nad celým světem a jako fénix z popela povstane falešný mesiáš, kterého tento chaos a válka dosadí na trůn poté, co vyhlásí falešný mír a sjednotí všechny národy. 

Stane se podobně to, co za 2. sv. válly akorát v daleko většín rozsahu.

A přesně proto budou oslavováni ještě více než kdykoliv dříve. 

Neboť chystají sami sebe OPĚT obětovat, aby se takto dostali k nadvládě. 

Chápete? Stále nechápu, co na tom většina nechápe.

Jakmile zavelí dům Sion, Izrael bude zničen. 

Pouze čekají na správný čas a na pokyn sionistů. Stejně jako byl Izrael založen v jediný den, bude zničen v jediný den, aby z jeho trosek povstala již neskrývaná vláda VELKÉHO IZRAELE.

Dům Sion

Pozadí, které řídí celý svět

 

Sionistické pozadi, které se momentálně bere na povrch a stojí za všemi sv. událostmi, válkami, revolucemi, politiky a prezidenty – jejich loutkami.

Svět neřídí vlády, ani politici , jak si myslí lidé a celý svět. 

To jsou pouhé loutky – herci v rukou sionistů, kteří se podílí na rozvratu a likvidaci národních států a to za účelem, aby se posílil sionistický vliv. Aby vše padlo po poslední vyvolané revoluci, která je plánována, padlo do jejich rukou. Veškeré bohatsví všech národů. Vše bude v jejich rukou. Proto dosazují do politik jednotlivých států takové neschopné idioty, kteří za ně vykonají špinavou práci.

 

Stejně jako ovládají politiky, prezidenty, školský systém, soudní systém, farmaceutický průmysl, tak ovládají TISK a VEŠKERÁ MÉDIA, která hýbou se světovými názory a tím koho máme nenávidět a koho a co máme naopak uctívat a brát jako jedinou „pravdu“.

Skrz média a jejich dosazené reportéry ovládli celý svět. Je to jejich hlavní priorita a to proč jim neustále a nadále lidé věří vše co se stane. A proto se vše děje v jejich prospěch. Stejně tak mnoho režisérů, herců a celebrit jsou židé.

 

Rovněž vlastní veškeré banky (s výjimkou Íránu, Kuby, Venezuely a Severní Koreji) 

A to je také jeden z důvodů proč se nyní snaží vyprovokovat válku s Íránem – nevlastní jejich banky, tudíž NEMOHOU ovládat jejich ekonomiku.

Všechny sociální sítě, zpravodajské weby, ale i některá alternativa , kterou také z části ovládli, neboť potřebují svět připravit na falešného mesiáše a jeho vládu, která bude zpočátku na oko „spravedlivá“ a proto bude lidmi oslavována. Ovšem nikým a ničím nezpochynitelná a proto budou ti, co se antikristovi nepokloní, pronásledováni

– zejména ti, co věří v pravého mesiáše

– kterého oni zabili – Ježíše Krista.

Každý, kdo neuzná antikrista a nepokloní se jeho vládě, nepřijme znamení šelmy na ruku nebo na čelo (digitální biometrie) bude pronásledován, vězněn…zkrátka se chystá poslední boj o naši duši.

O duše všech lidí na zemi.

Poté, co bude vyhlášen falešný mír, rovnost a jednota zbylých přeživších národů, kteří budou muset antikrista uctívat.

Za vším, co se momentálně děje stojí tato země, která se snaží právě nyní vyvolat válku s Arabskými zeměmi, aby mohla pomazat svého mesiáše, který bude po tomto procesu (ordo ab chao) vládnout celému světu.

Za všemi teroristickými útoky stojí sionisté, kteří si myslí, že se mohou povyšovat nad Boha, terorizovat a likvidovat ostatní země , národní státy, aby se ONI mohli dostat do čela HLAVNÍ světové moci.

O terorismu jsme si psali v předešlém článku. 

Terorismus byl vytvořen na základě lži a podvodu po řízeném (sionistickém útoku) 11. září. 

Skuteční teroristé jsou sionisté, kteří jimi nazvali araby a poštvali proti nim celý svět. Právě díky tomu, aby skrz budouci napadnutí a zničení státu Izrael, bylo svedeno na teroristický arabský útok, který sionisty a židy vynese na vrchol SVĚTOVÉ NADVLÁDY.

Vše je plánované tak, aby vždy vyšlo v JEJICH prospěch. Tato válka má bý také pomstou všem „nepřátelům Izraele“. Evropa a Amerika – 2/3 lidstva bude obětována za tímto odporným účelem.

Jde o defacto oběti Molochovi, ke kterému se sionisté modlí a jemuž obětují oběti za účelem jejich síly a moci, kterou jim Moloch – samotný ďábel dává. Je to odporný rituál, který právě nyní vykonávají. Za souhlasu lidí téměř celého světa.

Proto válka začala téměř ve stejný den, kdy bylo zatmění slunce.

Jde o obětování převážně malinkých nevinných dětí Molochovi – satanovi. Tímto zatměním započala poslední válka, která má být nejničivější jakou svět kdy zažil.

 

Mějte na paměti, že tuto zemi nemůže nikdo kritizovat ani z ničeho podezřívat, okamžitě je takový člověk označen za fašistu, antisemitu a rasistu.

Stejně tak jsou blokovány všechny informace, které se týkají odhalování jejich sionistického plánu. Nikdo nemůže říct jednodušše ani slovo. Proto jsou již na seznamu ti, co tuto podvodem vytvořenou zemi kritizují.

Zatímco oni nás mohou nazývat dobytkem a podřadnou rasou podlíhající jejich odporným talmudickým zákonům.

Znovu přidávám pro připomenutí a varování starší článek :

ABY JSTE BYLI V OBRAZE, ŽE TENTO KONFLIKT JE OPĚT VYPROVOKOVÁN TĚMI, CO STOJÍ ZA VŠEMI SVĚTOVÝMI KONFLIKTY.

CHTĚJÍ VYPROVOKOVAT POSLEDNÍ VÁLKU S ARABSKÝMI ZEMĚMI, ABY Z POPELA TÉTO VÁLKY POVSTALA JEJICH NADVLÁDA.

SAMI ONI ZNIČÍ IZRAEL.

JDE O NASTOLENÍ JEDNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY VEDENÉ Z NOVÉHO CENTRA MOCI IZRAELE.

 

Prvního června roku 1928 vyšel Rotthschildy vlastněný žurnál „La Revue de Paris,“ který na straně 574 otiskl dopis Barucha Levyho Karlu Marxovi.

Z něj je vybrán následující úryvek:

„Židovský národ se stane mesiášem. Rozpustěním ostatních ras, odstraněním hranic, svržením monarchií a zavedením republiky, ve které budou lidé privilegovanými občany, dosáhnou SVĚTOVÉ NADVLÁDY.

V rámci tohoto Nového Světového pořádku zastanou děti Izraele všechny vůdčí pozice, aniž by se setkaly s opozicí. Vlády, sestavené z rozlišných lidí, představujících republiky světa, padnou bez potíží do rukou židů.

Pro židovské pány pak bude velmi snadné zrušit soukromé vlastnictví a učinit z něj v všudypřítomné státní prostředky. Tím bude naplněn slib Talmudu, který praví, že až přijde čas vykupitele (židovského mesiáše), budou židé držet bohatství světa ve svých rukou“.

 

UŽ CHÁPETE O CO TADY JDE?

ZA VŠEMI KONFLIKTY STOJÍ TATO ZEMĚ, STEJNĚ TAK ZA TÍMTO KONFLIKTEM, KTERÝ SE NYNÍ SNAŽÍ SIONISTÉ VYPROVOKOVAT, ABY SE SVĚTOVÁ MOC MOHLA PŘESUNOUT DO IZRAELE, ZE KTERÉHO BUDE FALEŠNÝ MESIÁŠ VLÁDNOUT CELÉMU SVĚTU.

CHÁPETE PROČ JE IZRAEL VE VŠEM PRVNÍ ? PROČ SI TAM JEZDÍ POLITICI JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ PRO „RADY“?

IZRAEL SE STANE NOVOU SVĚTOVOU MOCÍ. JIŽ NYNÍ MŮŽEME VIDĚT ZNAKY TOHO KAM TO VEDE.

AGENDA GREAT RESETU POCHÁZÍ ZE SIONISTICKÉ LÓŽE.

STEJNĚ TAK SVRHNUTÍ VŠECH VLÁD, ODSTRANĚNÍ HRANIC A ZRUŠENÍ SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ, POCHÁZÍ Z DÍLNY TÉTO SIONISTICKÉ ZEMĚ, KTERÁ JE NAD VŠEMI NÁRODY.

JEDNÁ SE O SIONISTICKÝ PLÁN, KTERÝ BYL VYTVOŘEN 3 STALETÍ PŘED NÁMI. NYNÍ NAPLŇUJÍ POSLEDNÍ CÍL TOHOTO PROCESU. JAKMILE ZAČNE KONFLIKT – VÁLKA, KTERÁ JE POPISOVÁNA JAKO GOG MAGOG, NÁSLEDNĚ SE PO TOMTO ÚČELOVĚ VYPROVOKOVANÉM KONFLIKTU PŘEHOUPNEME DO MESSIÁNSKÉ ÉRY – VĚKU ANTIKRISTA.

PŘED CELÝM TÍMTO CHAOSEM ŘÍZENÉHO PROCESU, NÁS MÁ „ZACHRÁNIT“ PSYCHOP.TICKÝ ŽIDOVSKÝ DIKÁTOR , FALEŠNÝ MESIÁŠ, KTERÉHO BUDOU MUSET LIDÉ UCTÍVAT A UZNAT, ŽE JE JEJICH MESIÁŠ – VYKUPITEL, KTERÝ JE PŘED TÍMTO UMĚLE VYVOLANÝM KONFLIKTEM ZACHRÁNIL.

 

JDE O ŘIZENÉ KABALISTICKÉ PROCESY. VINU A ZODPOVĚDNOST MAJÍ NÉST LIDÉ.

JEDNÁ SE O HEGELOVU DIALEKTIKU :

* PROBLÉM

* NEPŘÍTEL

* ŘEŠENÍ

* SPASITEL

VŽDY VYTVOŘÍ PROBLÉM, KTERÝ SVEDOU NA UMĚLE VYKUNSTROOVANÉHO NEPŘÍTELE (VLÁDY , NYNĚJŠÍ SYSTÉM) NÁSLEDNĚ PŘIJDOU S ŘEŠENÍM ONOHO PROBLÉMU (NWO) , POTÉ SAMOZŘEJMĚ LIDEM PŘEDOSTŘÍ ,,SPASITELE,, , KTERÝ JE PŘED CELÝM TÍMTO PROBLÉMEM ZACHRÁNÍ A LIDÉ MU/JIM JEŠTĚ PODĚKUJÍ.

TYTO PROCESY FUNGUJÍ JIŽ PO STALETÍ. JEDNÁ SE O SIONISTICKO-KABALISTICKÉ PROCESY, KDY JE NA VINĚ DLE KABALY ČLOVĚK, A SVĚTLEM PRO VŠECHNY NÁRODY MÁ BÝT IZRAEL.

NA NĚJ SE MAJÍ LIDÉ PO VÁLCE OBRÁTIT. NA NOVOU UNII TVOŘENOU ZE 70 NATIONS – 70 NÁRODŮ , V ČELE S NOVÝM CENTREM MOCI 

– IZRAELEM A PO SJEDNOCENÍ I SE SAUDSKOU ARÁBIÍ.

 

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat