MOSCHIACH BEN JOSEPF A MOSCHIACH BEN DAVID – TEN KTERÝ, KTERÝ VEDE VÁLKU A TEN KTERÝ PŘIJDE PO NĚM, VYHLÁSÍ MÍR A PROHLÁSÍ SE ZA BOHA

MOSCHIACH BEN JOSEPF A MOSCHIACH BEN DAVID

 

TEN KTERÝ, KTERÝ VEDE VÁLKU

A TEN KTERÝ PŘIJDE PO NĚM, VYHLÁSÍ MÍR A PROHLÁSÍ SE ZA BOHA

Jak jsme si již psali, tak Izrael – neboli judaismus uznává dva mesiáše.

Moschiacha Ben Josepfa a Moschiacha Ben Davida.

Aby tomu všichni rozuměli, tak zde nehrají roli jména, ale FUNKCE, které tyto jména zastupují.

Ben Josepf vede dle judaismu válku proti „nepřátelům izraele“ , ve které nakonec zemře.

Zaslouží se také za stavbu 3. Chrámu.

Je to tedy dle judaismu tzv. „trpící mesiáš“, nazývaný též jako ARCHITEKT kvůli stavbě 3. Chrámu.

Ve válce má však zemřít, aby uvolnil cestu Moschiachovi Ben Davidovi, který vyhlásí falešný MÍR, sjednotí všechny národy, usedne ve 3. Chrámu (který pro něj vystaví Moschiach Ben Josepf) a z tohoto chrámu má vládnout celému světu jako pomazaný židovský mesiáš – biblický antikrist – syn zatracení.

Moschiach Ben David je vítězící, ten, který přinese světu falešný mír, prosperitu, sjednotí národy a usedne ve 3. Chrámu jako nový DIKTÁTOR SVĚTA.

Ten se povýší nad samotného Boha a také sám sebe vyhlásí za Boha.

Budou se mu muset klanět všechny národy. Právě kvůli němu je nyní celý svět v CHAOSU a kvůli němu začala tato válka, aby po této válce přinesl celému světu MÍR, za který se mu přeživší lidé pokloní a budou ho vzývat jako KRÁLE.

Judaismus tedy uznává dva mesiáše, při čemž první – Ben Josepf musí zemřit, aby uvolnil a připravil cestu Moschiachovi Ben Davidovi – falešnému mesiáši, na kterého čeká Izrael.

Za Moschiacha Ben Josepfa je samotnými izraelskými rabíny označován nynější premiér Izraele – Benjamin Netanyahu.

A vychází to přesně do posledního detailu vzhledem k událostem , které se momentálně dějí v Jeruzalémě, Gaze, Palestině a Tel Avivu …a vůbec po celém světě.

Stejně tak k jeho ostrým prohlášením, které tento ultrasionista před pár hodinami zveřejnil na svém profilu.

Netanyahu je na 100% Moschiach Ben Josepf , který staví 3. Chrám, vede válku proti Palestině, Gaze, Iránu a dalším okupovaným zemím, které má svět dle veřejné propagandistický mínky za „teroristy“.

Nicménně v této válce má Moschiach Ben Joseph, kterým je pravděpodobně Netanyahu – zemřít aby tak uvolnil cestu antikristovi – Moschiachovi Ben Davidovi, kterého mají již nyní sionisté připraveného.

 

Netanayhův nedávný projev, ve kterém se on sám staví do role vedoucího válku proti – z jeho pohledu – nepřátelům Izraele.

“JE ČAS NA VÁLKU A NA MÍR, NYNÍ JE ČAS NA VÁLKU“

Pouze čekají na vhodnou chvíli, kdy bude situace tak vyhrocená a beznadějná, že jakmile budou lidé prosit o řešení a pomoc,, poté přijdou s jejich „zachráncem“ supermanem, který vyhlásí falešný mír, sjednotí všechny národy a tím tak uvrhne celý svět pod sionistický diktát, který svět ještě nezažil.

O tom že je jím právě Netanyahu se v Izraeli nepřou dokonce ani samotní rabíni, kteří toto o něm VEŘEJNĚ prohlašují. 

Např. již zesnulý vysoce postavený lubavičský messianický Rebbe Schneerson Netanyahu nazýval a otevřeně prohlásil, že PO NĚM přijde “MESIÁŠ“.

VIZ TENTO ČLÁNEK :

 ČLÁNEK Z ISRAEL HEUTE 1.11.2023

LUBAVIČSKÝ REBE: „PO BIBIM PŘIJDE MESIÁŠ“

„Benjamin Netanyahu (Bibi) bude posledním izraelským premiérem, který předá žezlo Mesiáši.“

Před 30 lety řekl zesnulý lubavičský Rebbe mladému politikovi Benjaminu Netanjahuovi, že „on, Benjamin Netanjahu, bude izraelským premiérem, který předá žezlo Mesiáši“.

Takto se lubavičský rebbe vyjádřil během volební kampaně v devadesátých letech, před Netanjahuovým prvním funkčním obdobím.

 

Po Netanyahuovi, který vede tuto válku, má přijít Židovský mesiáš – antikrist, který ukončí všechny války, vyhlásí celosvětový mír, celý svět mu za to padne k nohám a on sám sebe prohlásí za boha a krále celého světa.

Moschiach Ben Josepf (Netanyahu) v této válce padne, aby mu uvolnil cestu.

Zde je oficiální prohlášení ze stránky chabad lubavitch, kde se otevřeně o tomto tématu vyjadřují talmudičtí rabíni: 

Židovská tradice hovoří o dvou vykupitelích, z nichž každý se jmenuje Mashiach. Oba se účastní ohlašování mesiánské éry.

MESSIÁNSKÁ ÉRA = VĚK ANTIKRISTA !

Jsou to Mashiach ben David a Mashiach ben Yossef.

Termín Mashiach nekvalifikovaný vždy odkazuje na Mashiach ben David (Mashiachův potomek Davida) z kmene Judy. Je skutečným (KONEČNÝM) vykupitelem

(antikristem), který bude vládnout v mesiánském věku.

Mashiach ben Yossef (Mashiachův potomek Josefa) z kmene Ephraim (syn Josefa) je také označován jako Mashiach ben Ephrayim, Mashiachův potomek Efraimův.2.

Přijde první, před posledním vykupitelem a později sloužit jako jeho místokrál.

Základním úkolem Mashiacha ben Yossefa je jednat jako předchůdce Mashiacha ben Davida: 

PŘIPRAVÍ svět na příchod posledního vykupitele.

Různé zdroje mu připisují různé funkce, některé mu dokonce účtují úkoly tradičně spojené s Mashiachem benem Davidem (například shromažďování vyhnanců, přestavování Bet Hamikdash – 3. Chrámu.) atd.

Hlavní a konečná funkce připisovaná Mashiachovi ben Yossefovi má POLITICKOU a VOJENSKOU povahu.

Bude vést VÁLKU (Gog Magog) proti silám zla, které utlačují Izrael. Přesněji řečeno, bude bojovat proti Edomu, potomkům Ezaua. Edom je komplexním označením nepřátel Izraele a bude rozdrcen Josephovým potomkem.

 

Okamžité výsledky této války budou katastrofické:

Mashiach ben Yossef bude ZABIT.

To je popsáno v proroctví Zachariáše, který o této tragédii říká, že „ho budou truchlit jako jeden truchlí za jediného dítěte“.

Po jeho smrti bude následovat období velkých pohrom. Tato nová soužení budou pro Izrael závěrečnou zkouškou a krátce nato přijde Mashiach ben David, pomstít jeho smrt, vzkřísit ho a zahájit mesiánskou éru věčného míru a blaženosti. (VĚK ANTIKRISTA – NWO) (!!!!)

Základní funkcí Mashiacha ben Yossefa je připravit Izrael na konečné vykoupení, uvést je do správného stavu, aby se uvolnila cesta pro Mashiacha ben Davida. (falešného mesiáše)

Zde odkaz na oficiální zdroj:

https://www.chabad.org/library/article_c

do/aid/101747/jewish/Appendix-II.htm

Izraelští kabalističtí rabíni hovoří o dvou mesiáších – Mashiach Ben Josepf a Mashiach Ben David.

Nikdy totiž nebyli schopni sladit proroctví o Mesiáši (Ježíši Kristu)

1 Korintským 2: 8

Žádný z VLÁDCŮ tohoto věku tuto moudrost nezná, protože kdyby ji znali, nebyli by ukřižovali Pána slávy.

(Upravují si totiž proroctví podle sebe, jak se jim to hodí)

Prohlásili, že budou dva mesiášové:

Ben David – vítězící Mesiáš a Ben Josepf – trpící a umírající Mesiáš.

Judaismus tedy představuje dva ,,mesiáše,, , kteří budou předzvěstí messiánské éry – antikristova věku.

Zejména Ben Josepf, který dláždí cestu „mesiáši“ Ben Davidovi.

Ben Josepf má za úkol vyšlapat cestu konečnému mesiáši, přesněji řečeno uvolní mu cestu.

Vede válku (Gog Magog) proti „nepřátelům“ IZRAELE.

Ben Josepf však v tomto boji zemře a tím uvolní cestu falešnému mesiáši – Ben Davidovi.

Moschiach Ben Josepf je pravděpodobně Benjamin Netanyahu, který vede válku, aby uvolnil cestu falešnému a konečnému mesiáši – Ben Davidovi.

On vede „válku“ (Gog Magog) proti Iránu, proti „nepřátelům“ IZRAELE.

Je jeho úkolem začít válku Gog Magog, která uvolní cestu falešnému mesiáši, jak se zmínili dokonce i rabíni v Izraeli. Netanyahu musí vyprovokovat Irán, je to jeho úkol, který má zadaný sionistickou radou.

Tento „boj“ vynese na trůn Ben Davida – konečného falešného mesiáše.

Dva „Mesiášové“, které Izrael hledá, je skutečně biblický Antikrist a Falešný prorok.

Antikrist bude Žid, nebo alespoň bude úspěšně předstírat, že je Žid.

Porazí nepřátele Izraele ve válce Gog Magog.

Bude hrdinou a celý Izrael a svět ho přijme jako svého Mesiáše. Bude hrdinou dominionistických a sedmi horských kultů. Jejich proroci ho prohlásí za Mesiáše a budou ho uctívat podle falešného proroka.

Pokud očekáváte, že Antikrist bude zlý, chladný a vypočítavý, jako ten ve filmech, budete milovat skutečného antikrista celým srdcem a stejně tak budete následovat Falešného proroka.

Neboť to bude zlo převlečené do dobra. Chtějí svést zejména PROBUZENÉ lidi a proto mají připravenou takovou past, které podlehnou zejména „PROBUZENÍ“.

Ti ho budou vzývat a bránit.

Stejně jako nyní lidé brání např. Trumpa, nikdo proti němu nemůže říci ani slovo.

Pokud jste uvěřili dominionistickým Q proroctvím o Trumpovi, skutečně na vás zapůsobí proroctví hlásající Antikrista jako jedinou Boží „naději“ pro svět. Řízená izraelská opozice (qanon) jede na plné obrátky a stahuje lidi již nyní k budoucímu uctívání a velebení antikrista.

Musí padnout staré, aby mohlo začít nové.

Je to počátek pořádku z chaosu – ORDO AB CHAO neboli začátek porodních bolestí jež jsou předzvěstí příchodu falešného mesiáše.

Všechen ten chaos ve svetě – VÁLKA je předzvěstí příchodu antikrista, který na oko „vyřeší“ problémy světa a nastolí falešný mír.

Kdopak je tím Ben Davidem?

Ben David nemůže vládnout dokud je Ben Josepf na scéně. Proto musí padnout – Ben Josepf, aby mu uvolnil cestu.

Ben Josepf má jednu z podstatných úloh, kterou Ben David nemá.

A to je : Stavba 3. Chrámu.

Falešný mesiáš povstane jako fénix.

Z popela chaosu se zrodí falešné světlo, které mnoho lidí uvítá a pokloní se tak mnohem většímu zlu, než které jsme znali doposud.

Zlo převlečené dobra totiž málokdo proroukne. Pouze člověk věřící v Boha a Ježíše Krista, nechytající se na žádné falešné hrdiny a mesiáše, může ustát a odmítnout toto falešné světlo, které Izrael brzy vytasí a svede jím celý svět.

Nadcházející podvod bude velký a ti kteří tvrdí, že následují „světlo“ , padnou do pasti falešného mesiáše.

Satan je totiž SVĚTLONOŠ – LUCIFER – NOSITEL FALEŠNÉHO SVĚTLA.

Rabbi Anava se také zmiňuje o paralaleze mezi Maschiachem Benem Davidem a Benem Josephem :

„Mesiáš ben Joseph, přijde a bude trpět, Mesiáš ben David, přijde jako vítězící král.“

By BEZ PRAVDY NENÍ ŽIVOT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by vás také zajímat